version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

April 2005

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru completarea Codului cu privire la contraventiile administrative  63-XVI 28.04.2005  MO 74-76 27.05.2005
Lege pentru modificarea si completarea Codului cu privire la contraventiile administrative   62-XVI 28.04.2005  MO 74-76 27.05.2005
Lege cu privire la importul utilajului, echipamentului, tehnicii, materialelor si agregatelor complementare pentru constructia centralelor electrice in apropierea satului Burlaceni, raionul Cahul, si in apropierea municipiului Balti  61-XVI 28.04.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Titlurile I si II ale Codului fiscal – art.5, 26, 27, s.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.28; s.a.)  60-XVI 28.04.2005 
Lege cu privire la leasing  59-XVI 28.04.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piata valorilor mobiliare  55-XVI 28.04.2005  MO 74-76 27.05.2005
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investitii  54-XVI 28.04.2005  MO 74-76 27.05.2005
Lege privind scutirea Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu" de compensarea pierderilor cauzate de excluderea unor terenuri din circuitul agricol  51-XVI 22.04.2005  MO 69-70 29.04.2005
Lege privind importul unei unitati de transport  50-XVI 22.04.2005  MO 67-68 29.04.2005
Lege pentru modificarea articolului 264 din Codul penal al Republicii Moldova  45-XVI 21.04.2005  MO 69-70 29.04.2005
Lege cu privire la transformarea in investitie publica a creditului acordat Institutului National pentru Viticultura si Vinificatie de catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare  41-XVI 15.04.2005  MO 67-68 29.04.2005
Lege pentru modificarea articolului 83 din Regulamentul Parlamentului  40-XVI 15.04.2005  MO 65-66 29.04.2005
Lege pentru modificarea si completarea articolului 123 din Codul fiscal  38-XVI 15.04.2005  MO 67-68 29.04.2005
Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chisinau"  37-XVI 15.04.2005  MO 67-68 29.04.2005
Lege pentru modificarea si completarea articolului 156 din Codul fiscal si a articolului 4 din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea in aplicare a titlului VI din Codul fiscal  35-XVI 15.04.2005  MO 67-68 29.04.2005
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substantele ce distrug stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a Reuniune a Partilor (15-17 septembrie 1997)  34-XVI 14.04.2005  MO 65-66 29.04.2005
Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova si Republica Azerbaidjan cu privire la asistenta juridica si raporturile juridice in materie civila, familiala si penala, semnat la Baku la 26 octombrie 2004  33-XVI 14.04.2005  MO 65-66 29.04.2005
Lege privind convertirea in actiuni a datoriilor fata de bugetul de stat ale Societatii pe Actiuni "Fabrica de Conserve din Anenii Noi"  32-XVI 14.04.2005  MO 67-68 29.04.2005
Lege pentru ratificarea Statutului Provizoriu al Oficiului Informational GUUAM la Kiev   26-XVI 14.04.2005  MO 59-61 15.04.2005
Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la crearea zonei de comert liber intre statele membre ale GUUAM   25-XVI 14.04.2005  MO 59-61 15.04.2005
Lege pentru ratificarea Cartei de la Ialta a GUUAM   24-XVI 14.04.2005  MO 59-61 15.04.2005
Lege pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern  23-XVI 14.04.2005  MO 59-61 15.04.2005
Lege pentru completarea Codului fiscal  22-XVI 08.04.2005  MO 65-66 29.04.2005
Hotarire pentru aprobarea Regulamentului privind modul de gestionare a mijloacelor fondului pentru sustinerea infiintarii plantatiilor viticole si a mijloacelor utilizate pentru gestionarea marcilor-proprietate de stat  21-XVI 08.04.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Codului fiscal  20-XVI 08.04.2005  MO 65-66 29.04.2005
Hotarire privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului  17-XVI 08.04.2005 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova