version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind excluderea din regimul de comerţ liber la Acordul privind comerţul liber între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei din 13 noiembrie 2003

Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind excluderea din regimul de comerţ liber la Acordul privind comerţul liber între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei din 13.11.2003


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova