version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
­ˇ˝˝ŕÓ  Ôň­˝Ŕ Initiative, propuneri
Ordinea de zi a sedintelor plenare
Stenogramele sedintelor plenare
Comunicate de presa
Control parlamentar
Cooperarea cu societatea civila
Buletin Parlamentar

24 iunie 2010

Preşedintele Mihai Ghimpu a semnat decretul privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept Zi a ocupaţiei sovietice

 

Chişinău, 24 iunie 2010. Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu a semnat astăzi decretul privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept Zi a ocupaţiei sovietice. Potrivit decretului, anual, la 28 iunie, în Republica Moldova va fi consemnată Ziua ocupaţiei sovietice şi a comemorării victimelor regimului totalitar comunist.

 

Conform Decretului prezidenţial, în această zi, în toate localităţile republicii vor fi coborîte în bernă drapelele de stat, organizate depuneri de flori la mormintele, monumentele şi memorialele victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului comunist totalitar, iar la ora 10.00 va fi păstrat un moment de reculegere.

 

Decretul mai stipulează că în această zi, autorităţile publice, întreprinderile şi organizaţiile vor renunţa la desfăşurarea acţiunilor distractive de masă, iar în toate instituţiile de învăţămînt, în taberele de întremare şi de odihnă va fi organizată o oră a memoriei.

 

În această ordine de idei, se recomandă redacţiilor publicaţiilor periodice, agenţiilor de presă, posturilor de radio şi de televiziune să ţină cont de specificul zilei de 28 iunie la editarea numerelor curente ale publicaţiilor, la difuzarea informaţiilor şi la formarea programelor din această zi.

 

Decretul mai stipulează ca Primăria municipiului Chişinău să iniţieze procedura de edificare în Piaţa Marii Adunări Naţionale, în faţa sediului Guvernului, a monumentului în memoria victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului totalitar comunist, iar pînă la edificarea monumentului în memoria victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului totalitar comunist, în municipiul Chişinău, ceremoniile de comemorare şi depunerea de flori vor avea loc în Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde Primăria va instala, provizoriu, în ziua de 28 iunie 2010, o piatră comemorativă.

 

Decretul prezidenţial mai stipulează ca Federaţia Rusă, în calitatea sa de succesor de drept al Uniunii Sovietice, să-şi retragă necondiţionat, urgent şi transparent trupele şi armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova.

 


Ion Dediu a fost decorat cu äOrdinul Republiciiö

 

Chişinău, 24 iunie ľ Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu a semnat decretul privind conferirea äOrdinului Republiciiö lui Ion Dediu, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

 

În decret este menţionat că distincţia a fost conferită pentru merite deosebite în dezvoltarea ecologiei sociale, contribuţie la promovarea politicii de mediu şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă.

 


 

Mihai Ghimpu: äDeschiderea la Chişinău a reprezentanţei CCI a României va facilita dialogul dintre comunităţile de afaceri din ambele stateö

 

 24 iunie 2010. Deschiderea la Chişinău a reprezentanţei Camerei de Comerţ şi Industrie a României va facilita dialogul dintre comunităţile de afaceri din ambele state, oferind posibilitatea intensificării fluxurilor investiţionale reciproce.

 

Declaraţia a fost făcută astăzi de Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu, Preşedinte al Parlamentului, în cadrul întrevederii cu delegaţia Sistemului Cameral din România, aflată într-o vizită de lucru la Chişinău.

 

Mihai Ghimpu a specificat că deschiderea reprezentanţei Camerei de Comerţ şi Industrie a României la Chişinău va permite atît valorificarea la maxim a oportunităţilor de colaborare economică bilaterală, cît şi crearea unei punţi de acces pentru mai mulţi investitori occidentali, care au venit sau intenţionează să vină in Republica Moldova.

 

În opinia şefului statului, Republica Moldova dispune de un potenţial de export relativ înalt şi în condiţiile preferinţelor existente acesta ar trebui să fie exploatat prin atragerea investiţiilor străine directe, suficiente pentru lărgirea gamei produselor exportate, sporirea capacităţii de producţie şi asigurarea respectării standardelor UE.

 

"Semnarea Acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană va fi un pas nu doar de importanţă politică, dar şi practică, din moment ce semnarea unui acord de liber schimb va avea un rol determinativ pentru consolidarea economică a Republicii Moldova, dar şi motivaţii extraordinare pentru investitorii străini de a veni să investească în Moldova", a accentuat Mihai Ghimpu.

 

Mihail M. Vlasov, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a calificat iniţiativa lui Mihai Ghimpu de a deschide o reprezentanţă la Chişinău drept una extraordinară, care va permite, prin intermediul mediului de afaceri, de a realiza foarte multe proiecte eficiente pentru cetăţenii din Republica Moldova şi România.

 

Potrivit lui Gheorghe Cucu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, intensificarea relaţiilor cu colegii din România va contribui atît la extinderea relaţiilor economice dintre cele două state, cît şi la procesul de integrare europeană a ţării noastre.

 


 

Mihai Ghimpu a participat la reuniunea oamenilor de afaceri din Republica Moldova şi România

 

Chişinău, 24 iunie - Strategia naţională de dezvoltare economică a Republicii Moldova, ca obiectiv principal, urmăreşte funcţionarea unei economii de piaţă viabile, compatibilă cu principiile, mecanismele şi politicile Uniunii Europene. Această strategie vizează, în mare parte, asigurarea unei creşteri economice durabile prin modernizarea şi dezvoltarea întregului mediu social-economic.

 

Declaraţia a fost făcută de Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu, Preşedinte al Parlamentului, în cadrul reuniunii oamenilor de afaceri din Republica Moldova şi România.

 

În acest context, Mihai Ghimpu a menţionat că zonele economice libere oferă investitorilor naţionali şi internaţionali un mediu excelent pentru plasarea investiţiilor şi desfăşurarea afacerilor acestora la frontieră cu Uniunea Europeană, într-un mediu de costuri mici şi condiţii unice de impozite şi taxe vamale.

 

"Ţinînd cont de importanţa strategică a României, care din punct de vedere geografic, istoric şi cultural este pentru Republica Moldova cea mai apropiată ţară-membră a UE şi un aliat natural pentru realizarea aspiraţiilor europene ale Chişinăului, dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale este de o importanţă majoră", a accentuat şeful statului.

 

Mihai Ghimpu a accentuat că în prezent oportunităţile de colaborare economică dintre Republica Moldova şi România nu sînt pe deplin valorificate. "În pofida faptului că România este unul din principalii parteneri comerciali ai R. Moldova, aceasta nu s-a reflectat în modul corespunzător asupra relaţiilor investiţionale reciproce. Astfel, în anul 2009 în România activau 3236 societăţi mixte cu capital moldovenesc, iar în Moldova activau doar 650 societăţi mixte cu capital romanesc", a specificat şeful statului.

 

În această ordine de idei, Mihai Ghimpu şi-a exprimat convingerea că datorită reuniunii oamenilor de afaceri din ambele ţări, se va reuşi de a identifica posibilităţile de plasare a investiţiilor în diferite ramuri şi sectoare ale economiei Republicii Moldova şi României, a identifica noi oportunităţi de import/export, precum şi iniţia parteneriate de afaceri durabile cu posibilitatea creării companiilor mixte.

 

Despre iniţierea unor noi parteneriate strategice între cele două state în domeniul economic, identificarea posibilităţilor de atragere a investiţiilor a vorbit şi Maria Parcalabescu, secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România, care a accentuat că ţara sa va rămîne şi în continuare un partener de nădejde al Republicii Moldova, iar relaţiile dintre două state unele privilegiate. Oficialul român a îndemnat oamenii de afaceri din ambele state să investească reciproc în economiile celor două ţări, lucru care va impulsiona dezvoltarea mediului de afaceri.

 

În cadrul reuniunii, preşedinţii Camerelor de Comerţ şi Industrie din România şi Republica Moldova, Mihail Vlasov şi Gheorghe Cucu, au semnat un acord de colaborare dintre instituţiile date. Cei doi preşedinţi şi-au exprimat convingerea că semnarea acordului va contribui la intensificarea şi aprofundarea colaborării bilaterale dintre Republica Moldova şi România în diferite domenii.

 

 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova