version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
русская версияInitiative, propuneri
Ordinea de zi a sedintelor plenare
Stenogramele sedintelor plenare
Comunicate de presa
Control parlamentar
Cooperarea cu societatea civila
Buletin Parlamentar
Control parlamentar

Controlul asupra executarii legii (publicarea in termenele stabilite, organizarea studierii prevederilor legii etc.) de catre organele si persoanele competente, precum si determinarea eficientei actiunii legii revin, de regula, comisiei permanente de profil asistate de Directia juridica a Aparatului Parlamentului, altor comisii, create in acest scop de Parlament.

MOTIUNI

In practica Parlamentului Republicii Moldova exista motiune simpla si motiune de cenzura.

Motiunea simpla exprima pozitia Parlamentului intr-o anumita problema de politica interna sau externa ori, dupa caz, intr-o problema ce a facut obiectul unei interpelari. Motiunea simpla poate fi initiata de cel putin 15 deputati.

Motiunea de cenzura exprima retragerea increderii acordate Guvernului la investitura. Motiunea de cenzura asupra activitatii Guvernului poate fi initiata de cel putin 1/4 din numarul deputatilor alesi.

Motiunea simpla si de cenzura se adopta cu votul majoritatii deputatilor prezenti.

In cazul adoptarii motiunii de cenzura, Primul-ministru va prezenta in termen de cel mult 3 zile, Presedintelui Republicii Moldova demisia Guvernului.

Motiunile simple si de cenzura, adoptate de Parlament se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Partea I si sunt obligatorii pentru Guvern si alte autoritati vizate.

INTREBARI, INTERPELARI

Ultima ora de lucru al Parlamentului in fiecare zi de joi, cu exceptia ultimei joi din luna, va fi consacrata intrebarilor. Fiecare deputat poate adresa intrebari membrilor Guvernului sau conducatorilor altor autoritati ale administratiei publice. Deputatii nu pot formula intrebari Presedintelui Republicii Moldova, reprezentantilor puterii judecatoresti, autoritatilor administratiei publice locale...

INTERPELARI

Interpelarile se fac in scris, aratindu-se obiectul acestora, fara nici o dezvoltare, concretizindu-se forma raspunsului solicitat. Interpelarea deputatului consta dintr-o cerere adresata Guvernului, prin care se solicita explicatii asupra unor aspecte ale politicii Guvernului ce tin de activitatea sa interna sau externa.

In cazul solicitarii raspunsului in scris la interpelare, Guvernul va raspunde in cel mult 15 zile.

Prezenta membrilor Guvernului, carora le sint adresate interpelari, la sedinta Parlamentului consacrata interpelarilor, este obligatorie.

AUDIERI SI RAPOARTE

Parlamentul, o data in decursul unei sesiuni, audiaza Guvernul in probleme ce tin de activitatea acestuia.

La propunerea Biroului permanent, a comisiilor permanente sau a fractiunilor parlamentare, Parlamentul initiaza audieri si in alte domenii de interes public major.

Data si procedura de desfasurare a audierilor sint stabilite si aduse la cunostinta deputatilor si Guvernului de catre Parlament.

Anual, in luna aprilie, Guvernul, in sedinta in plen a Parlamentului, prezinta raportul anual al activitatii sale de catre Primul-ministru.

Alte autoritati obligate sa prezinte rapoarte anuale in plenul Parlamentului le vor prezenta in termenele prevazute de legislatia in vigoare.

Biroul permanent va include in proiectul ordinii de zi audierea rapoartelor respective in cel mult 30 de zile de la data prezentarii. Pe marginea rapoartelor prezentate, Parlamentul poate decide adoptarea unei hotariri.

PETITII

Parlamentul este o institutie reprezentativa la care cetatenii se pot adresa cu petitii, solicitind sprijinul pentru inlaturarea unor abuzuri, pentru rezolvarea unei situatii sau a unei probleme de interes obstesc. Petitiile adresate in scris de cetateni sunt remise spre solutionare comisiei parlamentare competente sau se transmit deputatilor carora au fost personal adresate.


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova