version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Proiecte intrate in 2005

Proiectele de acte legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.

Draft titleAuthor/
Committee addressed on the merits
No./
Registered/
Published
Proiectul legii cu pr. la mod. si compl. unor acte legislative (Codul cu pr. la contraventiile administrative - art.101-1, 142-1, 231-4, s.a.; Legea telecomunicatiilor - art.7, 9, 10, 11; s.a.)
  Guvernul RM/ Comisia pentru politica economica, buget si finante 2287
13.07.2005
01.02.2008
Proiectul legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea culturii - art.18; Legea cu privire la teatre, circuri si organizatii concertistice - capitolul VI)
  Guvernul RM/ Comisia pentru cultura, stiinta, invatamint, tineret, sport si mijloace de informare in masa 2551
27.07.2005
01.02.2008
Proiectul legii pt ratificarea Hotaririi privind Programul de colaborare intre statele-membre ale Comunitatii Statelor Independente in domeniul combaterii traficului ilicit de substante narcotice, substante psihotrope si a precursorilor pe anii 2005-2007, semnata la 16.09.2004 in or.Astana
  Presedintele RM/ Comisia pentru politica externa si integrare europeana 2630
03.08.2005
01.02.2008
Proiectul legii pt completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecatoreasca - Titlul IV, art.VI; Legea cu pr. la statutul judecatorului - Capitolul X, art.VII; s.a.)
  Guvernul RM/ Comisia juridica, pentru numiri si imunitati 3964
24.11.2005
01.02.2008
Proiectul de lege despre modificarea articolului 43 din Legea privind pensiile de asigurari sociale de stat nr.156-XIV din 14 octombrie 1998
  Deputatii: D. Diacov, V. Buliga/ Comisia pentru protectie sociala, sanatate si familie 4478
28.12.2005
Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea asigurarii cu pensii a militarilor si a persoanelor din corpul de comanda si din trupele organelor afacerilor interne - art.11; Legea cu privire la politie - art.19, 40-1)
  Guvern/ Comisia pentru securitatea nationala, aparare si ordinea publica 4444
26.12.2005
Proiectul de lege pentru completarea anexei nr.7 la Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
  Guvern 3650
01.11.2005
Proiectul de lege cu privire la statutul personalului didactic
  Deputatii: D. Diacov, D. Ivanov, O. Tulea, L. Grosu/ Comisia pentru cultura, stiinta, invatamint, tineret, sport si mijloace de informare in masa 3382
12.10.2005
Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii cu privire la migratiune nr.1518 din 6 decembrie 2002 (art.20, 24)
  Deputatul D. Ivanov/ Comisia pentru drepturile omului 2062
29.06.2005
Proiectul de lege privind completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 - art.5, 11; Legea cu privire la privatizare nr. 627-XII din 4 iulie 1991- art.6)
  Adunarea Populara a Gagauziei, S. Esir/ Comisia pentru politica economica, buget si finante 2006
24.06.2005
Proiectul de lege cu privire la anularea datoriilor istorice la bugetul asigurarilor sociale de stat ale pensionarilor si invalizilor proprietari de terenuri agricole
  Guvern/ Comisia pentru protectie sociala, sanatate si familie 291
01.02.2005
Legea nr.425-XV pentru modificarea si completarea articolului 18 din Legea culturii nr.413-XIV din 27 mai 1999 si a articolului 27 din Legea nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri si organizatii concertistice (reexaminare)
  Presedintele RM 186
18.01.2005

Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova