version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
đóńńęŕ˙ âĺđńč˙Initiative, propuneri
Ordinea de zi a sedintelor plenare
Stenogramele sedintelor plenare
Comunicate de presa
Control parlamentar
Cooperarea cu societatea civila
Buletin Parlamentar

27 mai 2010

Vizita de lucru a delegaţiei parlamentare la Riga, Republica Letonia

 

Chişinău, 27 mai 2010. – Preşedintele Comisiei pentru Politică Externă şi Integrare Europeană din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman precum şi membrul comisiei nominalizate Valeriu Streleţ, au efectuat în perioada 24-26 mai 2010 o vizită de lucru la Riga, Republica Letonia, la invitaţia  Preşedintelui Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Saeima leton Andris Berzins. 

 

În timpul vizitei delegaţia din Republica Moldova a avut un şir de întrevederi cu mai mulţi oficiali letoni printre care dna Solvita Aboltina, Vicepreşedintele Saeima leton, dl Andris Berzins, Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Saeima leton, dl Oleg Denisovs, Vicepreşedintele Grupului de Cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova şi reprezentanţii grupului de prietenie al Parlamentului leton cu Parlamentul Republicii Moldova, dl Andris Pelss, Consilierul prezidenţial pe probleme de politică externă, precum şi dl Andris Razans, Director Politic din cadrul Ministerul Afacerilor Externe al Letoniei ş.a.

 

În cadrul întrevederilor părţile şi-au exprimat satisfacţia vizavi de menţinerea  relaţiilor de colaborare între parlamentele celor două state, precum şi a bunelor relaţii de colaborare dintre Republica Moldova şi Letonia. Delegaţia Republicii Moldova a adus la cunoştinţă eforturile Alianţei pentru Integrare Europeană în vederea îmbunătăţirii situaţiei social-politice, economice, precum şi crearea condiţiilor unui climat economic favorabil pentru potenţialii investitori străini.

 

Vizita delegaţiei deputaţilor Parlamentului Republicii Moldova a oferit posibilitatea informării reciproce a părţilor asupra evenimentelor din ambele state şi va impulsiona procesul de identificare a domeniilor de cooperare în perioada apropiată.

 

 


 

Chişinău, 27 mai 2010. – Comisia parlamentară cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media şi Comisia parlamentară juridică, numiri şi imunităţi, în conformitate cu prevederile alin. (2) art. 42 din Codul audiovizualului, anunţă concurs pentru suplinirea unei funcţii vacante de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Dosarele pentru participarea la concurs vor fi depuse, în perioada 31 mai – 18 iunie 2010, între orele 09.00 – 17.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162 (sediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, bir. 1103, tel: 26-84-52, 26-81-26, 23-22-71), şi vor conţine: referinţă-recomandare din partea instituţiilor vizate în art. 42 alin. (2), CV-ul candidatului, copia diplomei de studii superioare de licenţă şi copia buletinului de identitate.

 


 

Delegaţia parlamentară a Republicii Moldova a efectuat o vizită

 la Parlamentul Estoniei

 

Chişinău, 27 mai 2010. - În contextul continuării implementării Proiectului Twinning „Susţinerea Parlamentului Republicii Moldova”, finanţat de Comisia Europeană, o delegaţie a Parlamentului Republicii Moldova a efectuat o vizită în cadrul Riigikogu (Parlamentul Estoniei) în perioada 23-26 mai 2010.

 

Vizita de studiu la Tallinn s-a axat pe experienţa cu privire la funcţia de control a Parlamentului asupra Guvernului în cadrul democraţiei statelor membre UE. Din componenţa delegaţiei au făcut parte deputaţii Ion APOSTOL,  Ghenadie CIOBANU, Iurie COLESNIC, Oleg SÎRBU, Valentina STRATAN, precum şi Adrian FETESCU, Director General al Aparatului Parlamentului, Maxim GANACIUC, Director General adjunct, Şeful Direcţiei documentare parlamentară. Delegaţia a fost primită de către Heiki Sibul, Director General al Parlamentului Estoniei.

 

Pe parcursul vizitei de studiu deputaţii au efectuat un schimb de opinii cu reprezentanţii comisiilor afaceri externe,  apărare naţională, afaceri UE, ai Direcţiei cercetare a Parlamentului. În scopul documentării pe marginea exercitării funcţiei de control a Parlamentului asupra Guvernului, delegaţia a avut întrevederi cu consilierul informaţional al Guvernului, care a prezentat sistemul estonian avansat de guvernare electronică, cu alţi oficiali estonieni. La întrevederea cu Silver Meikar, vicepreşedinte al Grupului Parlamentar Estonia-Moldova, şi Rein Tammsaar, Director Direcţia Europa de Est şi Asia Centrală din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, au fost discutate perspectivele  relaţiilor moldo-estoniene, precum şi situaţia actuală din Republica Moldova.

 

Membrii delegaţiei s-au întîlnit, de asemenea, cu Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Estonia, Veaceslav Dobîndă, precum şi cu reprezentanţii Asociaţiei culturale a moldovenilor care locuiesc în Estonia.

 

Primul proiect de tip twinning finanţat de Comisia Europeană în cadrul Politicii Europene de Vecinătate constă în schimbul de experienţă între instituţiile publice din Republica Moldova şi cele din statele membre ale UE. Proiectul, al cărui beneficiar este Parlamentul Republicii Moldova, are o durată de implementare de 2 ani, până în luna iunie a.c. Obiectivul proiectului este de a consolida capacităţile resurselor umane din Parlamentul Republicii Moldova, managementul afacerilor europene, aspecte ce ţin de evaluarea impactului de reglementare şi consolidarea funcţiei de control a Parlamentului asupra Guvernului. Proiectul este implementat de un consorţiu format din Adunarea Naţională a Franţei împreună cu Senatul Francez şi Adunarea Naţională a Ungariei, cu asistenţa administratorului financiar France Coopération Internationale. În total în cadrul proiectului sunt 43 de activităţi săptămânale, 2 dintre care  sunt preconizate pentru luna iunie.

 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova