version francaise
Парламент Республики Молдова
english version
русская версияПринятие законов/постановлений
Представленные проекты
Проекты рассмотренные в 1-ом чтении
Принятые проекты

Декабрь 2005

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Название законаНомер и дата принятияНомер и дата публикации
Lege pentru modificarea Legii nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor  380-XVI 29.12.2005 
Lege pentru completarea articolului 36 din Legea invatamintului nr.547-XIII din 21 iulie 1995  379-XVI 29.12.2005 
Lege privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (Proiectul de Ameliorare a Competitivitatii) dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare, semnat la Washington la 14 noiembrie 2005  378-XVI 29.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la privatizare – art.6; Legea privatizarii fondului de locuinte – art.4; s.a.)  377-XVI 29.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul cu privire la contraventiile administrative – art.162, 171-1, 191, s.a.; Legea turismului – art.14; s.a.)  376-XVI 29.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat - art.4; Legea contenciosului administrativ - art.16)  375-XVI 29.12.2005 
Lege pentru modificarea unor acte legislative  372-XVI 29.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciara (art.1, 1-1, 1-2, s.a.)  371-XVI 29.12.2005 
Lege cu privire la modificarea Codului electoral (art.126)  368-XVI 23.12.2005 
Lege pentru modificarea Codului cu privire la contraventiile administrative (art.231-4)  367-XVI 23.12.2005 
Lege pentru modificarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocatiile sociale de stat pentru unele categorii de cetateni  363-XVI 23.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (art.8, 10, 11, s.a.)  362-XVI 23.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul subsolului - art.12; Legea cu privire la resursele naturale - art.15, 21, 22; s.a.)  361-XVI 23.12.2005 
Hotarire pentru modificarea Hotaririi Parlamentului nr.19-XV din 17 februarie 2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru sustinerea sectorului agrar  359-XVI 23.12.2005 
Hotarire de modidicare a Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului Republicii Moldova in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei  358-XVI 23.12.2005 
Lege pentru completarea Legii nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la iesirea si intrarea in Republica Moldova  357-XVI 23.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, 71; Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului – art.14; s.a.)  356-XVI 23.12.2005 
Lege privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a salariilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica  355-XVI 23.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului (art. 4, 5)  354-XVI 23.12.2005 
Lege privind modificarea Legii pentru punerea in aplicare a Titlului VI al Codului fiscal  353-XVI 22.12.2005 
Lege privind modificarea si completarea articolului 24 din Legea pentru punerea in aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997  348-XVI 22.12.2005 
Lege pentru prelungirea actiunii Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998  347-XVI 22.12.2005 
Lege pentru modificarea articolului 38, alineatul (2) din Legea nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrica  345-XVI 22.12.2005 
Lege pentru modificarea Legii cu privire la drepturile persoanelor apartinind minoritatior nationale si la statutul juridic al organizatiilor lor nr. 382-XV din 19.07.2001 (art. 10, 11)  343-XVI 22.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea platilor periodice (art.14)  342-XVI 22.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii aviatiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 (art.3, 4, 5, s.a.)  341-XVI 22.12.2005 
Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala pe anul 2006  339-XVI 16.12.2005 
Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)  338-XVI 16.12.2005 
Lege pentru completarea articolului 12 al Codului penal al Republicii Moldova  336-XVI 16.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind modul de publicare si intrare in vigoare a actelor oficiale - art.1; Legea privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte - art.2; Legea serviciului public - anexa nr.2; Codul civil - art.1405; Codul de procedura civila- art.447,449 s.a.)  335-XVI 16.12.2005 
Lege pentru modificarea articolului 33 al Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea si circulatia alcoolului etilic si a productiei alcoolice  332-XVI 16.12.2005 
Lege pentru modificarea Legii nr.354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (art.5)  331-XVI 16.12.2005 
Lege cu privire la modificarea si completarea Legii nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi  330-XVI 16.12.2005 
Lege pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor-parti la Acordul de baza multilateral privind transportul international pentru dezvoltarea coridorului Europa - Caucaz - Asia, cu privire la finantarea comuna a secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA)  328-XVI 15.12.2005 
Lege privind aderarea Republicii Moldova la Conferinta Generala de Masuri si Greutati a Organizatiei Internationale de Metrologie "Conventia Metrului" in calitate de membru asociat  327-XVI 15.12.2005 
Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la activitatea de munca si protectia sociala a cetatenilor Republicii Moldova, incadrati temporar in munca pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, si a cetatenilor Republicii Azerbaidjan, incadrati temporar in munca pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la 21 aprilie 2005 la Chisinau  326-XVI 15.12.2005 
Lege cu privire la Cartea Rosie a Republicii Moldova  325-XVI 15.12.2005 
Lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la iesirea si intrarea in Republica Moldova – art.7; Codul cu privire la contraventiile administrative – art.191-1, 192)  324-XVI 15.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protectia concurentei (art.2, 7, 9, 11, s.a.)  322-XVI 15.12.2005 
Lege cu privire la masurile de redresare a situatiei economico-financiare a intreprinderilor cerealiere  319-XVI 15.12.2005 
Lege privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul Optional la Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999  318-XVI 15.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11 noiembrie 2004 (art.1, 10, 20, s.a.)  312-XVI 08.12.2005 
Hotarire cu privire la participarea militarilor Armatei Nationale la operatiunile internationale post-conflict cu caracter umanitar in Irak  310-XVI 02.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la migratiune - art.8; Legea privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte - art.2, 6; s.a.)  309-XVI 01.12.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Lege privind sistemul public de asigurari sociale – art.2-1)  307-XVI 01.12.2005 
Hotarire cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2006  306-XVI 02.12.2005 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006  305-XVI 01.12.2005 


Заглавная страница Пишите нам

Copyright © 2001-2009 Парламент Республики Молдова