version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
đóńńęŕ˙ âĺđńč˙
Conducerea Parlamentului
Biroul permanent
Fractiunile parlamentare
Comisiile permanente
Comisii speciale
Declaratiile pe venit a deputatilor Parlamentului RM
Deputatii


Vadim COJOCARUVadim COJOCARUDeputat, fracţiunea PL

 

Născut la 19 mai 1961 în satul Barboieni, Republica Moldova

 

Studii:

1982: Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Economia comerţului şi merceologie, calificarea – economist

1989-1990: Universitatea de Stat din Kiev, studii postuniversitare.

 

Cursuri (stagii):

1988: Institutul de Comerţ din Kiev (Ucraina), catedra organizarea comerţului,.

noiembrie 1991: Academia de Management din Rusia (Moscova), „Mecanisme de funcţionare a economiei de piaţă”.

Mai-iunie 1992: „Managementul şi marketingul în economia de piaţă”, ELKEPA Grecia, Atena.

Aprilie 1993: Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi (România), „Marketing internaţional”.

1995: University of Nebraska at Omaha, SUA. „Business Administration”, iunie – iulie.

Martie 2002, ianuarie 2005: Universitatea Pierre Mendes, „Management şi marketing universitar” Grenoble, Franţa.

 

Activitate profesională:

1982–1991 : asistent la catedra „Economia, organizarea şi gestiunea comerţului”, Universitatea de Stat din Moldova.

1991–1993 : lector la catedra „Marketing”, lector superior la catedra „Management general”, ASEM.

1993–1994 : conferenţiar la catedra „Economie şi management”, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova.

Din 1994: conferenţiar universitar, profesor universitar la catedra „Management general”, ASEM.

 

Funcţii:

1992–1993 : prodecan la facultatea „Management”, ASEM

1993–1994 : decan la facultatea „Management şi Marketing”, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova

1994–2001 : decan la facultatea „Management”, ASEM

Din 2001 – prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale  la ASEM,
Redactor-şef la revista „Economica” /fondator ASEM/.

 

Grade ştiinţifice:

1992 : Doctor în ştiinţe economice

1995 : Conferenţiar universitar

2003 : Profesor universitar

2004 : Cercetător asociat, gradul I, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română

 

Limbi vorbite: româna, rusa, franceza

 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova