version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova

Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova