version francaise
Парламент Республики Молдова
english version
русская версия

Понятия и термины, используемые в парламентской практикеПонятия и термины, используемые в парламентской практике

Alegatori - cetatenii cu drept de vot. Dreptul de a alege il au cetatenii Republicii Moldova care au implinit, inclusiv in ziua alegerilor, virsta de 18 ani, cu exceptia celor privati de acest drept in modul stabilit de lege.

Articol - element structural de baza al actului normativ care contine, in principiu, prevederi de sine statatoare.

Birou Permanent - organul de lucru al Parlamentului ce se formeaza tinandu-se seama de reprezentarea proportionala a fractiunilor in Parlament. Din el fac parte, din oficiu, Presedintele Parlamentului si vicepresedintii lui.

Comisie permanenta - organ de lucru al Parlamentului, infiintat pentru efectuarea activitatii Parlamentului.

Comisie speciala - organ de lucru al Parlamentului constituit cu scopul elaborarii unor acte legislative complexe, pentru avizarea lor sau pentru alte scopuri. Actele legislative elaborate de comisia speciala nu se mai supun examinarii in alte comisii.

Comisie de ancheta - organ de lucru al Parlamentului creat la cererea unei fractiuni parlamentare sau a unui grup de deputati, cu scopul cercetarii unor fapte sau cauze.

Constituirea legala a Parlamentului - Parlamentul se considera legal constituit dupa validarea a 2/3 din mandatele de deputati de catre Curtea Constitutionala.

Curtea Constitutionala - autoritate de jurisdictie constitutionala care hotaraste asupra chestiunilor ce au ca obiect constitutionalitatea actelor normative. Curtea Constitutionala este unica autoritate de jurisdictie constitutionala si se supune numai Constitutiei.

Decret - act emis de Presedintele Statului in exercitarea atributiilor sale.

Deputat - membru al Parlamentului ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

Fractiune - grup de deputati uniti in baza criteriului de apartenenta la un partid sau curent politic.

Guvern - organ colegial format din Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-ministri, ministri, care asigura realizarea politicii interne si externe a statului si exercita conducerea generala a administratiei publice. Presedintele Republicii Moldova, dupa consultarea majoritatii parlamentare, desemneaza candidatul pentru functia de Prim-ministru si numeste Guvernul pe baza votului de incredere acordat de Parlament.

Hotarare - act emis de Parlament si Guvern in conditiile prevazute de lege si in executarea ei.

Imunitate parlamentara - dreptul in baza caruia deputatii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati, cu exceptia cazurilor de infractiune flagranta, sau trimis in judecata fara incuviintarea Parlamentului, dupa ascultarea deputatului.

Initiativa legislativa - textul legii inaintat deputatilor spre adoptare. In Republica Moldova, dreptul de initiativa legislativa apartine deputatilor in Parlament, Presedintelui Republicii Moldova si Guvernului.

Lege - act normativ care emana de la organul legislativ al statului si prin care sunt reglementate anumite relatii sociale. In Republica Moldova, unica autoritate legislativa este Parlamentul.

Legislatura - perioada de imputernicire a componentei Parlamentului (4 ani) pina la constituirea legala a noului Parlament.

Mandat - inseamna simultan misiunea incredintata de catre alegatori unui ales si durata acestei misiuni.

Monitorul Oficial - organ oficial de presa din Republica Moldova, editat de Agentia Nationala de Presa "Moldpres", in care sunt publicate legile si hotaririle Parlamentului, decretele Presedintelui Republicii Moldova, hotaririle Guvernului precum si alte acte normative ale institutiilor de stat. Actele normative intra in vigoare dupa publicarea lor in "Monitorul Oficial".

Motiune de cenzura - pozitia de neincredere exprimata de Parlament fata de activitatea Guvernului, adoptata cu votul majoritatii deputatilor. Daca Parlamentul a votat motiunea de cenzura Guvernului, atunci Prim-ministrul va prezenta, in termen de cel mult 3 zile, Presedintelui statului, demisia Guvernului.

Ordine de zi - lista chestiunilor pe care deputatii trebuie sa le analizeze in cadrul unei sedinte.

Proiect de lege - textul legii propus Parlamentului spre adoptare de catre deputati, Presedintele statului, Guvern.

Promulgare - act intreprins de Presedintele Statului care semnifica acceptarea legii adoptate de catre Parlament. Presedintele Republicii Moldova este in drept, in cazul in care are obiectii asupra unei legi, sa o trimita, in termen de cel mult doua saptamini, spre reexaminare, Parlamentului. In cazul in care Parlamentul isi mentine hotarirea adoptata anterior, Presedintele promulga legea. Legea promulgata urmeaza a fi publicata in "Monitorul Oficial".

Putere legislativa - autoritatea reprezentativa suprema a puterii de stat imputernicita de catre popor cu dreptul de adoptare a legilor.

Sesiune - perioada de timp, pe parcursul careia Parlamentul se intruneste cu scopul desfasurarii sedintelor sale. Parlamentul se intruneste in doua sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primavara incepe in luna februarie si nu poate depasi sfirsitul lunii iulie. Sesiunea de toamna incepe in luna septembrie si nu poate depasi sfirsitul lunii decembrie. Parlamentul se intruneste si in sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea Presedintelui Republicii Moldova, Presedintelui Parlamentului sau a 1/3 din numarul deputatilor.

Sufragiu direct - actul prin care cetatenii cu drept de vot aleg in mod nemijlocit candidatii propusi de partide politice, organizatii social-politice, blocuri electorale sau grupuri de cetateni pentru a fi investiti intr-o anumita functie electiva.

Sufragiu indirect - act prin care candidatii la functiile elective nu sunt alesi nemijlocit de catre electorat ci de catre reprezentantii acestora.


Заглавная страница Пишите нам

Copyright © 2001-2009 Парламент Республики Молдова