version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия

Laws of The Republic Moldova
April 2002 (947-XV - 1022-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege privind modificarea Codului vamal al Republicii Moldova 
Lege pentru modificarea Titlului IV al Codului fiscal 
Lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001 
Lege pentru ratificarea Protocolului privind poluantii organici persistenti si a Protocolului privind metalele grele la Conventia din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi 
Lege pentru completarea articolului 36 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001 
Lege privind ratificarea Contractului de imprumut si de proiect si a Acordului de arbitraj dintre "Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)" si Republica Moldova, precum si Societatea pe Actiuni "Sudzucker-Moldova", pentru suma de 10 milioane de marci germane 
Lege pentru completarea Legii taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 
Lege privind cooperativele de productie 
Lege pentru modificarea si completarea Codului funciar 
Lege pentru completarea Legii nr.613-XV din 8 noiembrie 2001 privind recalcularea pensiilor 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societatile pe actiuni 
Lege pentru interpretarea articolului 4 alineatul (3) literele b) si c) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea in aplicare a Titlului III al Codului fiscal 
Lege pentru modificarea si completarea Codului fiscal 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protectia plantelor 
Lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova 
Lege cu privire la activitatea de evaluare 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurari, a Legii nr.329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii si a Legii nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la inregistrarea d 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocatiile sociale de stat pentru unele categorii de cetateni 
Codul penal 
Lege cu privire la modalitatea de stingere a datoriilor istorice ale fostei Societati pe Actiuni "Fabrica de sticla din Chisinau" 
Lege pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila si a articolului 4 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 
Lege privind importul a doua automobile pentru transportarea postei 
Lege pentru modificarea si completarea articolului 342 din Codul de procedura penala 
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova si Republica Croatia privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor 
Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 
Lege privind modificarea anexei nr.11 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001 
Lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal 
Lege pentru modificarea si completarea anexei la titlul IV din Codul fiscal nr.1053-XIV din 16 iunie 2000 
Lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului 
Lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Guvernul Republicii Moldova si firma "TMCI PADOVAN" (Italia) si a amendamentelor lui ulterioare 
Lege privind modificarea articolului I din Legea nr.732-XV din 13 decembrie 2001 pentru modificarea si completarea Titlului III al Codului fiscal nr.1415-XIII din 17 decembrie 1997 si a Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea in aplicare a 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova