version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (legea cu privire la statutul judecă-torului - art.15, 21, 22, ş.a.; Legea cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor - art.10, 11, 18, 19, ş.a.)

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului - art.15, 21, 22, ş.a.; Legea cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor - art.10, 11, 18, 19; ş.a.)


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova