version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english versionInitiative, propuneri
Ordinea de zi a sedintelor plenare
Stenogramele sedintelor plenare
Comunicate de presa
Control parlamentar
Cooperarea cu societatea civila
Buletin Parlamentar

3 mai 2010

Chişinău, 3 mai 2010. - Preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova a avut astăzi o întrevedere cu Birute Abraitiene, Reprezentant Special al Secretarului General al Consiliului Europei în Republica Moldova.

 

Preşedintele Mihai Ghimpu a apreciat rolul implicării Consiliului Europei în consolidarea valorilor democratice în societatea din Republica Moldova, precum şi eforturile acestei prestigioase instituţii în sporirea vizibilităţii ţării noastre pe plan european.

 

Mihai Ghimpu a afirmat că actuala guvernare depune eforturi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programul său de activitate, în special cel de democratizare şi integrare europeană a statului nostru, onorându-şi astfel, în deplină măsură, angajamentele faţă de Consiliul Europei.

 

Cu referire la situaţia internă din Republica Moldova, Mihai Ghimpu a prezentat punctul de vedere al liderilor AIE privind soluţiile pentru depăşirea crizei constituţionale.

 

Actualmente, traversăm o perioadă foarte importantă în relaţia Republicii Moldova cu Consiliul Europei, a menţionat Birute Abraitiene. Consiliul Europei susţine priorităţile actualei guvernări a Republicii Moldova şi va face tot posibilul pentru a ajuta statul nostru să implementeze cu eficienţă reformele democratice. Reprezentanta Secretarului General al Consiliului Europei a recomandat respectarea valorilor şi principiilor europene în contextul în care Republica Moldova este de 15 ani membru al CoE.

 

În cadrul dialogului au fost discutate detalii privind apropiata vizită de lucru la Strasbourg a Preşedintelui Mihai Ghimpu.

 


 

Chişinău, 3 mai 2010 Cu prilejul Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu, Preşedinte al Parlamentului, a adresat un mesaj de felicitare tuturor reprezentanţilor mass-media.

 

În mesaj se menţionează:

 

La 3 mai, întreaga lume marchează Ziua Mondială a Libertăţii Presei. Fiind declarată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, această sărbătoare ne oferă prilej pentru a analiza situaţia presei, pentru a evalua eficienţa măsurilor întreprinse de noi spre a garanta fiecărui om posibilitatea de a obţine, a deţine şi a distribui informaţii, indiferent de hotare şi fără vreo discriminare în funcţie de situaţia socială, de rasă, de apartenenţa politică, religioasă ori de altă natură, aşa cum prevede Constituţia şi actele dreptului internaţional pe care Republica Moldova s-a obligat să le respecte.

 

Presa trebuie privită, în primul rînd, ca un mijloc complex de comunicare între cei de la guvernare cu cei guvernaţi, dar şi ca un instrument puternic de asigurare a accesului la informaţie, fără de care democraţia nu poate exista. La fel cum sistemul sanguinic al corpului uman preia sîngele de la sursă şi-l transportă către organele şi celulele corpului, tot aşa presa are menirea să preia informaţia de la producătorii de informaţii şi să o răspîndească tuturor structurilor societăţii, către fiecare consumator individual, către fiecare om. La fel cum sistemul sanguinic reacţionează la maladiile anumitor părţi ale corpului uman, îndreptînd cele mai energice eritrocite asupra organelor afectate de maladie, tot aşa şi presa trebuie să reacţioneze la slăbiciunile şi maladiile democraţiei, îndreptînd cei mai profesionişti şi cei mai curajoşi jurnalişti asupra organelor afectate ale democraţiei. Constatăm, deci, că presa nu este doar un simplu mijloc de comunicare, ci şi un instrument complex de autoreglare, de prevenire şi de tratare a maladiilor democraţiei. Acesta este rolul pe care trebuie să-l îndeplinească presa într-o societate cu adevărat liberă. Iată de ce duşmanii democraţiei, cei care au dorit să-şi supună omenirea, au căutat să ascundă informaţia, să domine lumea prin distrugerea drepturilor şi libertăţilor altora, au tins, în primul rînd, să-şi supună presa, să împiedice accesul la informaţie şi să o denatureze. Cu regret, istoria omenirii cunoaşte numeroase cazuri cînd aceştia au reuşit, cele mai oribile exemple în acest sens fiind fascismul şi comunismul.

 

Trebuie să recunoaştem că, deşi au trecut circa nouă luni de cînd ne aflăm la guvernare, încă nu am reuşit să redresăm situaţia în acest domeniu. Chiar dacă mijloacele mass-media sunt mai diverse şi mai profesioniste, mai rămîne mult de făcut ca accesul jurnalistului la informaţiile de interes public să fie asigurat fără rezerve, deoarece unii factori de decizie continuă şi azi să-i trateze pe jurnalişti ca pe nişte cîini turbaţi, periculoşi pentru societate.

 

Trebuie să menţionez că şi în secolul XXI activitatea de jurnalist implică riscuri şi ameninţări. Constat cu tristeţe şi amărăciune că, în pofida eforturilor autorităţilor Republicii Moldova şi a organismelor internaţionale, jurnalistul Ernest Vardanian continuă să fie deţinut ilegal de către regimul neconstituţional de la Tiraspol, iar locuitorilor din raioanele de est ale Republicii Moldova, ca şi în perioada sovietică, le sunt create piedici în ceea ce ţine de accesul la informaţii.

 

În calitatea mea de Preşedinte interimar al Republicii Moldova, dar şi în calitate de Preşedinte al Parlamentului, vreau să Vă asigur că apreciez înalt profesia de jurnalist, că sunt conştient de problemele ce împiedică presa să-şi îndeplinească obligaţiile faţă de societate şi că voi întreprinde şi în continuare tot ce-mi stă în putinţă în virtutea funcţiilor pe care le ocup, pentru ca nobila profesie de jurnalist să fie apreciată la justa ei valoare de către întreaga societate şi pentru ca populaţia să aibă acces liber la cît mai diverse surse de informaţii libere şi obiective. Libertatea de exprimare şi independenţa mass-media poate şi trebuie să-şi ocupe locul cuvenit într-o democraţie.

 

Cu această ocazie, urez tuturor jurnaliştilor, precum şi tuturor celor care asigură buna funcţionare a presei multă sănătate şi noi succese în activitate, spre binele întregii societăţi şi al cauzei afirmării democraţiei în ţara noastră.

 


Chişinău, 3 mai 2010. În perioada 3-4 mai 2010 efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova Christos Pourgourides, preşedintele Comisiei pentru chestiuni juridice şi drepturile omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei(APCE).

 

În dimineaţa zilei de astăzi delegaţia APCE, din componenţa căreia face parte Agniezka Szklanna, secretara comisiei respective, a avut o întâlnire cu Preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova.

 

Oficialii europeni vor avea o serie de întrevederi cu membrii delegaţiei naţionale la APCE, în comisiile parlamentare drepturile omului şi relaţii interetnice, juridice, numiri şi imunităţi, la Ministerul Justiţiei, la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la Ministerul Afacerilor Interne, la Departamentul Instituţii Penitenciare, la Consiliul Superior al Magistraturii, la Curtea Supremă de Justiţie, la Procuratura Generală şi la alte instituţii de stat.

 


 

Chişinău, 3 mai 2010. - Condamnările repetate ale Republicii Moldova la CEDO, precum şi prejudiciile materiale şi morale care vor fi plătite reclamanţilor în valoare de peste 18 mln de euro, demonstrează faptul că în Republica Moldova au fost cazuri în care legea a fost aplicată greşit sau urmărindu-se anumite interese. Drumul Republicii Moldova spre UE trece prin Strasbourg, iar unul din criteriile de aderare este şi numărul de condamnări la CEDO pentru că în acest caz e vorba de supremaţia legii. Această declaraţie aparţine Preşedintelui Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, făcută la întrevederea de astăzi cu Christos Pourgourides, Preşedintele Comisiei pentru chestiuni juridice şi drepturile omului a APCE.

Christos Pourgourides se află într-o vizită de documentare în Republica Moldova, scopul final fiind întocmirea unui raport de monitorizare privind executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în mai multe state, inclusiv Republica Moldova.

Interlocutorii au căzut de comun acord că cetăţenii Republicii Moldova trebuie să găsească dreptatea la ei acasă şi nu să o caute la CEDO, structurile de stat urmează să creeze climatul favorabil, astfel încât toate problemele să fie soluţionate la nivel naţional. În acest context, se impune modificarea legislaţiei în vigoare în vederea eliminării deficienţelor existente.

Totodată, Christos Pourgourides a comunicat că circa 85-90% din toate cazurile examinate de CEDO vin din partea a 8-10 state, majoritatea din spaţiul ex-sovietic. Oficialul european a menţionat că în pofida unor schimbări îmbucurătoare înregistrate în Republica Moldova, totuşi rămân a fi nesoluţionate o serie de probleme la capitolul respectării drepturilor şi libertăţilor omului.

Autorităţile de la Chişinău depun eforturi susţinute pentru a asigura corectitudinea şi transparenţa procesului decizional, respectiv reducerea la minim a numărului de cazuri care să fie examinate la CEDO, a menţionat Preşedintele Mihai Ghimpu.

Speakerul Mihai Ghimpu a declarat că în perioada imediat următoare va fi instituit un mecanism de control privind executarea hotărârilor şi deciziilor judecătoreşti pronunţate de CEDO. Mihai Ghimpu va solicita Comisiei parlamentare juridice, numiri şi imunităţi să examineze de două ori pe an situaţia la acest capitol, iar la şedinţa în plen a Parlamentului, o dată pe an, să fie audiat raportul acesteia.

Actualmente, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului se află în proces de examinare peste 400 de cereri în privinţa Republicii Moldova, până în prezent CEDO adoptând în total 183 de hotărâri, dintre care în 165 de hotărâri se constată cel puţin o încălcare a prevederilor Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova