version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english versionInitiative, propuneri
Ordinea de zi a sedintelor plenare
Stenogramele sedintelor plenare
Comunicate de presa
Control parlamentar
Cooperarea cu societatea civila
Buletin Parlamentar

16 iunie 2010

Comunicat de presă

Sistemul ocrotirii sănătăţii necesită o modernizare esenţială, deoarece nu asigură servicii la nivelul standardelor internaţionale

 

16 iunie 2010. Problemele existente în domeniul ocrotirii sănătăţii şi căile de depăşire a acestora, eficientizarea serviciilor medicale acordate cetăţenilor - acestea au fost doar unele din temele discutate de Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu, Preşedinte al Parlamentului, în cadrul întrevederii de ieri cu colectivul Spitalului Clinic Republican.

 

În cadrul întrevederii, Mihai Ghimpu a menţionat că sistemul ocrotirii sănătăţii existent necesită o modernizare esenţială, deoarece la momentul actual nu asigură întreaga gamă de servicii necesare pentru cetăţenii statului la nivelul standardelor internaţionale. În acest context, şeful statului s-a expus asupra creării unor centre regionale dezvoltate, completate cu personal medical, dotate cu utilaje moderne etc.

 

În opinia şefului statului, pentru atingerea scopurilor trasate în programul de guvernare al Alianţei pentru Integrare Europeană, inclusiv la capitolul ocrotirii sănătăţii, este necesară o conlucrare a tuturor structurilor statale, o conciliere a cetăţenilor, deoarece numai împreună pot fi atinse obiectivele preconizate.

 

Mihai Ghimpu a felicitat colectivul Spitalului Clinic Republican cu Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului, care este marcată în luna iunie, exprimîndu-şi convingerea că angajaţii acestui sector şi în continuare vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea cu succes a obligaţiunilor sale.

 

În după-amiaza zilei de azi, la Filarmonica Naţională, Preşedintele Mihai Ghimpu se va întîlni cu activul lucrătorilor medicali din municipiul Chişinău.

 

 


 

Republica Peru este dispusă să ofere burse de studii pentru tinerii diplomaţi moldoveni la Academia diplomatică de la Lima

 

16 iunie 2010. Republica Moldova este disponibilă de a extinde şi aprofunda relaţiile moldo-peruane atît sub aspect bilateral, cît şi multilateral, a declarat astăzi Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, în cadrul întrevederii cu Ernesto Pinto-Bazurco Rittler, organizată cu ocazia înmînării scrisorilor de acreditare a noului Ambasador al Republicii Peru în Republica Moldova.

 

În cadrul întrevederii, şeful statului a menţionat că Republica Moldova este interesată în extinderea cooperării comercial-economice dintre cele două ţări, precum şi dezvoltarea relaţiilor culturale, ştiinţifice etc.

 

"Stabilirea unor relaţii reciproc avantajoase va contribui la dezvoltarea multilaterală a statelor noastre, creşterea potenţialului lor în diferite domenii social-economice", a menţionat Mihai Ghimpu. În opinia şefului statului, un exemplu elocvent de cooperare eficientă dintre Republica Moldova şi Peru poate servi susţinerea reciprocă în cadrul organelor elective ale ONU.

 

La rîndul său, Ambasadorul Ernesto Pinto-Bazurco Rittler a menţionat că Republica Peru susţine procesele de democratizare promovate de Alianţa pentru Integrare Europeană, exprimîndu-şi încrederea că acestea se vor finaliza cu succes, transformînd Republica Moldova într-un stat democrat şi de drept.

 

Diplomatul peruan a mai declarat că ţara sa este interesată în dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre două state în diferite domenii. În cadrul întrevederii, Ernesto Pinto-Bazurco Rittler l-a mai informat pe Preşedintele Ghimpu că Guvernul peruan este dispus să ofere burse de studii pentru tinerii diplomaţi din Republica Moldova la Academia diplomatică de la Lima.

 


 

Noul Ambasador al Republicii Socialiste Vietnam a prezentat scrisorele de acreditare

 

16 iunie 2010. Noi pledăm pentru extinderea cooperării comercial-economice bilaterale dintre Republica Moldova şi Vietnam, considerînd că în această direcţie există un potenţial semnificativ, care nu este realizat pe deplin.

 

Declaraţia a fost făcută de Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu în cadrul întrevederii de azi cu Ho Dac Minh Nguyet, noul Ambasador al Republicii Socialiste Vietnam, care a prezentat scrisorele de acreditare în noua funcţie.

 

În acest context, şeful statului a menţionat interesul Republicii Moldova pentru semnarea proiectelor de acorduri, aflate în proces de examinare cu partea vietnameză în domeniile cooperării agricole, turismului, informatizării şi tehnologiilor informaţionale, sănătăţii, evitării dublei impuneri şi prevenirii evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, promovării şi protejării reciproce a investiţiilor. "Semnarea acestor documente va permite nu numai aprofundarea relaţiilor bilaterale dintre două state, dar va contribui la realizarea unor proiecte investiţionale sau de alt gen, care vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi trai a popoarelor noastre", a specificat Mihai Ghimpu.

 

Ho Dac Minh Nguyet a accentuat şi interesul ţării sale în dezvoltarea relaţiilor bilaterale, menţionînd că Vietnamul este interesat în aprofundarea acestora, în special în domeniile economic, cultural, educaţional, agrar.

 


 

R. Moldova pledează pentru dezvoltarea unei colaborări reciproc-avantajoase cu ţările din Asia de Sud-Est

 

16 iunie 2010. Republica Moldova pledează pentru dezvoltarea unei colaborări reciproc-avantajoase pe multiple planuri cu ţările din Asia de Sud-Est, în general, şi cu Republica Indonezia, în special, deoarece aceasta a înregistrat în ultimele decenii succese considerabile în dezvoltarea sa economică.

 

Declaraţia a fost făcută astăzi de Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, în cadrul întrevederii cu Mariana Sutadi, noul Ambasador al Republicii Indonezia, organizate cu prilejul înmînării scrisorilor de acreditare.

 

În opinia şefului statului, pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale, este necesară stabilirea unor relaţii mai strînse între agenţii economici şi mediile de afaceri din ambele ţări, precum şi relaţiilor pe linia Camerelor de Comerţ şi Industrie ale ambelor ţări.

 

Mihai Ghimpu a mai menţionat că în ultima perioadă relaţiile moldo-indoneziene sînt în ascensiune, drept exemplu servind aflarea în stadiul de examinare a proiectelor acordurilor în domeniile promovării şi protejării reciproce a investiţiilor, cooperării economice şi tehnice, evitării dublei impuneri şi prevenirii evaziunii fiscale, cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, comercial etc. "Sînt convins că extinderea cadrului juridic existent al colaborării moldo-indoneziene va constitui un bun stimulent pentru dezvoltarea raporturilor practice între ambele ţări în diferite domenii", a precizat Mihai Ghimpu.

 

La rîndul său, Mariana Sutadi a declarat că Indonezia este, de asemenea, interesată în dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale cu Republica Moldova în diferite domenii. În acest context, noul Ambasador al Indoneziei în Republica Moldova a menţionat că reieşind din faptul că o pondere importantă în economiile ambelor ţări o deţine agricultura, ar fi binevenită stabilirea unei colaborări multilaterale în acest domeniu, care s-ar manifesta prin schimbul de experienţă în ceea ce priveşte aplicarea tehnologiilor agricole, folosirea sistemelor de irigare, pregătirea unor cadre calificate pentru agricultură etc.

 


 

 

Mihai Ghimpu: Relaţiile cu Germania prezintă un interes sporit pentru R. Moldova şi poartă un caracter de parteneriat durabil şi constructiv

 

16 iunie 2010. Relaţiile cu Germania, stat lider al Uniunii Europene, prezintă un interes sporit pentru Republica Moldova şi poartă un caracter de parteneriat durabil şi constructiv, a declarat astăzi Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, în cadrul întrevederii cu Berthold Johannes, noul Ambasador al Republicii Federale Germania, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare în noua funcţie.

 

Mihai Ghimpu a accentuat că Republica Moldova apreciază susţinerea din partea Germaniei şi încurajarea consecventă a opţiunii ţării noastre în favoarea valorilor europene şi a apropierii de Uniunea Europeană, menţionînd şi sprijinul Germaniei pentru includerea în concluziile Consiliului de Asociere din 15 iunie 2010 a deciziilor privind iniţierea negocierilor la crearea zonei de comerţ liber aprofundat şi cuprinzător, şi lansarea dialogului privind liberalizarea regimului de vize pentru cetăţeni moldoveni.

 

Mihai Ghimpu a salutat şi Memorandumul adoptat la 5 iunie 2010 de către Cancelarul Federal al Germaniei, Angela Merkel, si Preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, exprimîndu-şi speranţa că angajamentul politic asumat de către liderii celor două ţări va deschide perspective promiţătoare în reglementarea conflictului transnistrean.

 

Referindu-se la relaţiile comercial-economice dintre două state, Preşedintele ţării a menţionat că în ultima perioadă de timp a fost înregistrată o creştere a volumului comerţului exterior cu circa patru la sută, iar soldul investiţiilor germane în Republica Moldova constituie peste 1,7 mlrd de lei sau peste 7% din suma totală a investiţiilor străine în economia naţională. "Astăzi în Republica Moldova activează 166 de întreprinderi cu capital german. Consider că în această direcţie mai sînt rezerve, deoarece piaţa noastră mai este în aşteptarea unor noi investiţii din Germania, pentru aceasta fiind create toate condiţiile", a declarat şeful statului.

 

La rîndul său, Berthold Johannes a accentuat că programele de reformare, implementate de Alianţa pentru Integrare Europeană, creează un climat investiţional foarte atractiv, exprimîndu-şi încrederea că numărul investiţiilor germane în ţara noastră va spori. Noul ambasador al Germaniei la Chişinău şi-a exprimat convingerea că relaţiile bilaterale dintre două state se vor dezvolta în continuare, accentuînd că autorităţile de la Berlin vor susţine şi în continuare eforturile Republicii Moldova în implementarea reformelor democratice.

 


 

 

Chişinău, 16 iunie 2010 O persoană care este mulţumită de viaţa pe care o duce are mai puţine şanse de a se îmbolnăvi, de aceea este de datoria noastră, a politicienilor, să le creăm cetăţenilor noştri condiţii de muncă şi de trai, pentru ca medicii să aibă mai puţin de lucru, a declarat Preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, la întâlnirea cu activul lucrătorilor medicali din municipiul Chişinău.

În mesajul său de felicitare, Preşedintele a exprimat gratitudine lucrătorilor medicali din capitală pentru munca lor nobilă, pentru spiritul de sacrificiu şi răbdarea de care dau dovadă. În situaţia în care ajungem pe mâinile medicilor, vrem să ne simţim din start protejaţi şi ne bucurăm de o îngrijire medicală corespunzătoare, precum şi de o căldură sufletească deosebită, exact ca de la o mamă, - a mai spus Mihai Ghimpu. Îi vindecaţi pe toţi, indiferent de culoarea pielii, confesiune sau apartenenţă politică, de aceea consider că societatea noastră, prin prisma unei asemenea atitudini corecte, este cu adevărat sănătoasă.

 

Regret profund că politicienii anilor trecuţi au lăsat o povară grea şi pe umerii lucrătorii medicali, - a continuat Preşedintele Mihai Ghimpu. O mare parte din concetăţeni noştri au plecat la muncă peste hotare, fiind impuşi de condiţiile existente. Vă mulţumesc că aţi rezistat, aţi rămas acasă şi continuaţi să vă îndepliniţi munca în continuare. Acum, este de datoria noastră, a actualei guvernări, să readucem ţara la normal, copiii noştri să revină acasă şi să implementăm împreună reformele sociale şi economice pentru ca viaţa urmaşilor noştri să fie mai frumoasă. Mă închin în faţa dvs. şi vă mulţumesc din inimă pentru munca nobilă, a spus în încheiere Preşedintele.

 

 

 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova