version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english versionInitiative, propuneri
Ordinea de zi a sedintelor plenare
Stenogramele sedintelor plenare
Comunicate de presa
Control parlamentar
Cooperarea cu societatea civila
Buletin Parlamentar

7 iunie 2010

Comunicat de presă

Mihai Ghimpu a adresat un mesaj de felicitare Regelui Suediei cu prilejul Zilei Naţionale

 

Chişinău, 7 iunie Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu a adresat un mesaj de felicitate Maiestăţii Sale Regelui Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei cu prilejul Zilei Naţionale.

 

În mesaj se menţionează:

 

Maiestate,

 

Cu prilejul Zilei Naţionale a Regatului Suediei, Vă adresez Dumneavoastră personal, precum şi întregului popor suedez cele mai sincere felicitări, însoţite de urări de fericire şi prosperitate.

 

Profit de această frumoasă ocazie pentru a menţiona caracterul constructiv al relaţiilor de prietenie şi cooperare moldo-suedeze, precum şi pentru a exprima înalta noastră apreciere a susţinerii acordate Republicii Moldova în promovarea dialogului cu Uniunea Europeană.

 

Vă rog să acceptaţi, Maiestate, asigurarea înaltei mele consideraţii.

 


 

 

Mihai Ghimpu a adresat un mesaj de felicitare Reginei Danemarcei cu prilejul Zilei Naţionale

 

Chişinău, 7 iunie - Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu a adresat un mesaj de felicitare Maiestăţii Sale Reginei Margrethe a II-a a Danemarcei cu prilejul Zilei Naţionale.

 

În mesaj se menţionează:

 

Maiestate,

 

Cu prilejul Sărbătorii Naţionale a Regatului Danemarcei Ziua Constituţiei, am deosebita plăcere să Vă adresez Dumneavoastră personal şi întregului popor danez cele mai cordiale felicitări, împreună cu sincere urări de pace şi bunăstare.

 

Îmi exprim convingerea că relaţiile de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi Regatul Danemarcei se vor extinde şi aprofunda şi în continuare, spre binele popoarelor noastre, al cauzei edificării unei Europe unite, paşnice şi prospere.

 

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare responsabilitate, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, asigurarea înaltei mele consideraţii.

 


 

Preşedintele Mihai Ghimpu a efectuat o vizită de lucru în raioanele Soroca şi Donduşeni

 

Chişinău, 7 iunie 2010 - Diverse aspecte ale situaţiei sociale, economice şi politice din republică au fost abordate ieri în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut Preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, cu locuitorii raioanelor Soroca şi Donduşeni, în cadrul vizitei de lucru în teritoriu.

Preşedintele a menţionat că principalele obiective asumate de Alianţa pentru Integrare Europeană lichidarea sărăciei şi creşterea nivelului de trai a populaţiei, precum şi integrarea Republicii Moldova în marea familie europeană, vor fi atinse într-o perioadă scurtă de timp, prin eforturile susţinute şi comune ale autorităţilor şi cetăţenilor. Mihai Ghimpu a precizat că pentru realizarea acestor obiective există o deschidere şi un ajutor considerabil din partea instituţiilor europene, fapt ce va permite nu doar o revenire a Republicii Moldova din criza economică în care se găseşte, ci chiar o creştere economică semnificativă în următoarea perioadă.

Totodată, Preşedintele Mihai Ghimpu a adus la cunoştinţa locuitorilor din cele două raioane decizia AIE referitoare la deblocarea crizei constituţionale, şi anume organizarea referendumului la începutul lunii septembrie a acestui an, precum şi organizarea alegerilor anticipate la începutul lunii noiembrie. Mihai Ghimpu a specificat că în tot acest timp, instituţiile statului vor funcţiona în deplinătatea funcţiilor şi responsabilităţilor care le revin pentru a duce la bun sfârşit reformele iniţiate şi a relansa economia, a crea noi locuri de muncă, a atrage investiţii străine în Republica Moldova, toate acestea pentru a creşte nivelul de trai al populaţiei.

Potrivit Preşedintelui, datorită măsurilor de liberalizare a economiei, respectiv a reformelor iniţiate de actuala conducere, în unele raioane chiar se înregistrează o uşoară creştere economică. Dacă vom merge înainte şi vom duce la bun sfârşit reformele începute vor avea de câştigat toţi cetăţenii Republicii Moldova. Demonopolizarea economiei, asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea unei economii de piaţă, concurenţială, precum şi transparenţă în activităţile desfăşurate sunt condiţii necesare pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, a mai spus Preşedintele.

 Preşedintele Mihai Ghimpu s-a familiarizat cu situaţia social-economică din teritoriu, a luat cunoştinţă de proiectele aflate în faza de pregătire, dar şi cele în curs de desfăşurare în vederea modernizării localităţilor din raioanele Soroca şi Donduşeni, de gazificare şi dezvoltare a unei infrastructuri adecvate. Preşedintele a răspuns la numeroase întrebări venite din partea celor prezenţi în sală, cele mai multe dintre ele vizând problemele sociale, de infrastructură, de aprovizionare cu apă potabilă, apeduct, canalizare, din domeniul agricol, dar şi cele ce vizează măsurile de protecţie pentru cetăţenii noştri plecaţi la muncă peste hotare, precum şi crearea condiţiilor adecvate pentru ca aceştia să poată reveni în ţară şi să investească în economia Republicii Moldova. Totodată, Preşedintele a solicitat conducerii raioanelor, prezentă la cele două întâlniri, o atenţie sporită la problemele puse în discuţie de cetăţeni, precum şi o responsabilitate personală în soluţionarea acestora.

 

 

 

 

 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova