version francaise
Парламент Республики Молдова
english version
русская версияПринятие законов/постановлений
Представленные проекты
Проекты рассмотренные в 1-ом чтении
Принятые проекты

Июль 2008

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Название законаНомер и дата принятияНомер и дата публикации
Hotarire cu privire la participarea militarilor Armatei Nationale la operatiunile internationale post-conflict cu caracter umanitar din Irak   189-XVI 10.07.2008 
Lege privind amnistia in legatura cu declararea anului 2008 - An al Tineretului   188-XVI 10.07.2008 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  187-XVI 10.07.2008 
Lege securitatii si sanatatii in munca  186-XVI 10.07.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Codului cu privire la stiinta si inovare al Republicii Moldova  185-XVI 10.07.2008 
Lege pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar  184-XVI 10.07.2008 
Hotarire privind aprobarea devizului de cheltuieli al Curtii Supreme de Justitie, instantelor judecatoresti si Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2009  183-XVI 10.07.2008 
Lege pentru aprobarea structurii, efectivului-limita si modul de finantare a Centrului National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal  182-XVI 10.07.2008 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  181-XVI 10.07.2008 
Lege cu privire la migratia de munca  180-XVI 10.07.2008 
Lege cu privire la parteneriatul public-privat  179-XVI 10.07.2008 
Lege cu privire la Aeroportul International Liber "Marculesti"  178-XVI 10.07.2008 
Lege cu privire la asigurarea constructiei unui penitenciar  177-XVI 10.07.2008 
Lege privind declararea utilitatii publice a lucrarilor de interes national de constructie a Portului International Liber Giurgiulesti  176-XVI 10.07.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Legii serviciului in organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000  175-XVI 10.07.2008 
Lege pentru finantarea in anul 2008 a cheltuielilor privind tratamentul persoanelor neasigurate afectate de maladii social-conditionate cu impact major asupra sanatatii publice   174-XVI 10.07.2008 
Lege cu privire la modificarea si completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului   173-XVI 10.07.2008 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  172-XVI 10.07.2008 
Hotarire pentru adoptarea Codului contraventional   171-XVI 09.07.2008 
Lege pentru aprobarea Liniilor Directorii si Regulilor de Procedura ale Initiativei Central Europene  170-XVI 09.07.2008 
Hotarire pentru modificarea si completarea articolului 1 din Hotarirea Parlamentului nr.88-XVI din 13 mai 2005 privind desemnarea componentei nominale a delegatiilor Parlamentului Republicii Moldova in unele organizatii parlamentare internationale  169-XVI 09.07.2008 
Lege privind ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Finlanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit  168-XVI 09.07.2008 
Lege cu privire la ratificarea Acordului de Finantare dintre Guvernul Republicii Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare referitor la Proiectul National de alimentare cu apa si canalizare  167-XVI 09.07.2008 
Lege pentru ratificarea Acordului de finantare suplimentara pentru al doilea Proiect de inventii de servicii rurale dintre Guvernul Republicii Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare  166-XVI 09.07.2008 
Lege pentru completarea anexei nr.1 din Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesionala si al specialittilor pentru pregatirea cadrelor in institutiile de invatamint superior, ciclul I  165-XVI 09.07.2008 
Lege pentru completarea unor acte legislative  164-XVI 09.07.2008 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  163-XVI 09.07.2008 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  162-XVI 09.07.2008 
Lege pentru completarea articolului 15 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern  161-XVI 09.07.2008 
 
Hotarire asupra raportului cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului in anul 2007  159-XVI 04.07.2008 
Lege cu privire la functia publica si statutul functionarului public  158-XVI 04.07.2008 
Hotarire cu privire la modificarea si completarea Hotaririi Parlamentului nr.310-XVI din 27 decembrie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli  156-XVI 04.07.2008 
Lege cu privire la modificarea articolului 18 al Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizatiile pentru incapacitatea temporara de munca si alte prestatii de asigurari sociale  155-XVI 04.07.2008 
 
Lege cu privire la controlul si profilaxia tuberculozei  153-XVI 04.07.2008 
Lege privind anularea dobinzii si penalitatilor calculate Societatii pe Actiuni " Combinatul de Colectare si Prelucrare a Cerealelor " din Falesti  152-XVI 03.07.2008 
Lege privind importul unor autovehicule  151-XVI 03.07.2008 
Lege cu privire la ratificarea Acordului de finantare dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare ( Proiectul privind al doilea credit destinat sustinerii reducerii saraciei SCERS -2 ) in Republica Moldova  150-XVI 03.07.2008 
 
Hotarire pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2007  147-XVI 03.07.2008 


Заглавная страница Пишите нам

Copyright © 2001-2009 Парламент Республики Молдова