version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english versionInitiative, propuneri
Ordinea de zi a sedintelor plenare
Stenogramele sedintelor plenare
Comunicate de presa
Control parlamentar
Cooperarea cu societatea civila
Buletin Parlamentar

25 mai 2010

Chişinău, 25 mai 2010. O delegaţie a Parlamentului Republicii Moldova efectuează, pe parcursul săptămânii curente, o vizită de lucru în Lituania.

 

Vizita se încadrează în primul ciclu de instruiri al Programului de Instruire Parlamentară pentru deputaţii Parlamentului Republicii Moldova, organizat de Seimas-ul Republicii Lituania în cooperare cu Institutul Republican Internaţional din Vilnius, în concordanţă cu necesităţile şi priorităţile deputaţilor Parlamentului Republici Moldova. Acestea au fost identificate în cadrul vizitei de evaluare la Chişinău, la 29 ianuarie curent, a vicepreşedintelui Semas-ului Lituaniei Ceslovas Jursenas şi a deputatului Petras Austrevicius, fost negociator şef al Lituaniei privind aderarea la Uniunea Europeană.

 

Programul de instruire va fi moderat de către deputaţi lituanieni, funcţionari publici, precum şi de experţi în domeniul legal şi de integrare europeană, fiind preconizate trei cicluri de instruire în anul 2010 pentru circa 60 de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul are drept scop consolidarea activităţilor Parlamentului Republicii Moldova, îmbunătăţirea capacităţii lui administrative şi legislative, pregătirea pentru negocierile cu Uniunea Europeană şi integrare în UE, promovarea cooperării interparlamentare.

 

Primul ciclu de instruiri include aspecte ce ţin de activitatea parlamentarilor în coaliţie, coordonarea politicilor interne şi administrarea activităţii Parlamentului, controlul parlamentar şi cooperarea cu guvernul, proceduri legislative şi implementarea legislaţiei, comitete şi comisii, experienţa Lituaniei în negocierile cu UE, pregătirea pentru integrarea europeană şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară.

 

La Vilnius deputaţii moldoveni vor avea o serie de întrevederi cu conducerea Seimas-ului, preşedinţi de comisii parlamentare şi cu alte oficialităţi.

 

 

 

 


 

Mihai Ghimpu a propus oficialilor FAO de a deschide o reprezentanţă la Chişinău cu scopul de a implementa o serie de proiecte în domeniul agricol

Roma, 25 mai 2010. Solicitare de fonduri speciale în sectorul agricol al Republicii Moldova, iniţiativa de a deschide reprezentanţa FAO la Chişinău cu scopul de a implementa o serie de proiecte în domeniul agricol, au fost principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii de la Roma a Preşedintelui Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, cu vicedirectorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) Changchui He.

Suntem recunoscători şi vă mulţumesc în numele cetăţenilor Republicii Moldova pentru implementarea unui şir de proiecte speciale de asistenţă tehnică şi de urgenţă în Republica Moldova: asistenţa preparatorie pentru recensământul agricol, consolidarea serviciilor fitosanitare şi agrochimice, consolidarea capacităţilor în domeniul biotehnologiilor agricole şi biosecurităţii, a menţionat Preşedintele Ghimpu în debutul întrevederii.

Mihai Ghimpu a exprimat disponibilitatea conducerii Republicii Moldova de a susţine plenipotenţiar principiile şi valorile de bază ale FAO: creşterea nivelului de nutriţie, creşterea productivităţii agricole, îmbunătăţirea nivelului de trai a populaţiei din mediul rural etc.

În cadrul întrevederii, şeful statului a solicitat sprijin financiar din partea FAO pentru cetăţenii Republicii Moldova, care au de suferit periodic de pe urma calamităţilor naturale, în special de inundaţii, care afectează numeroase localităţi din Republica Moldova, respectiv şi proprietari de terenuri agricole. Totodată, Preşedintele a prezentat strategiile naţionale în domeniul agricol, subliniind că agricultura Republicii Moldova necesită investiţii pentru modernizarea acestei ramuri importante a economiei, în special din partea investitorilor străini, pentru a creşte nivelul calităţii produselor agricole.

Preşedintele Mihai Ghimpu a solicitat reprezentanţilor FAO examinarea posibilităţii stabilirii unei cooperări cu caracter permanent între experţii organizaţiei şi membrii Comisiei parlamentare agricultură şi industrie alimentară în scopul oferirii expertizării legislaţiei în domeniu.

În context, Changchui He a subliniat disponibilitatea FAO de a acorda asistenţă financiară, tehnică şi de consultanţă ţării noastre în contextul asigurării securităţii alimentare pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova printr-o alimentaţie sănătoasă, ceea ce contribuie la menţinerea unui echilibru demografic şi la modernizare în ansamblu a Republicii Moldova.

La discuţiile cu reprezentanţii FAO au mai participat Serafim Urechean, prim-vicepreşedintele Parlamentului, Alexandru Stoianoglo, vicepreşedintele Parlamentului, deputaţii Mihai Godea şi Gheorghe Brega.

 


 

Delegaţia Parlamentului R. Moldova s-a întîlnit la Roma cu membrii grupului de prietenie cu ţara noastră din cadrul Legislativului italian

Roma, 25 mai 2010. Aspecte de consolidare a relaţiilor bilaterale şi de cooperare parlamentară au fost discutate la întrevederea delegaţiei Legislativului ţării noastre, condusă de Preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, cu membrii grupului de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Camerei Deputaţilor a Parlamentului Republicii Italiene.

În cadrul întrevederii, Mihai Ghimpu a menţionat importanţa stabilirii şi menţinerii contactelor de cooperare la nivel de comisii parlamentare de profil, delegaţii naţionale în cadrul organizaţiilor internaţionale, etc. În acest context, membrii delegaţiei italiene au fost informaţi despre constituirea grupului de prietenie cu Republica Italiană din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, condus de deputatul Oazu Nantoi.

În timpul dialogului cu parlamentarii italieni, Mihai Ghimpu a reiterat faptul că Republica Moldova contează şi în continuare de sprijinul Italiei în realizarea parcursului său european, exprimîndu-şi încrederea că la aceasta va contribui şi colaborarea eficientă dintre cele două grupuri de prietenie.

Preşedintele Mihai Ghimpu a adresat membrilor grupului de prietenie cu Republica Moldova invitaţia de a vizita ţara noastră pentru a se informa din prima sursă despre evoluţia evenimentelor, precum şi despre direcţiile prioritare de dezvoltare în continuare a Republicii Moldova în contextul colaborării la nivel regional şi european.

La rândul lor, membrii delegaţiei italiene şi-au exprimat speranţa în stabilirea unei agende comune de activităţi a celor două grupuri de prietenie, care va contribui la consolidarea cooperării bilaterale.

 


Mihai Ghimpu a avut o întrevedere cu Preşedintele Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)

Roma, 25 mai 2010. În cadrul întrevederi de astăzi cu Preşedintele Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Kanayo F. Nwanze, Preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, a solicitat IFAD acordarea unor granturi proprietarilor de pământ în vederea susţinerii acestora. Discuţiile au vizat şi acordarea fondurilor financiare pentru relansarea agriculturii din Republica Moldova.

În cadrul întrevederii, Preşedintele Mihai Ghimpu a adresat mulţumiri reprezentanţilor IFAD pentru activitatea desfăşurată în domeniul finanţării directe a agricultorilor prin acordarea împrumuturilor şi granturilor la condiţii avantajoase. Suntem recunoscători pentru implementarea unui şir de proiecte de asistenţă tehnică în Republica Moldova: programul de finanţare rurală şi dezvoltare a întreprinderilor mici, proiectul revitalizării agriculturii, programul de dezvoltare a afacerilor rurale, programul de servicii financiare rurale şi marketing, a menţionat Mihai Ghimpu. Viaţa la sate depinde de agricultură, iar nivelul de trai a locuitorilor de la sate este direct proporţională cu nivelul de dezvoltarea a agriculturii, a mai spus Preşedintele

 

În context, Mihai Ghimpu a confirmat disponibilitatea autorităţilor din Republica Moldova de a susţine principiile şi valorile IFAD referitoare la eradicarea sărăciei în mediul rural prin implementarea reformelor democratice. Îmbunătăţirea alimentaţiei, creşterea calităţii produselor agricole şi majorarea veniturilor în mediul rural constituie o premisă esenţială pe cale modernizării economice a Republicii Moldova şi a realizării obiectivului de integrare europeană.

Directorul de proiecte IFAD pentru Republica Moldova Abdelkarim Sma, prezent la întrevedere, a declarat că săptămâna viitoare va veni la Chişinău pentru a discuta cu autorităţile din Republica Moldova acordarea unui suport financiar pentru relansarea agriculturii din Republica Moldova, precum şi detalii privind implementarea unui şir de proiecte finanţate sau coordonate de IFAD.

În acelaşi timp, Preşedintele IFAD Kanayo F. Nwanze a subliniat că pe viitor Fondul Internaţional este disponibil să acorde un sprijin financiar esenţial pentru domeniul agricol din Republica Moldova în contextul în care autorităţile de la Chişinău se angajează să adopte politici eficiente de dezvoltarea a agriculturii. Vreau să ştiţi că IFAD îşi doreşte un parteneriat solid cu Republica Moldova, a mai precizat Preşedintele Nwanze în finalul întrevederii.

Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă este o agenţie specializată a ONU, a cărei activitate vizează eradicarea foametei şi a sărăciei în mediul rural în ţările în curs de dezvoltare prin acordarea susţinerii financiare. Republica Moldova a aderat la IFAD în 1996, iar volumul angajamentelor anuale pentru finanţarea proiectelor şi a granturilor constituie peste 450 mln dolari SUA.


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova