version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Proiecte intrate in 2007

Proiectele de acte legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.

Draft titleAuthor/
Committee addressed on the merits
No./
Registered/
Published
Proiectul legii pentru modificarea si completarea Codului penal al RM (art.21, 145, 151, s.a.)
  Guvernul RM/ Comisia juridica, pentru numiri si imunitati 4583
25.12.2007
18.01.2008
Proiectul hotaririi pentru modificarea componentei nominale a unei comisii permanente a Parlamentului
  Comisia juridica, pentru numiri si imunitati/ Comisia juridica, pentru numiri si imunitati 4596
26.12.2007
12.01.2008
Proiectul hotaririi cu privire la audierea Raportului anual privind starea mediului in Republica Moldova
  Deputatul V. Ciobanu/ Comisia pentru administratia publica, ecologie si dezvoltarea teritoriului 4550
24.12.2007
12.01.2008
Proiectul legii cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative (Codul penal - art.11, 11-1, 13-1, s.a.; Codul de procedura penala - art.270)
  Guvernul RM/ Comisia juridica, pentru numiri si imunitati/ Comisia pentru politica externa si integrare europeana 4377
12.12.2007
19.12.2007
Proiectul legii privind Fondul national de garantie in asigurari
  Guvernul RM/ Comisia pentru politica economica, buget si finante 4375
12.12.2007
18.12.2007
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte nr.273-XIII din 09.11.1994 (art.2)
  Deputatii: Adunarea Populara a Gagauziei, S. Esir/ Comisia pentru securitatea nationala, aparare si ordinea publica 4255
05.12.2007
12.12.2007
Proiectul legii privind protectia soiurilor de plante
  Guvernul RM/ Comisia pentru agricultura si industria alimentara 4231
30.11.2007
06.12.2007
Proiectul legii privind protectia marcilor
  Guvernul RM/ Comisia pentru politica economica, buget si finante 4227
30.11.2007
06.12.2007
Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat si intreprinderi art.10; Legea privind licentierea unor genuri de activitate art.8)
  Guvernul RM/ Comisia pentru politica economica, buget si finante 4071
20.11.2007
26.11.2007
Proiectul legii pentru modificarea si completarea Anexei nr.4 a Legii privind organizarea administrativ teritoriala a Republicii Moldova nr.764-XV din 27.12.2001
  Adunarea Populara a Gagauziei, S.Esir/ Comisia pentru administratia publica, ecologie si dezvoltarea teritoriului 3987
14.11.2007
23.11.2007
Proiectul hotaririi privind modificarea anexei la Hotarirea Parlamentului nr.300-XVI din 24.11.2005 cu privire la Programul legislativ pentru anii 2005-2009
  Guvernul RM/ Comisia juridica, pentru numiri si imunitati  4011
15.11.2007
19.11.2007
Proiectul legii privind modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind modul de publicare si intrare in vigoare a actelor oficiale art.1; Legea privind tratatele internationale ale RM art.2, 30)
  Guvernul RM/ Comisia pentru politica externa si integrare europeana  4012
15.11.2007
19.11.2007
Proiectul legii privind retragerea din circuitul agricol a unor terenuri
  Guvernul RM/ Comisia pentru agricultura si industria alimentara  4010
15.11.2007
19.11.2007
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului II din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
  Deputatul V. Filat/ Comisia pentru drepturile omului 3846
02.12.2007
06.11.2007
Proiectul legii pentru modificarea anexei la Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind pretul normativ si modul de vinzare - cumparare a pamintului (pct.5, 10)
  Deputatii: A. Oleinic, V. Cosarciuc/ Comisia pentru agricultura si industria alimentara 3839
01.11.2007
06.11.2007
Proiectul hotaririi cu privire la modificarea Hotaririi despre instituirea unei comisii speciale pentru controlul si monitorizarea procesului de executare de catre Guvern a legislatiei privind gestionarea terenurilor proprietate publica a statului si a terenurilor cu destinatie agricola proprietate a statului (art.3)
  Deputatul V. Filat 3780
29.10.2007
05.11.2007
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Codul funciar art.46; Legea privind pretul normativ si modul de vinzare - cumparare a pamintului art.3; s.a.)
  Deputatul V. Buliga/ Comisia pentru agricultura si industria alimentara 3767
26.10.2007
30.10.2007
Proiectul legii cu privire la protectia sociala a persoanelor care au suferit in rezultatul consecintelor nefaste ale secetei
  Deputatul V. Buliga/ Comisia pentru protectie sociala, sanatate si familie 3702
23.10.2007
25.10.2007
Proiectul legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind cooperativele de intreprinzator art.38; Legea privind cooperativele de productie art.24; s.a.)
  Deputatul V. Cosarciuc/ Comisia pentru politica economica, buget si finante 3671
19.10.2007
23.10.2007
Proiectul legii pentru completarea articolului 99 al Regulamentului Parlamentului
  Deputatul O. Serebrian/ Comisia juridica, pentru numiri si imunitati 3666
18.10.2007
23.10.2007
Proiectul legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul cu pr. la contraventiile administrative - art.89, 108; Codul penal - art.151, 152, 153, s.a.)
  Deputatul V. Filat/ Comisia juridica, pentru numiri si imunitati 3643
17.10.2007
22.10.2007
Proiectul legii pentru completarea Legii invatamintului nr.547 din 21.07.1995 (art.14, 25, 26)
  Deputatul Iu. Eriomin/ Comisia pentru cultura, stiinta, invatamint, tineret, sport si mijloace de informare in masa 3561
10.10.2007
22.10.2007
Proiectul legii privind interpretarea articolului 99 alineatul (2) din Regulamentul Parlamentului
  Deputatul I. Klipii/ Comisia juridica, pentru numiri si imunitati 3633
16.10.2007
18.10.2007
Proiectul legii privind modificarea si completarea art.99 din Regulamentul Parlamentului
  Un grup de deputati/ Comisia juridica, pentru numiri si imunitati 3395
26.09.2007
01.10.2007
Proiectul legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul penal - art.21, 194 194-1; Codul de procedura penala - art.276
  Guvernul RM/ Comisia juridica, pentru numiri si imunitati 3036
15.08.2007
18.09.2007
Proiectul legii privind importul utilajului pentru statia de epurare a apelor reziduale din s.Onitcani, r-nul Criuleni
  Guvernul RM/ Comisia pentru politica economica, buget si finante 2951
07.08.2007
16.08.2007
Proiectul hotaririi cu privire la masurile urgente pentru atenuarea consecintelor secetei catastrofale si caniculei in a.2007
  Deputatii: S. Urechean, V. Cosarciuc, A. Oleinic, I. Gutu/ Comisia pentru agricultura si industria alimentara 2722
19.07.2007
20.07.2007
Proiectul hotaririi de modificare a Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului Republicii Moldova in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
  Fractiunea "Alianta "Moldova Noastra"/ Comisia pentru politica externa si integrare europeana 2646
12.07.2007
16.07.2007
Proiectul hotaririi pentru aprobarea Raportului despre executarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe a.2006
  Guvernul RM/ Comisia pentru protectie sociala, sanatate si familie 2098
05.06.2007
06.06.2007
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea in domeniul cinematografiei, semnat la Almati la 10.02.1995
  Guvernul RM/ Comisia pentru politica externa si integrare europeana 1952
22.05.2007
25.05.2007
Proiectul legii pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.254)
  Guvernul RM/ Comisia pentru politica economica, buget si finante 1937
21.05.2007
25.05.2007
Proiectul legii pentru modificarea art.2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte
  Guvernul RM/ Comisia pentru securitatea nationala, aparare si ordinea publica 1726
03.05.2007
08.05.2007
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte - art.2, 3; Legea privind drepturile copilului - art.5; s.a.)
  Deputatul A. Oleinic/ Comisia pentru securitatea nationala, aparare si ordinea publica 1576
24.04.2007
28.04.2007
Proiectul legii pentru completarea Anexei nr.3 din Legea cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005
  Adunarea Populara a Gagauziei, S. Esir/ Comisia pentru protectie sociala, sanatate si familie 1186
23.03.2007
29.03.2007
Proiectul legii cu privire la Complexul hotelier-turistic "Nistru"
  Guvernul RM/ Comisia pentru administratia publica, ecologie si dezvoltarea teritoriului 850
02.03.2007
12.03.2007
Proiectul legii privind abrogarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar nr.442-XVI din 28.12.2006
  Deputatii: S. Urecheanu, I. Gutu, V. Balan, L. Bujor/ Comisia pentru protectie sociala, sanatate si familie 712
21.02.2007
24.02.2007
Proiectul hotaririi pentru completarea anexei la Hotarirea Parlamentului nr.533-XIII din 13.07.1995 cu privire la drepturile cetatenilor Republicii Moldova decorati cu distinctiile de stat ale fostei U.R.S.S.
  Deputatul Iu. Eriomin/ Comisia pentru protectie sociala, sanatate si familie 401
31.01.2007
02.02.2007
Proiectul legii pentru modificarea si completarea Legii nr.1156-XIV din 26.07.2000 cu privire la participarea Republicii Moldova la operatiunile internationale de mentinere a pacii
  Guvernul RM/ Comisia pentru securitatea nationala, aparare si ordinea publica 364
29.01.2007
31.01.2007
Proiectul legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurari sociale de stat art.43; Legea despre statutul deputatului in Parlament art.29, 29/2)
  Presedintele RM/ Comisia pentru protectie sociala, sanatate si familie 242
19.01.2007
23.01.2007

Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova