version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
đóńńêàÿ âćđńèÿ

Laws of The Republic Moldova
November 2002 (1425-XV - 1497-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru modificarea si completarea articolului 17 din Legea nr. 491-XIV din 9 iulie 1999 privind finantele publice locale 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 1353-XIV din 3 noiembrie privind gospodariile taranesti 
Lege pentru ratificarea Protocolului la Acordul cu privire la marimea taxei de stat si ordinea incasarii ei la examinarea litigiilor economice dintre subiectii economici ai diferitor state 
Lege cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova 
Lege pentru completarea anexei la Legia nr.1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialitatilor pentru pregatirea cadrelor in institutiile de invatamint superior 
Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 
Lege pentru modificarea articolului 41 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 
Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 431-XIII din 19 aprilie 1995 privind statutul municipiului Chișinău 
Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 
Lege cu privire la raspunderea materiala a militarilor 
Lege privind ratificarea amendamentelor la unele garantii de plata 
Lege pentru modificarea Constitutiei Republicii Moldova 
Lege pentru completarea articolului 70 din Constitutia Republicii Moldova 
Lege pentru modificarea Constitutiei Republicii Moldova 
Lege privind ratificarea Conventiei intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital si prevenirea evaziunii fiscale si a Protocolului aditional la aceasta c 
Lege privind modificarea anexelor nr. 1 si nr. 2 la Legea nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 
Legea bugetului de stat pe anul 2003 
Lege pentru completarea articolului 15 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001 
Lege cu privire la difuzarea exemplarelor de opere si fonograme 
Lege pentru modificarea articolului II din Legea nr. 173-XIV din 22 octombrie pentru modificarea și completarea Codului funciar 
Lege pentru modificarea si completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 si a codului fiscal 
Lege cu privire la notariat 
Lege pentru completarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 si a rticolui 3 din Legea nr. 273-XII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte 
Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologica a populatiei 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege cu privire la ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova referitor la imprumutul pe termen lung in valoare de 20 miliarde lei romanesti, semnat la Bucuresti la 1septembrie 1993, modificat prin Addendum 
Lege privind ratificarea Acordului de credit și proiect dintre banca germană "Kreditanstalt fur Wiederaufbau" (KfW), Republica Moldova și Societatea pe Acțiuni "Micro Enterprise Credit" din Moldova (MEC) 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 
Lege pentru compensarea diferentei de tarife la energia electrica si la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localitati din stinga Nistrului 
Lege cu privire la completarea Legii reglementării de stat a activității comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000 
Lege pentru modificarea Codului de executare a sancțiunilor de drept penal și a Legii nr.1226 -XIII din 27 iunie 1997 cu privire la arestarea preventivă 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992 cu privire la Procuratura si Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativa de investigatii 
Lege privind modificarea articolului 303 din Codul de procedură penală 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova