version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului - art.4, 10, 12; Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice - art.10; ş.a.)

Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului - art.4, 10, 12; Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice - art.10; ş.a.)


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova