version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия

Laws of The Republic Moldova
December 2001 (704-XV - 789-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind asistenta umanitara si cooperarea tehnica 
Lege pentru ratificarea Acordului privind barierele tehnice in zona comertului liber 
Lege pentru modificarea Legii nr.186-XIII din 19 iulie 1994 privind taxele locale 
Lege privind importul unei unitati de transport pentru Spitalul clinic al Ministerului Sanatatii 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administratia publica locala 
Lege privind actele legislative 
Lege pentru completarea articolului 8 din Legea nr.787-XIII din 26 martie 1996 cu privire la resursele materiale secundare si modificarea anexei nr.2 la Legea nr.332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licente pentru unele genuri de activitate 
Lege cu privire la geodezie si cartografie 
Lege privind importul unor autovehicule pentru stingerea incendiilor, destinate serviciului de pompieri si salvatori din Chisinau 
Lege privind masurile de redresare economico-financiara a Societatii pe Actiuni "Moldcarton" 
Lege pentru modificarea si completarea Codului penal 
Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001 nr.1400-XIV din 7 decembrie 2000 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi, a Legii nr.998-XII din 1 aprilie 1992 privind investitiile straine si a Codului cu privire la contraventiile administrative 
Lege pentru modificarea titlului II din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 
Lege privind organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova 
Lege pentru modificarea Legii bugetului pe anul 2001 nr.1392-XIV din 30 noiembrie 2000 
Lege cu privire la serviciul diplomatic 
Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare dintre Republica Moldova si Federatia Rusa 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege pentru repunerea in aplicare, modificarea si completarea Legii restructurarii intreprinderilor agricole in procesul de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999 
Lege privind securitatea biologica 
Lege pentru completarea Codului penal, Codului de procedura penala si a Codului cu privire la contraventiile administrative 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea si circulatia alcoolului etilic si a productiei alcoolice 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodariile taranesti (de fermier) 
Lege pentru modificarea si completarea Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 
Lege pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte legislative 
Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului pe anul 2001 nr.1392-XIV din 30 noiembrie 2000 
Lege pentru modificarea si completarea Codului cu privire la contraventiile administrative si a Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi 
Lege pentru modificarea si completarea Legii telecomunicatiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 
Lege pentru modificarea Legii nr.191-XIV din 12 noiembrie 1998 privind organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova 
Lege pentru modificarea si completarea Titlului III al Codului fiscal nr.1415-XIII din 17 decembrie 1997 si a Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea in aplicare a Titlului III al Codului fiscal 
Lege privind completarea articolului 44 din Legea bugetului pe anul 2001 nr.1392-XIV din 30 noiembrie 2000 
Lege pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 
Lege pentru ratificarea Conventiei europene in domeniul informatiei asupra dreptului strain si a Protocolului aditional la Conventia europeana in domeniul informatiei asupra dreptului strain 
Lege pentru ratificarea Conventiei europene asupra statutului juridic al copiilor nascuti in afara casatoriei 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului de credit pentru dezvoltare (Creditul pentru ajustari structurale) dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare 
Lege cu privire la Fondul de somaj al Republicii Moldova 
Lege privind controlul si prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri si de alte substante psihotrope 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege pentru modificarea articolului 107 din Codul de procedura penala 
Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova