version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Current Draft Papers

Proiectele de acte legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.

Draft titleAuthor/
Committee addressed on the merits
No./
Registered/
Published
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea bugetului de stat - art.1, 2, 19, ş.a.; Legea bugetului asigurărilor sociale - art.1, anexa nr.1, anexa nr.2; Legea privind compensaţiile sociale în perioada rece a anului 2010 art.4, 91)
  Guvernul RM 2591
27.09.2010
06.10.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală - art.1, 4, 5, ş.a.; Legea cu privire la patenta de întreprinzător - art.4; ş.a.)
  Guvernul RM / Comisia protectie sociala, sanatate si familie  2069
08.07.2010
16.07.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal - art.1851, 1852; Codul de procedură civilă - art.33; ş.a.)
  Guvernul RM / Comisia juridica, numiri si imunitati  2000
02.07.2010
09.07.2010
Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013)
  Guvernul RM / Comisia protectie sociala, sanatate si familie  1987
01.07.2010
14.07.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul vamal - art.1841; Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice - art.10; ş.a.)
  Guvernul RM / Comisia economie, buget si finante, Comisia juridica, numiri si imunitati  1986
01.07.2010
26.04.2010
Proiectul legii privind controlul financiar public intern
  Guvernul RM / Comisia economie, buget si finante  1980
01.07.2010
15.07.2010
Proiectul legii cu privire la principiile, modul de organizare şi desfăşurare a controlului de stat
  Deputatii V.Ţurcan, V.Stepaniuc / Comisia economie, buget si finante  1927
28.06.2010
07.07.2010
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Strategiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova
  Guvernul RM / Comisia securitate nationala, aparare si ordine publica  1906
25.06.2010
02.07.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr.129-XVIII din 23.12.2009 (art.1, 13, anexele nr.1, nr.2, nr.3)
  Guvernul RM / Comisia protectie sociala, sanatate si familie  1902
25.06.2010
07.07.2010
Raportul analitic al Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova, prezentat Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova Mihai GHIMPU, Preşedinte interimar al Republicii Moldova
  Comisia pentru studierea si aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova  1901
24.06.2010
29.06.2010
Proiectul legii privind modificarea şi abrogarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament - art.4; Legea pentru modificarea art.4 din Legea despre statutul deputatului în Parlament; ş.a.)
  Guvernul RM / Comisia juridica, numiri si imunitati  1843
21.06.2010
24.06.2010
Proiectul legii privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova
  Guvernul RM / Comisia cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media  1842
21.06.2010
24.06.2010
Proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu tariful vamal (art.7, 8, 17)
  Deputatul V.Guma / Comisia economie, buget si finante  1802
16.06.2010
24.06.2010
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.283-XIV din 17.02.1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului şi altor mijloace tehnice militare de care dispun Forţele Armate ale Republicii Moldova
  Deputatul C.Fusu / Comisia securitate nationala, aparare si ordine publica  1800
15.06.2010
24.06.2010
Proiectul legii privind unele măsuri de protecţie socială a militarilor din Armata Naţională
  Deputatul C.Fusu / Comisia protectie sociala, sanatate si familie  1799
15.06.2010
24.06.2010
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului şi numărului de personal al Curţii de Conturi pe anul 2011
  Deputatul V.Ioniţă / Comisia economie, buget si finante  1756
11.06.2010
24.06.2010
Proiectul legii cu privire la prevenirea şi combaterea dopajului în sport
  Deputatii L.Palihovici, V.Ghileţchi, V.Streleţ, T.Deliu, V.Ioniţă, A.Cimbriciuc / Comisia cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media, Comisia protectie sociala, sanatate si familie 1729
08.06.2010
16.06.2010
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 8 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
  Deputatul V.Guma / Comisia securitate nationala, aparare si ordine publica  1715
07.06.2010
02.07.2010
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul contravenţional - art.289, 301; Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii parvenite din tranzacţiile economice externe - art.5; ş.a.)
  Deputatul V.Guma / Comisia economie, buget si finante, Comisia juridica, numiri si imunitati  1714
07.06.2010
02.07.2010
Proiectul hotărîrii cu privire la deportările în masă a cetăţenilor Republicii Moldova de către regimul totalitar comunist şi modificarea unor acte legislative
  Deputatul M.Godea / Comisia cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media  1704
07.06.2010
18.06.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni (art.1, art.2, art.3, ş.a.)
  Guvernul RM / Comisia economie, buget si finante  1686
03.06.2010
18.06.2010
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal - art.20; Legea cu privire la tariful vamal - anexa nr.1; ş.a.)
  Deputatii M.Ghimpu, V.Munteanu, V.Cojocaru, V.Vacarciuc, Gh.Brega / Comisia economie, buget si finante  1679
03.06.2010
18.06.2010
Proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea articolului 14 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
  Deputatul V.Guma / Comisia securitate nationala, aparare si ordine publica  1672
02.06.2010
11.06.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.70-XVI din 30.03.2006 (art.3, 6, 7, ş.a.)
  Guvernul RM / Comisia agricultura si industrie alimentara  1658
01.06.2010
10.06.2010
Proiectul legii pentru completarea articolului 46 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995
  Deputatul M.Lupu / Comisia cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media  1657
01.06.2010
10.06.2010
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Codului electoral al RM nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.41, 44, 118, ş.a.)
  Deputatul T.Deliu / Comisia juridica, numiri si imunitati  1655
01.06.2010
10.06.2010
Proiectul legii privind ratificarea Amendamentelor ce se operează în anexa II a Protocolului adiţional la Acordul Central-European de Comerţ Liber (CEFTA) cu privire la definirea noţiunii "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă
  Preşedintele RM / Comisia politica externa si integrare europeana  1653
31.05.2010
11.06.2010
Proiectul legii pentru modificarea articolului 78 din Constituţie
  Un grup de deputaţi (51) / Comisia juridica, numiri si imunitati  1648
31.05.2010
10.06.2010
Proiectul legii pentru completarea articolului 24 nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern
  Guvernul RM / Comisia administratie publica, mediu si dezvoltare regionala  1639
28.05.2010
10.06.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat - art.12, 13; Legea salarizării - art.12)
  Deputatul V.Untilă / Comisia protectie sociala, sanatate si familie  1579
24.05.2010
10.06.2010
Proiectul legii pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.101.2)
  Deputatul V.Guma / Comisia economie, buget si finante  1569
24.05.2010
09.06.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992 (art.10)
  Deputatii V.Ioniţă, V.Streleţ, S.Furdui / Comisia economie, buget si finante  1560
21.05.2010
09.06.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal - art.2441, 325, 326, ş.a.; Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei - art.5; ş.a.)
  Guvernul RM / Comisia juridica, numiri si imunitati, Comisia securitate nationala, aparare si ordine publica  1546
19.05.2010
09.06.2010
Proiectul legii pentru completarea articolului 43 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat
  Deputatii S.Urechean, I.Pleşca / Comisia protectie sociala, sanatate si familie  1540
19.05.2010
16.06.2010
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcţie a unui avocat parlamentar
  Un grup de deputaţi (22) / Comisia juridica, numiri si imunitati  1539
19.05.2010
09.06.2010
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.81-XVIII din 27.11.2009 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Interparlamentară a Ţărilor Membre ale C.S.I.
  Biroul Permanent/ Pentru prezentare în Parlament  1536
19.05.2010
09.06.2010
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte - art.31, 32; Regulamentul Parlamentului - art.6, 14, 141; ş.a.)
  Deputatii M.Ghimpu, V.Munteanu, A.Arhire, I.Apostol, M.Cîrlig, V.Cojocaru / Comisia administratie publica, mediu si dezvoltare regionala  1531
18.05.2010
03.06.2010
Proiectul legii privind statutul funcţionarului public parlamentar
  Deputatii M.Ghimpu, V.Munteanu, A.Arhire, I.Apostol, M.Cîrlig, V.Cojocaru / Comisia administratie publica, mediu si dezvoltare regionala  1530
18.05.2010
03.06.2010
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie
  Deputatul I.Corman / Comisia politica externa si integrare europeana  1451
13.05.2010
09.06.2010
Proiectul legii pentru completarea Anexei nr.2 la Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar
  Adunarea Populară a Găgăuziei, A.Harlamenco / Comisia protectie sociala, sanatate si familie  1446
13.05.2010
09.06.2010
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizi?iile publice (art.1, 8, 19, ?.a.)
  Deputatii M.Godea, A.Agache, I.Butmalai, M.?leahti?chi, G.Ciobanu / Comisia economie, buget si finante  1445
13.05.2010
02.06.2010
Proiectul legii privind completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tineret - art.12; Legea taxei de stat - art.4)
  Deputatii O.Domenti, E.Bodnarenco, I.Şupac / Comisia cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media  1441
12.05.2010
09.06.2010
Proiectul legii privind completarea Legii nr.1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (art.4)
  Deputatii O.Domenti, M.Postoico, G.Balmoş, E.Bodnarenco / Comisia protectie sociala, sanatate si familie  1425
12.05.2010
09.06.2010
Proiectul legii privind statutul municipiului Chişinău
  Deputatii M.Ghimpu, I.Hadârcă, O.Bodrug, B.Vieru / Comisia administratie publica, mediu si dezvoltare regionala  1424
11.05.2010
27.05.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală (art.26, 29, 49, ş.a.)
  Deputatii M.Ghimpu, B.Vieru, V.Nemerenco, O.Bodrug / Comisia administratie publica, mediu si dezvoltare regionala  1423
11.05.2010
19.05.2010
Proiectul hotărîrii despre instituirea unei comisii speciale pentru examinarea situaţiei economico-financiare a Societăţii pe Acţiuni "Moldova-gaz" în perioada 2005-2010
  Deputatii V.Untila, Iu.Colesnic / Comisia economie, buget si finante  1408
11.05.2010
24.05.2010
Proiectul legii privind modificarea articolului 78 din Constituţia Republicii Moldova
  Un grup de deputaţi (36) / Comisia juridica, numiri si imunitati  1407
11.05.2010
10.06.2010
Proiectul legii pentru modificarea Anexei nr.8 al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23.12.2009
  Deputatii C.Fusu, O.Serebrian, G.Ciobanu, M.Şleahtiţchi / Comisia economie, buget si finante  1394
10.05.2010
09.06.2010
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 (art.13)
  Deputatii O.Domenti, O.Reidman, G.Balmoş / Comisia protectie sociala, sanatate si familie  1393
10.05.2010
24.06.2010
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderile de stat (art.7)
  Guvernul RM / Comisia economie, buget si finante  1385
07.05.2010
09.06.2010
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul public de asigurări sociale - art.37; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat - art.5, 26)
  Deputatii G.Balmoş, E.Bodnarenco, O.Domenti, M.Postoico / Comisia protectie sociala, sanatate si familie   1383
07.05.2010
19.05.2010
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (art.9, 17)
  Deputatii G.Balmoş, O.Domenti, E.Bodnarenco / Comisia administratie publica, mediu si dezvoltare regionala  1373
07.05.2010
19.05.2010
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenţei numerice şi nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului
  Deputatii M.Godea, A.Agache, T.Deliu / Comisia juridica, numiri si imunitati   1372
07.05.2010
19.05.2010
Proiectul legii privind modificarea Legii privind actele de stare civilă nr.100-XV din 26.04.2000 (art.68)
  Deputatul A.Guţu / Comisia securitate nationala, aparare si ordine publica  1335
04.05.2010
14.05.2010
Proiectul legii privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Kuwait pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la acesta
  Guvernul RM / Comisia politica externa si integrare europeana  1333
04.05.2010
19.05.2010
Proiectul legii cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
  Guvernul RM / Comisia agricultura si industrie alimentara  1332
04.05.2010
14.05.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituţională - art.31; Codul jurisdicţiei constituţionale - art.4; ş.a.)
  Deputatul M.Ghimpu / Comisia juridica, numiri si imunitati  1316
04.05.2010
06.05.2010
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 53 al Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23.06.1993
  Guvernul RM / Comisia protectie sociala, sanatate si familie  1310
03.05.2010
14.05.2010
Proiectul legii cu privire la modificarea art.10 alin.(3) din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
  Deputatii S.Rusu, M.Moldovanu, V.Stepaniuc, G.Brega / Comisia economie, buget si finante  1305
03.05.2010
19.05.2010
Proiectul legii privind modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (Titlul VII - Taxele locale)
  Deputatii M.Godea, L.Palihovici, A.Agache / Comisia economie, buget si finante  1241
28.04.2010
06.05.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (art.18, Anexa)
  Deputatul A.Arhire / Comisia economie, buget si finante  1213
27.04.2010
06.05.2010
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (art.3/1)
  Deputatul I.Pleşca / Comisia securitate nationala, aparare si ordine publica  1208
26.04.2010
06.05.2010
Proiectul hotărîrii privind aprobarea numărului organelor Procuraturii, personalul lor, localităţile de reşedinţă şi circumscripţiile în care activează
  Deputatul I.Pleşca / Comisia juridica, numiri si imunitati  1207
26.04.2010
06.05.2010
Proiectul hotărîrii privind aprobarea structurii Procuraturii Generale
  Deputatul I.Pleşca / Comisia juridica, numiri si imunitati  1206
26.04.2010
06.05.2010
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenţei nominale a Comisiei permanente securitate naţională, apărare şi ordine publică
  Deputatul V.Munteanu / Comisia juridica, numiri si imunitati  1141
20.04.2010
03.05.2010
Proiectul legii privind protejarea patrimoniului arheologic
  Guvernul RM / Comisia cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media 1137
20.04.2010
30.04.2010
Proiectul legii privind importul unor autovehicule
  Guvernul RM / Comisia economie, buget si finante  1135
20.04.2010
03.05.2010
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituţională - art.4, 6, 7, ş.a.; Codul jurisdicţiei constituţionale - art.4, 5, 6, ş.a.)
  Deputatul I.Pleşca / Comisia juridica, numiri si imunitati  1126
20.04.2010
04.05.2010
Proiectul legii privind formarea Zonei Antreprenoriatului Liber - producerea mărfurilor agro-industriale "Baştina-Cărpineni"
  Deputatii S.Urechean, V.Balan, I.Pleşca / Comisia economie, buget si finante  1124
20.04.2010
03.05.2010
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Interparlamentară a Ţărilor Membre ale C.S.I.
  Deputatii M.Postoico, G.Balmoş, P.Porcescu, E.Bodnarenco / Comisia politica externa si integrare europeana  1077
19.04.2010
03.05.2010
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura - art.3, 7, 14, ş.a.; Codul Contravenţional - art.114, 405, 145 ş.a.)
  Deputatul V.Munteanu / Comisia administratie publica, mediu si dezvoltare regionala  1031
14.04.2010
21.04.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea instituţiilor financiare - art.3, 5, 9, ş.a.; Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar - art.1, 3, 5, ş.a.; ş.a.)
  Guvernul RM / Comisia economie, buget si finante  1030
14.04.2010
21.04.2010
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.50-XVIII din 30.10.2009 privind importul unor autovehicule
  Guvernul RM / Comisia economie, buget si finante  1026
13.04.2010
21.04.2010
Proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea Codului fiscal al RM nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.492, 103, 104, ş.a.)
  Deputatii V.Ţurcan, L.Belcencova, V.Guznac / Comisia economie, buget si finante  897
30.03.2010
07.04.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului (art.15, 25)
  Deputatul V.Untilă / Comisia juridica, numiri si imunitati 870
26.03.2010
07.04.2010
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind administraţia publică locală - art.6, 26; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat - art.46)
  Deputatii V.Balan, I.Pleşca, V.Chepteni / Comisia administratie publica, mediu si dezvoltare regionala; Comisia protectie sociala, sanatate si familie 837
24.03.2010
29.03.2010
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (art.16)
  Deputatul O.Domenti / Comisia protectie sociala, sanatate si familie  824
23.03.2010
29.03.2010
Proiectul legii pentru modificarea art.10 din Legea nr.1569-XV din 20.12.2002 cu pr. la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice
  Guvernul RM/Comisia economie, buget si finante  797
22.03.2010
29.03.2010
Proiectul hotărîrii privind asigurarea dreptului la petiţionare şi stabilirea programului de audienţă în Parlament
  Deputatul I.Pleşca / Comisia juridica, numiri si imunitati  719
16.03.2010
18.03.2010
Proiectul legii privind completarea anexei la Titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997
  Deputatul V.Guma/ Comisia economie, buget si finante  665
12.03.2010
17.03.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la poliţie - art.18; Legea cu privire la Curtea Constituţională - art.34; ş.a.)
  Guvernul RM / Comisia administratie publica, mediu si dezvoltare regionala 655
11.03.2010
17.03.2010
Proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice - art.16; Codul audiovizualului - art.7, 51)
  Deputatii V.Ţurcan, S.Rusu, L.Belcencova, V.Stepaniuc, V.Guznac / Comisia cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media  653
11.03.2010
17.03.2010
Proiectul legii pentru acceptarea Amendamentelor la Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie
  Preşedintele RM / Comisia politica externa si integrare europeana  637
10.03.2010
15.03.2010
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010
  Deputatii V.Balan, I.Pleşca / Comisia economie, buget si finante  594
05.03.2010
15.03.2010
Proiectul legii privind modificarea Codului Funciar nr.828-XII din 25.12.1991 (art.39)
  Deputatul V.Munteanu / Comisia agricultura si industrie alimentara  563
03.03.2010
15.03.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat - art.43; Legea privind asigurarea activităţii Preşedintelui RM - art.13)
  Deputatii M.Lupu, V.Buliga, I.Corman, O.Sîrbu, M.Răducan, V.Lazăr, S.Jantuan, D.Diacov, A.Ghilaş, A.Stoianoglo, V.Guma, O.Serebrian, A.Băieşu / Comisia protectie sociala, sanatate si familie 561
02.03.2010
15.03.2010
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii nr.71-XIV din 02.07.98 privind asigurarea dreptului la petiţionare în Parlament (art.5, 6)
  Deputatul Iu.Ţap / Comisia juridica, numiri si imunitati  527
26.02.2010
15.03.2010
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (art.1)
  Deputatul Iu.Ţap / Comisia juridica, numiri si imunitati  526
26.02.2010
15.03.2010
Proiectul legii privind modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998 (art.6)
  Deputatul V.Munteanu / Comisia economie, buget si finante  511
25.02.2010
04.03.2010
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.461-XV din 30.07.2001 privind piata produselor petroliere (art.18, 25)
  Guvernul RM / Comisia economie, buget si finante 469
24.02.2010
04.03.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (art.1, 6, 10)
  Deputatul V.Guma/ Comisia economie, buget si finante  467
24.02.2010
22.03.2010
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova (pct.1)
  Deputatii E.Bodnarenco, G.Balmoş, O.Domenti / Comisia cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media 461
24.02.2010
12.03.2010
Proiectul legii privind completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public - art.27, anexa nr.3; Codul electoral - art.44)
  Deputatii E.Bodnarenco, G.Balmoş, O.Domenti/Comisia juridica, numiri si imunitati   460
24.02.2010
22.03.2010
Proiectul legii pentru ratificarea Conventiei statelor-membre ale GUUAM privind acordarea ajutorului reciproc in probleme consulare
  Presedintele RM / Comisia politica externa si integrare europeana  447
23.02.2010
25.02.2010
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea art.4 din Regulamentul Parlamentului
  Deputatii V.Ţurcan, V.Guznac, V.Stepaniuc, L.Belcencova, S.Rusu / Comisia juridica, numiri si imunitati  432
22.02.2010
22.03.2010
Proiectul hotaririi pentru completarea Hotaririi Parlamentului nr.443-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele de sarbatoare si la zilele de odihna din R.S.S.Moldova
  Guvernul RM / Comisia cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media 419
19.02.2010
25.02.2010
Proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie - art.2; Legea cu privire la veterani - art.14, 14/1; ş.a.)
  Deputatii A.Mironic, G.Balmoş, E.Bodnarenco, T.Botnariuc, G.Morcov, M.Postoico, O.Domenti / Comisia protectie sociala, sanatate si familie 396
17.02.2010
25.02.2010
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal - art.4; Legea cu privire la tariful vamal - art.28, anexa nr.2)
  Deputatii V.Ioniţă, V.Hotineanu / Comisia economie, buget si finante  362
16.02.2010
25.02.2010
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.1123-XII din 30.07.1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.10, 11, 22/1, 22/2)
  Deputatii V.Balan, S.Urechean / Comisia cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media 361
16.02.2010
25.02.2010
Proiectul legii privind importul unor clopote
  Deputatii V.Misin, V.Abramciuc / Comisia economie, buget si finante  330
12.02.2010
25.02.2010
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru examinarea formării tarifelor la resursele energetice pentru consumatori şi elaborarea mecanismului de reducere a acestor tarife
  Deputatii E.Muşuc, Iu.Muntean / Comisia juridica, numiri si imunitati  312
11.02.2010
25.02.2010
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii nr.137-XVIII din 29.12.2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (art.21)
  Deputatul D.Todoroglo / Comisia agricultura si industrie alimentara 285
09.02.2010
25.02.2010
Proiectul legii cu privire la completarea articolului 97 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997
  Deputatul D.Todoroglo / Comisia agricultura si industrie alimentara  284
09.02.2010
25.02.2010
Proiectul legii pentru modificarea Legii taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.1992 (art.2, 3, 4)
  Guvernul RM/Comisia juridica, numiri si imunitati 246
04.02.2010
17.02.2010
Proiectul legii privind importul unor unitati specializate de transport pentru Aeroportul International Liber "Marculesti"
  Un grup de deputati / Comisia economie, buget si finante 200
29.01.2010
17.02.2010
Proiectul hotaririi pentru modificarea denumirii Hotaririi Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele de sarbatoare si la zilele de odihna in Republica Moldova
  Deputatul V.Untila / Comisia protectie sociala, sanatate si familie 190
29.01.2010
17.02.2010
Proiectul legii privind modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind Fondul Arhivistic al RM art.22; Legea privind protectia mediului inconjurator art.8, 9, 12, 17, 19, 26; s.a.)
  Guvernul RM / Comisia administratie publica, mediu si dezvoltare regionala 186
28.01.2010
17.02.2010
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de deetatizare a postului municipal de radio "Antena C" şi a televiziunii municipale "EuroTV"
  Un grup de deputaţi / Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media  151
26.01.2010
01.02.2010
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal
  Deputatul V.Balan / Comisia economie, buget si finante  64
14.01.2010
19.01.2010
Proiectul legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul penal art.238; Codul de executare art.101; s.a.)
  Guvernul RM / Comisia juridica, numiri si imunitati  36
12.01.2010
16.01.2010
Proiectul legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat art.3, 4; Codul de procedura civila art.85, 344, 345, s.a.)
  Guvernul RM / Comisia juridica, numiri si imunitati  35
12.01.2010
16.01.2010

Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova