version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare cu privire la finanţarea suplimentară a proiectului de ameliorare a competitivităţii

Proiectul legii pentru ratificarea Acordului cu privire la finantarea suplimentara pentru proiectul de ameliorare a competitivitatii dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova