version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
русская версияInitiative, propuneri
Ordinea de zi a sedintelor plenare
Stenogramele sedintelor plenare
Comunicate de presa
Control parlamentar
Cooperarea cu societatea civila
Buletin Parlamentar

1 iulie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

A fost semnat Acordul de cooperare bilaterală între Aparatul Parlamentului Republicii Moldova şi Secretariatul General al Camerei Deputaţilor a Parlamentului României

 

Chişinău, 1 iulie 2010 – Acordul de cooperare bilaterală între Aparatul Parlamentului Republicii Moldova şi Secretariatul General al Camerei Deputaţilor a Parlamentului României a fost semnat astăzi la Bucureşti de către Directorul General al Aparatului Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Fetescu şi Secretarul General al Camerei Deputaţilor a Parlamentului României, Gheorghe Barbu.

Potrivit acordului, forurile legislative de la Chişinău şi Bucureşti îşi propun să contribuie la consolidarea cooperării şi prieteniei, la dezvoltarea relaţiilor bilaterale, la realizarea unui dialog constructiv asupra subiectelor de interes comun printr-un schimb de experienţă în domeniul asigurării procesului legislativ, precum şi în domeniul administrativ. Acordul prevede, totodată, şi faptul că părţile vor coopera în materie de instruire şi asistenţă tehnică, pentru crearea unui sistem de consultanţă electronică, ce ar asigura accesul funcţionarilor la baze de date, precum şi la informaţii de ultimă oră.

De asemenea, vor fi organizate traininguri, seminare, mese rotunde în vederea schimbului de experienţă privind procedura pregătirii şi desfăşurării lucrărilor parlamentare, elaborarea documentelor de planificare strategică, implementarea mecanismelor legislative de transpunere a acquis-ului comunitar, metodologia efectuării expertizei juridice, economice, ecologice etc. a proiectelor de legi, mecanismul controlului parlamentar, organizarea eficientă a activităţii de evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, instruirea funcţionarilor şi a consultanţilor din cadrul comisiilor parlamentare etc.

 


 

Un grup de specialişti ai CPS a fost decorat cu distincţii de stat

 

Chişinău, 1 iulie - Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu a semnat decretul privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori ai Centrului de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională (CPS).

 

Potrivit decretului, pentru activitate metodico-didactică prodigioasă, contribuţie la perfecţionarea procesului de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională şi merite în consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor, Vitalie Ţarnă, instructor la Filiala Orhei a Centrului de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională, a fost decorat cu ordinul "Gloria Muncii", iar Iurii Pogor, director al filialei Lipcani, şi Ion Vîrtosu, director al filialei Ungheni, - cu medalia "Meritul Civic".

 


 

Mihai Ghimpu a decorat un grup de persoane din diferite domenii de activitate

 

Chişinău, 1 iulie - Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu a semnat decretele privind decorarea unui grup de persoane din diferite domenii cu distincţii de stat.

 

Pentru contribuţia la afirmarea conştiinţei naţionale şi curajul manifestat în apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, Iurie Apostolachi din satul Varniţa, raionul Anenii Noi, a fost decorat cu ordinul "Credinţă Patriei" clasa III.

 

Prin alt decret, lui Ioan Paulencu, Artist al Poporului, i s-a conferit "Ordinul de Onoare" pentru succese în activitatea de creaţie, merite în promovarea tinerelor talente şi contribuţie la afirmarea valorilor culturale autentice.

 

Cu ordinul "Gloria Muncii" a fost decorat Gheorghe Beliciuc, directorul Societăţii cu Răspundere Limitată "Moldovatransgaz", Drochia. Distincţia i-a fost acordată pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul energetic, merite în construcţia de gazoducte magistrale şi activitate managerială intensă.

 


 

Mihai Ghimpu a graţiat un grup de persoane condamnate pentru comiterea diferitor infracţiuni

 

Chişinău, 1 iulie - Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu a semnat decretul privind aprobarea graţierii individuale a unui grup de persoane, printre care şi doi invalizi de gradul I, condamnate pentru comiterea diferitori infracţiuni.

 

La examinarea cererilor de graţiere, a părţii neexecutate din pedeapsa aplicată, au fost luate în consideraţie caracterul şi gradul pericolului social al infracţiunii comise, personalitatea condamnatului, comportarea şi atitudinea lui faţă de muncă, precum şi participarea la activitatea organizaţiilor obşteşti  în locurile de deţinere, termenul pedepsei executate, situaţia familială, etc.

 

Toate persoanele au fost graţiate cu diferite termene de probă.

 

Acordarea graţierii revine atribuţiilor Preşedintelui Republicii Moldova în conformitate cu articolul 88, punctul e, al Constituţiei Republicii Moldova.

 

 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova