version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия

Laws of The Republic Moldova
February 2003 (1-XV - 85-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea si controlul veniturilor si al proprietatii demnitarilor de stat, judecatorilor, procurorilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functie de conduc 
Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal 
Lege privind cantinele de ajutor social 
Lege pentru prelungirea actiunii Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 
Lege pentru modificarea articolului 38 din Legea nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrica 
Lege pentru completarea si completarea Legii nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetica 
Lege pentru completarea articolului 41 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la politie 
Lege privind ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare intre Republica Moldova si Republica Tadjikistan 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele si alte organizatii social-politice 
Lege privind modificarea articolului 51-2 din Codul cu privire la contraventiile administrative 
Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei de consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protectia mediului inconjurator, Legii nr.851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologica si evaluarea impactului asupra mediului inconjurator si a Codului cu privire 
Lege privind contracararea activitatii extremiste 
Lege privind introducerea autovehiculului "Mercedes-Benz 124T" cu anul de fabricatie 1989 
Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc in caz de accidente si alte situatii exceptionale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunitatii Statelor Independente 
Lege cu privire la anularea penalitatilor si sanctiunilor financiare (amenzilor) 
Lege pentru modificarea si completarea anexei la Titlul IV din Codul fiscal 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova 
Lege pentru modificarea si completarea Codului electoral 
Lege privind anularea penalitatilor istorice, calculate contribuabililor care au achitat integral contributiile de asigurari sociale de stat obligatorii 
Lege pentru aderarea Repubicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Natiunilor Unite cu privire la schimbarea climei 
Lege pentru modificarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului 
Lege pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 386-XV din 19 iulie 2001cu privire la tutun si la produsele din tutun si a articolului 19 din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate 
Lege pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 151 privind protectia dreptului de organizare si procedurile de determinare a conditiilor de ocupare in serviciul public 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege privind ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe proprietate (capital) 
Lege privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova si Republica Armenia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe proprietate 
Lege pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspectia Muncii 
Lege cu privire la fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova