version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
đóńńęŕ˙ âĺđńč˙
Conducerea Parlamentului
Biroul permanent
Fractiunile parlamentare
Comisiile permanente
Comisii speciale
Declaratiile pe venit a deputatilor Parlamentului RM
Deputatii


14 iulie 2010

7 iulie 2010

29 iunie 2010

24 iunie 2010

16 iunie 2010

9 iunie 2010

2 iunie 2010

26 mai 2010

19 mai 2010

5 mai 2010

28 aprilie 2010

21 aprilie 2010

14 aprilie 2010

31 martie 2010

2 februarie 2009

28 ianuarie 2009

21 ianuarie 2009

14 ianuarie 2009

24 decembrie 2008

10 decembrie 2008

3 decembrie 2008

26 noiembrie 2008

19 noiembrie 2008

12 noiembrie 2008

5 noiembrie 2008

29 octombrie 2008

22 octombrie 2008

15 octombrie 2008

8 octombrie 2008

1 octombrie 2008

24 septembrie 2008

17 septembrie 2008

10 septembrie 2008

3 septembrie 2008

9 iulie 2008

2 iulie 2008

25 iunie 2008

18 iunie 2008

11 iunie 2008

4 iunie 2008

28 mai 2008

21 mai 2008

14 mai 2008

7 mai 2008

30 aprilie 2008

23 aprilie 2008

16 aprilie 2008

9 aprilie 2008

2 aprilie 2008

26 martie 2008

19 martie 2008

12 martie 2008

5 martie 2008

27 februarie 2008

20 februarie 2008

13 februarie 2008

6 februarie 2008

30 ianuarie 2008

23 ianuarie 2008

16 ianuarie 2008

26 decembrie 2007

12 decembrie 2007

5 decembrie 2007

21 noiembrie 2007

14 noiembrie 2007

7 noiembrie 2007

31 octombrie 2007

24 octombrie 2007

17 octombrie 2007

10 octombrie 2007

3 octombrie 2007

26 septembrie 2007

19 septembrie 2007

25 iulie 2007

18 iulie 2007

11 iulie 2007

4 iulie 2007

27 iunie 2007

20 iunie 2007

13 iunie 2007

6 iunie 2007

17 mai 2007

10 mai 2007

4 mai 2007

25 aprilie 2007

18 aprilie 2007

12 aprilie 2007

4 aprilie 2007

28 martie 2007

21 martie 2007

14 martie 2007

7 martie 2007

28 februarie 2007

21 februarie 2007

14 februarie 2007

7 februarie 2007

31 ianuarie 2007

24 ianuarie 2007

17 ianuarie 2007

20 decembrie 2006

13 decembrie 2006

6 decembrie 2006

29 noiembrie 2006

22 noiembrie 2006

15 noiembrie 2006Comisia economie, buget şi finanţe

ORDINEA DE ZI

a şedinţei Comisiei economie, buget şi finanţe

din 14 iulie 2010, ora 10, biroul 909

 

Nr

d/o

Titlul, data, anul, nr.de intrare a actului legislativ

Comi-
sia

sesizată

Responsabili

 

I. EXAMINAREA RAPOARTELOR

 

 

1.

Guvern – proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr.1030 din 14.04.10)

CEB

Dep.V.Ioniţă

Cons. N.Sclearov

 

2.

Guvern – proiectul de Lege privind controlul financiar public intern (nr.1980 din 01.07.10)

CEB

Dep.V.Untilă

Cons. N.Sclearov

3.

Iniţiatva legislativă a unui grup de deputaţi – proiectul de Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr.77-XVIII din 27.11.09 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2010 (nr.2073 din 8.07.10)

CEB

Dep.V.Ioniţă

Cons. N.Sclearov

4.

Iniţiativa legislativă a deputatului Valeriu Guma - proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (nr.773 din 19.03.10)

CEB

Dep. V.Guma

Cons. Iu.Cernean

5.

Guvern – proiectul de Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2009 (nr.1625 din 27.05.10)

CEB

Dep.V.Ioniţă

Cons. A.Costandachi

 

6.

Iniţiativa legislativă a deputatului Valeriu Guma - proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr.1714 din 7.06.10)

CEB

Dep. V.Guma

Cons. A.Costandachi

 

7.

Iniţiativa legislativă a deputatului Valeriu Guma - proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.1380-XIII din 20.11.97 cu privire la tariful vamal  (nr.1802 din 16.06.10)

CEB

Dep. V.Guma

Cons. A.Costandachi

 

8.

Iniţiativa legislativă a deputaţilor V.Balan, I.Pleşca - proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 (nr.594 din 5.03.10)

CEB

Dep.V.Ioniţă

Cons. A.Costandachi

 

9.

Iniţiativa legislativă a unui grup de deputaţi - proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr.8 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23.12.09 (nr.1394 din 10.05.10)

CEB

Dep.V.Cojocaru

Cons. A.Costandachi

 

 

II. EXAMINAREA AVIZELOR

 

 

10.

 Iniţiativa legislativă a deputatului Oleg Bodrug – proiectul de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 7.07.05 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I  (nr.1882 din 24.06.10)

CŞM

Dep.O.Bodrug

Cons.G.Osadcii

 

 

 

 

11.

 Iniţiatva legislativă a unui grup de deputaţi – proiectul de Lege pentru modificarea art.17 p.(g) şi art.24 p.(e) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (nr.1946 din 29.06.10)

CSN

Dep.V.Untilă

Cons.G.Osadcii

12.

Iniţiatva legislativă a unui grup de deputaţi – proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr.1954 din 30.06.10)

CJ

Dep. V.Guma

Cons.Iu.Cernean

13.

Guvern - proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.05 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr.1979 din 1.07.10)

CPS

Dep. V.Guma

Cons.Iu.Cernean

14.

Guvern – proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.08 cu privire la ajutorul social (nr.1988 din 1.07.10)

CPS

Dep.V.Untilă

Cons. Iu.Cernean

15.

Guvern – proiectul de Lege pentru completarea Codului de procedură civilă (nr.1991 din 2.07.10)

CJ

Dep. V.Cojocaru

Cons. A.Conişescu

16.

Guvern – proiectul de Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova  (nr.1993 din 2.07.10)

CŞM

Dep.V.Untilă

Cons.G.Osadcii

17.

Guvern – proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr.2000 din 2.07.10)

CJ

Dep.V.Cojocaru

Cons.G.Osadcii

18.

Guvern – proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi BERD (Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare au Apă Potabilă) (nr.1999 din 2.07.10)

CPE

Dep. V.Guma

Cons. Iu.Cernean

 

Veaceslav IONIŢĂ,

Preşedintele Comisiei

 

 

SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI

a şedinţei Comisiei economie, buget şi finanţe

din 14 iulie 2010, ora 10, biroul 909

 

 

Nr

d/o

Titlul, data, anul, nr.de intrare a actului legislativ

Comi-sia

Sesiza-tă

Responsabili

 

I. EXAMINAREA RAPOARTELOR

 

 

1.

Guvern – proiectul de Lege cu privire la parcurile industriale (nr.1940 din 29.06.10), pentru lectura a doua

CEB

Dep. S.Furdui

Cons. A.Conişescu

2.

Guvern – proiectul de Lege pentru completarea unor acte legislative  (nr.1941 din 29.06.10), pentru lectura a doua

CEB

Dep.V.Guma

Cons. G.Osadcii

3.

Guvernul – proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr.1798 din 15.06.10), pentru lectura a doua

CEB

Dep.V.Ioniţă

Cons. A.Conişescu

4.

Demersul Ministerului Finanţelor privind decorarea unui grup de colaboratori.

CEB

Dep.V.Ioniţă

Cons.G.Osadcii

 

II. EXAMINAREA AVIZELOR

 

 

5.

Iniţiativa legislativă a deputatului Ion Pleşca - proiectul de Lege pentru completarea art.52 şi 271 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr.2053 din 7.07.10)

CJ

Dep. V.Cojocaru

Cons. A.Conişescu

6.

Guvern – proiectul de Lege pentru modificarea  şi completarea unor acte legislative (nr.2069 din 8.07.10)

CPS

Dep.V.Untilă

Cons. A.Conişescu

 

 

Veaceslav IONIŢĂ,

Preşedintele Comisiei

 

 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova