version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.120-XV din 29 aprilie 2004 privind aprobarea componenţei Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Proiectul hotărîrii privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova