version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия

Laws of The Republic Moldova
July 2002 (1187-XV - 1321-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru completarea articolului 2 din Legeanr.1070-XIVdin 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialitatilor pentru pregatirea cadrelor in institutiile de invatamint superior 
Lege cu privire la institutia publica nationala a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" 
Lege pentru completarea articolului 107 din Codul de procedura penala si a articolului 210 din Codul cu privire la contraventiile administrative 
Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege pentru modificarea si completarea Regulamentului Parlamentului si a Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european privind marile linii de transport international combinat si instalatii conexe (AGTC) 
Lege cu privire la modificarea articolului 10 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi si a articolului 21 din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme 
Lege pentru abrogarea Legii privind Centrul pentru Analiza Bugetara si Financiara 
Lege pentru modificare articolului 26 din Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societatile pe actiuni 
Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal si a articolului 141 din Codul vamal al Republicii Moldova 
Lege cu privire la incetarea activitatii subzonei Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chisinau" 
Lege privind Zona Economica Libera "Ungheni-Business" 
Lege privind modificarea si completarea articolelor 36 si 60 din Titlul II al Codului fiscal 
Lege pentru completarea anexei nr.11 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001 
Lege privind importul unui autovehicul special pentru scopuri medicale 
Lege cu privire la statutul refugiatilor 
Lege privind completarea articolului 34 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege privind modificarea articolului 20 din Codul fiscal 
Lege privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul "Investitii si servicii rurale") dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1505-XIII din 18 februarie 1998 privind asociatiile de economii si imprumut ale cetatenilor  1272-XV 25.07.2002  MO 77-79 25.04.2003
Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor si drepturile conexe 
Lege pentru modificarea si completarea Legii insolvabilitatii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 si Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licentierea unor genuri de activitate 
Lege privind declararea si controlul veniturilor si al proprietatii demnitarilor de stat, judecatorilor, procurorilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functie de conducere 
Lege privind completarea Codului penal 
Lege cu privire la avocatura 
Lege pentru ratificarea Conventiei cu privire la protectia drepturilor investitorului 
Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea in domeniul activitatii investitionale 
Lege pentru modificare si completarea unor acte legislative 
Lege privind ratificarea Conventiei pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane in ceea ce priveste aplicatiile biologice si ale medicinei si a Protocolului aditional la Conventie referitor la interzicerea clonarii fiinte 
Lege pentru modificare si completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului 
Lege pentru modificare si completarea Legii nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace banesti, marfuri si servicii provenite din tranzactiile economice externe 
Lege despre ratificarea Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislatie 
Lege cu privire la pregatirea cetatenilor pentru apararea Patriei 
Lege cu privire la rezerva Fortelor Armate 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Conventia internationala impotriva luarii de ostatici 
Lege pentru ratificarea Conventiei internationale privind suprimarea finantarii terorismului 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Conventia internationala privind suprimarea terorismului cu bombe 
Lege pentru ratificarea Hotaririi Consiliului Economic al C.S.I. privind Programul interstatal de cercetari stiintifice comune al organizatiilor statelor-membre ale C.S.I. in domeniul situatiilor exceptionale cu caracter natural si tehnogen pina in 
Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea statelor-membre ale Comunitatii Statelor Independente in domeniul presei periodice 
Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea in domeniul editarii, difuzarii cartii si poligrafiei 
Lege privind ratificarea Acordului de restructurarea a imprumutului dintre Banca Germana "Kreditanstalt fur Wiederaufbau" ("KfW") si Republica Moldova 
Lege pentru modificarea Codului de procedura civila si a Codului cu privire la locuinte 
Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 
Lege pentru modificarea articolului 37 al Legiinr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea in constructii 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.979-XII din 24 martie 1992 despre culte si a articolului 325 din Codul de procedura civila 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciara 
Lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern 
Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001 
Lege pentru modificarea articolului 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001 si a articolului 22/1 din Legea viei si vinului nr.131-XIII din 2 iunie 1994 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege pentru modificarea Codului penal si Codului cu privire la contraventiile administrative 
Lege cu privire la anularea penalitatilor si sanctiunilor financiare (amenzilor) 
Lege privind pregatirea de mobilizare si mobilizarea 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea si circulatia alcoolului etilic si a productiei alcoolice 
Lege pentru ratificarea Conventiei privind trasmiterea persoanelor care sufera de deficiente psihice pentru efectuarea tratamentului fortat 
Lege pentru completarea Codului cu privire la contraventiile administrative 
Lege pentru modificarea articolelor 6 si 7 ale Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova