version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
đóńńęŕ˙ âĺđńč˙Initiative, propuneri
Ordinea de zi a sedintelor plenare
Stenogramele sedintelor plenare
Comunicate de presa
Control parlamentar
Cooperarea cu societatea civila
Buletin Parlamentar

17 mai 2010

Comunicat de presă

Reformele implementate de AIE au fost înalt apreciate de Misiunea FMI, a afirmat Mihai Ghimpu

 

Chişinău, 17 mai - Noi facem reformele nu pentru Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială sau alte structuri internaţionale. Le facem pentru noi, ca să trăim liber şi în bunăstare. Declaraţia a fost făcută de Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, Preşedinte al Parlamentului, în oraşul Ştefan Vodă, unde a avut duminică o întrevedere cu cetăţenii.

 

Mihai Ghimpu a menţionat că reformele Alianţei pentru Integrarea Europeană, implementate pînă în prezent, au fost înalt apreciate de Misiunea FMI, care pe parcursul a două săptămîni a evoluat implementarea programului de modernizare a statului şi rezultatele prealabile insuflă speranţa că schimbarea iniţiată de AIE va reuşi. "Reformele întotdeauna sînt nişte acţiuni care nu te bucură, deoarece aceasta înseamnă schimbarea. Dar, în situaţia de astăzi a Republicii Moldova, acestea sînt necesare. Şi noi avem nevoie de susţinerea dumneavoastră, deoarece nu faci ordine într-un stat dacă cetăţenii sînt indiferenţi faţă de lucrurile care se produc în societate", a accentuat şeful statului.

 

În cadrul discuţiilor cu locuitorii raionului Ştefan Vodă a fost abordat un spectru larg de probleme existente în teritoriu. În intervenţiile lor, cetăţenii au vorbit despre problemele cu care se confruntă în sectorul agrar, în domeniul educaţiei, despre relaţiile lor cu organele de control de nivel raional şi central etc.

 

A fost discutată şi problema descentralizării puterii. În opinia locuitorilor raionului Ştefan Vodă, implementarea reformei în domeniul dat va permite dezvoltarea mai eficientă a unităţilor teritorial-administrative, realizarea proiectelor social-economice, pornind de la specificul şi priorităţile raionului sau fiecărei localităţi în parte. Ideile cetăţenilor au fost susţinute de şeful statului, care a menţionat că în Republica Moldova puterea nu trebuie să se concentreze în mîinile cuiva, deoarece aceasta stopează dezvoltarea statului.

 

În timpul vizitei în raionul Ştefan Vodă, Preşedintele Mihai Ghimpu a participat la acţiunea de comemorare a ostaşilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial, organizată de autorităţile satului Carahasani.

 

Aflat la Cimitirul eroilor din cel de-al doilea război mondial, unde sînt înmormîntaţi cîteva sute de militari din armatele sovietică, română şi germană, Mihai Ghimpu a menţionat că autorul monumentului, consilierul sătesc Victor Boian, prin gestul său a adus un omagiu ostaşului căzut pe cîmpul de luptă. În opinia şefului statului, construcţia acestui monument în memoria militarilor căzuţi la datorie, indiferent din ce armată făceau parte, demonstrează că cetăţenii simpli au o poziţie mult mai omenească faţă de evenimentele de acum 65 de ani decît unele forţe politice din ţară.

 

Preşedintele ţării i-a înmînat lui Victor Boian Ordinul "Gloria Muncii", cu care consilierul sătesc a fost decorat pentru contribuţie la păstrarea şi propagarea moştenirii istorico-culturale, merite în educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului şi activitate intensă pe tărîm social.

 

 

 

Chişinău, 17 mai – Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu, Preşedinte al Parlamentului, a semnat decretul privind conferirea „Ordinului de Onoare” pictorului Isae Cârmu.

 

În decret se menţionează că distincţia a fost conferită pentru merite în dezvoltarea artelor plastice, succese în activitatea de creaţie şi contribuţie  la afirmarea valorilor spirituale naţionale.

 


 

Cadouri de la Preşedintele Mihai Ghimpu

pentru elevii de la gimnaziul-internat din s. Văscăuţi, raionul Floreşti

 

Chişinău, 17 mai 2010. - În preajma încheierii anului şcolar şi a Zilei Internaţionale a Copiilor, Mihai Ghimpu a vizitat gimnaziul-internat din s. Văscăuţi, raionul Floreşti, fiind însoţit şi de grup de actori de la Teatrul „Ginta Latină” din Chişinău. Toţi elevii de la gimnaziul-internat din s. Văscăuţi au primit dulciuri din partea Preşedintelui Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova.  Preşedintele le-a mai adus în dar copiilor un calculator şi le-a oferit bani pentru a putea cumpăra mingi de fotbal.

 

Preşedintele Mihai Ghimpu a luat cunoştinţă de condiţiile de trai şi educaţie ale acestor copii, precum şi de condiţiile de muncă a corpului didactic, ulterior, a discutat cu personalul instituţiei de învăţământ pe care o patronează despre problemele şi doleanţele acestora.

 

Mihai Ghimpu a promis că va ţine cont de necesităţile instituţiei, solicitându-i directorului gimnaziului Tudor Tertea stabilirea priorităţilor pentru a găsi împreună soluţii la problemele existente. Printre cele mai stringente necesităţi ale instituţiei de învăţământ se numără gazificarea acesteia, asigurarea cu transport a gimnaziului, achiziţionarea produselor pentru necesităţile cotidiene ale instituţiei etc. Totodată, o parte din copiii care rămân să-şi petreacă vacanţa de vară în gimnaziu şi-au exprimat dorinţa de a merge la o tabără de vară. Preşedintele a promis că va căuta posibilităţi pentru ca elevii de la gimnaziul din Văscăuţi să aibă o vacanţă interesantă.

 

Mihai Ghimpu a participat şi la un program artistic organizat de copiii din instituţie, iar la încheierea acestuia, copiii au urmărit un spectacol al Teatrului „Ginta Latină”.

 

Totodată, Preşedintele a mulţumit angajaţilor instituţiei pentru munca dificilă şi nobilă pe care o fac, pentru grija pe care le-o poartă copiilor instituţionalizaţi, încercând să le ofere tot sprijinul celor aflaţi în dificultate.

 

Mihai Ghimpu le-a urat copiilor o vacanţă de vară plăcută, precizînd totodată că este important că depună eforturi pentru a învăţa bine, astfel încât împreună cu factorii de decizie să schimbe condiţiile de viaţă din Republica Moldova.

 

Copiii, la rândul lor, au adresat Preşedintelui cuvinte de mulţumire, dorindu-i sănătate şi succese în activitatea pe care o desfăşoară.

 

La gimnaziul-internat din s. Văscăuţi studiază şi locuiesc 160 de copii, dintre care 63 sunt orfani, iar ceilalţi sunt din familii social-vulnerabile.


 

Mihai Ghimpu a participat la lansarea romanului "Cartea nomazilor din B.", la Casa Actorului

17 mai 2010. Romanul lui Val Butnaru, "Cartea nomazilor din B.", ne convinge o dată în plus că acest autor, pe tot parcursul vieţii sale, a fost unul dintre oamenii care au luptat pentru a readuce valorile naţionale acasă, criticînd dur persoanele sau regimurile care se străduiau să ne lipsească de ele.

 

Declaraţia a fost făcută astăzi de Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, Preşedinte al Parlamentului, la lansarea romanului "Cartea nomazilor din B.", organizată la Casa Actorului.

 

Mihai Ghimpu a menţionat că Val Butnaru este o persoană cu poziţie consecventă, care întotdeauna a învins greutăţile apărute în faţa lui, şi un bun manager, lucru dovedit pe parcursul anilor atît prin operele sale, cît şi prin organele mass-media lansate pe piaţa autohtonă.

 

"Atît ziarele, cît şi televiziunea, lansată recent, au fost şi sper că vor fi acele mijloace de informare în masă care vor duce în casa fiecărui cetăţean adevărul", a menţionat şeful statului.

 

În cadrul lansării romanului "Cartea nomazilor din B." a fost prezentat spectacolul "La Veneţia e cu torul altfel...", precum şi fragmente din mai multe spectacole, jucate în baza pieselor scrise de Val Butnaru.

 


 

Tehnologiile informaţionale vor sta la baza implementării standardelor europene în toate domeniile, a subliniat Mihai Ghimpu

 

17 mai 2010. Aplicarea în practică, pe scară largă, a noilor tehnologii informaţionale, contribuie la sporirea considerabilă a productivităţii în toate ramurile economiei, la asigurarea unui nou nivel al calităţii guvernării şi prestării serviciilor publice, şi desigur, ce este cel mai important - la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor.

 

Declaraţia a fost făcută de Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, Preşedinte al Parlamentului, în timp ce a participat la activităţile organizate cu ocazia Zilei Mondiale a telecomunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

 

Şefului statului a accentuat că, în aceste condiţii, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor are drept misiune de bază crearea premiselor durabile de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova, aceasta fiind unul dintre obiectivele strategice ale conducerii Republicii Moldova.

 

"Dezvoltarea ramurii date reprezintă un factor important de creştere a competivităţii, de implementare a unor noi metode de administrare a afacerilor, deschizînd noi perspective de organizare, creînd noi locuri de muncă atît în domeniul respectiv, cît şi în întreaga economie naţională", a specificat Mihai Ghimpu.

 

Preşedintele ţării a mai menţionat că, în condiţiile în care Republica Moldova a declarat clar că unul din obiectivele sale de bază este integrarea europeană, tehnologiile informaţionale şi specialiştii profesionişti în domeniu trebuie să constituie potenţialul uman al statului, care va sta la baza implementării practice a standardelor europene în toate domeniile vieţii social-economice.

 

Referindu-se la importanţa tehnologiilor informaţionale, Mihai Ghimpu a accentuat că, în condiţiile de astăzi, acestea joacă un rol foarte important în informarea cetăţenilor despre situaţia reală din ţară şi despre măsurile întreprinse de conducerea statului pentru depăşirea crizei prin care trece societatea. "Un om neinformat este uşor manipulat de unele forţe şi nu poate lua o decizie corectă în momentele cruciale pentru ţară. Deci, noi avem nevoie de o societate informată şi aceasta depinde de profesionalismul dumneavoastră", a spus şeful statului.

 

În cadrul manifestărilor organizate în cadrul Zilei Mondiale a telecomunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Preşedintele Mihai Ghimpu a înmînat diplome de onoare celor mai bune colective de muncă şi întreprinderi care activează în domeniul tehnologiilor informaţionale din ţară.

 


Chişinău, 17 mai 2010. – Deputaţii Ana Guţu, şefa delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), şi Grigore Petrenco, membru supleant al delegaţiei respective, vor participa la şedinţa Comisiei de Monitorizare a APCE, care se va desfăşura la 19 mai, la Paris.

 

În cadrul şedinţei va fi discutată chestiunea privind îndeplinirea angajamentelor şi obligaţiunilor asumate de către Republica Moldova la momentul aderării la Consiliul Europei. 

 

Informaţia urmează a fi prezentată de coraportorii APCE pentru Moldova Josette Durrieu şi  Egidijus  Vareikis, care în perioada 5-6 aprilie 2010 au efectuat o vizită de documentare la Chişinău.

 

Comisia de Monitorizare va mai examina situaţia la acelaşi capitol din Albania, Armenia, Bosnia şi Herzegovina, funcţionarea instituţiilor democratice din Azerbaidjan, starea democraţiei în Europa şi progresul în procedura de monitorizare, consecinţele războiului între Georgia şi Rusia, dialogul post-monitoring cu Turcia şi alte chestiuni.


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova