version francaise
Парламент Республики Молдова
english version
русская версияПринятие законов/постановлений
Представленные проекты
Проекты рассмотренные в 1-ом чтении
Принятые проекты

Декабрь 2006

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Название законаНомер и дата принятияНомер и дата публикации
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.41, 276, 278 s.a.; Legea pentru punerea in aplicare a Titlului VI din Codul fiscal – art.4)  448-XVI 28.12.2006 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la politie – art.23, 24; Legea despre statutul deputatului in Parlament – art.26; s.a.)  447-XVI 28.12.2006 
Hotarire pentru modificarea Hotaririi Parlamentului nr.381-XVI din 29.12.2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli (art.1)  445-XVI 28.12.2006 
Lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului  444-XVI 28.12.2006 
Lege pentru modificarea articolului 22 al Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar  443-XVI 28.12.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar (art.9, 14, 21, s.a.)  442-XVI 28.12.2006 
Lege pentru modificarea unor acte legislative (Titlul II al Codului fiscal – art.14; Titlul III al Codului fiscal – art.97; s.a.  441-XVI 28.12.2006 
Lege pentru modificarea Legii asigurarii cu pensii a militarilor si a persoanelor din corpul de comanda si din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23.06.1993 (art.5, 10, 15, s.a.)  439-XVI 28.12.2006 
Lege privind dezvoltarea regionala in Republica Moldova  438-XVI 28.12.2006 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind finantele publice locale – art.1, 4, 5, 19, 21; Titlul I al Codului fiscal – art.6)  437-XVI 28.12.2006 
Lege privind administratia publica locala (redactie noua)  436-XVI 28.12.2006 
Lege privind descentralizarea administrativa  435-XVI 28.12.2006 
Lege cu privire la modificarea si completarea Legii nr.335-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar (art.29)  434-XVI 28.12.2006 
Hotarire cu privire la statutul, structura, devizul de cheltuieli si cuantumul salariului functiei membrilor si colaboratorilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului  433-XVI 28.12.2006 
Hotarire cu privire la confirmarea in functie a membrilor Consiliului de Observatori al institutiei publice nationale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”  432-XVI 28.12.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996  430-XVI 27.12.2006 
Lege pentru completarea Legii nr.151-XVI din 08.06.2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetatenii statelor-membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederatiei Elvetiene si Japoniei (art.1)  429-XVI 27.12.2006 
Lege pentru completarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.5; Legea pentru punerea in aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal – art.24; s.a.)  428-XVI 27.12.2006 
Lege pentru modificarea si completarea art.2 al Legii nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protectia sociala suplimentara a invalizilor de razboi, a participantilor la cel de-al doilea razboi mondial si a familiilor lor  427-XVI 27.12.2006 
Lege pentru ratificarea Acordului-cadru intre Guvernul Republicii Moldova si Comisia Comunitatilor Europene privind asistenta externa, semnat la Bruxelles la 11.05.2006  426-XVI 27.12.2006 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind actele legislative – art.32, 35; Legea privind actele normative ale Guvernului si ale altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale – art.56, 60, 61)  425-XVI 22.12.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea si circulatia alcoolului etilic si a productiei alcoolice (art.1, 4, 5, s.a.)  423-XVI 22.12.2006 
Lege privind securitatea generala a produselor  422-XVI 22.12.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare (art.1, 2, 3, s.a.)  421-XVI 22.12.2006 
Lege privind activitatea de reglementare tehnica  420-XVI 22.12.2006 
Lege cu privire la datoria publica, garantiile de stat si recreditarea de stat  419-XVI 22.12.2006 
Lege cu privire la anularea unor datorii istorice incluse in obiectul acordului-memorandum, ale unor intreprinderi care implementeaza planurile de restructurare  417-XVI 22.12.2006 
Lege cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule  414-XVI 22.12.2006 
Hotarire privind modificarea anexei la Hotarirea Parlamentului nr.421-XV din 16.12.2004 pentru aprobarea Strategiei nationale de prevenire si combatere a coruptiei si Planului de actiuni pentru realizarea Strategiei nationale de prevenire si combatere a coruptiei  413-XVI 21.12.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.39-XVI din 02.03.2006 privind instituirea unor masuri suplimentare de sustinere a activitatii de intreprinzator desfasurate in localitatile din stinga Nistrului ale raionului Dubasari (art.3, 4)  412-XVI 21.12.2006 
Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe a.2006 nr.305-XVI din 01.12.2005 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)  411-XVI 21.12.2006 
Lege pentru modificarea Codului de procedura penala (art.191, 192)  410-XVI 21.12.2006 
Lege pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala – art.4; Legea cu privire la marimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala – anexa nr.1)  409-XVI 21.12.2006 
Lege fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala pe anul 2007  408-XVI 21.12.2006 
Lege cu privire la asigurari (in redactie noua)  407-XVI 21.12.2006 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe a.2007  405-XVI 15.12.2006 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul juridic al cetatenilor straini si al apatrizilor in RM – art.8; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala – art.9)  400-XVI 14.12.2006 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constitutionala – art.21; Legea cu privire la statutul judecatorului – art.26, 32; s.a.)  399-XVI 14.12.2006 
Lege pentru acceptarea amendamentelor la articolele 25 si 26 din Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontaliere si a lacurilor internationale, adoptate la 28.11.2003 la Madrid  398-XVI 14.12.2006 
Lege pentru ratificarea Acordului intre Republica Moldova si Comunitatea Europeana privind unele aspecte ale serviciilor aeriene, incheiat la Luxemburg la 11.04.2006  397-XVI 14.12.2006 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, adoptata la Montego Bay (Jamaica) la 10.12.1982, si la Acordul referitor la aplicarea partii a XI-a a Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, adoptat la New York la 28.07.1994  395-XVI 14.12.2006 
Lege pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de catre Intreprinderea Specializata in Cadastru si filialele acesteia  393-XVI 08.12.2006 
Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005 (art.1, 6, 8, s.a.)  391-XVI 08.12.2006 
Lege pentru anularea majorarilor de intirziere (penalitatilor) si amenzilor  390-XVI 08.12.2006 
Lege privind anularea majorarilor de intirziere si amenzilor  389-XVI 08.12.2006 
Lege pentru completarea unor acte legislative (Legea privind activitatea operativa de investigatii - art. 6, 8, 15-1; Legea telecomunicatiilor - art.2; s.a.)  388-XVI 08.12.2006 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind protectia de stat a partii vatamate, a martorilor si a altor persoane care acorda ajutor in procesul penal – art.2, 3, 6 s.a.; Codul penal – art.91; s.a.)  387-XVI 08.12.2006 
Lege privind completarea art.11 din Legea ocrotirii sanatatii nr.411-XIII din 28.03.1995  386-XVI 08.12.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Nationala a Moldovei (art.2, 19, 20, 54)  382-XVI 07.12.2006 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin actiunile ilicite ale organelor de urmarire penala, ale procuraturii si ale instantelor judecatoresti – art.1, 2 s.a.; Codul de procedura penala – art.51; s.a.)  376-XVI 07.12.2006 
Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere si scoatere a bunurilor de pe teritoriul R.Moldova de catre persoane fizice  375-XVI 07.12.2006 
Lege cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind statutul mun.Chisinau – pct.22; Legea serviciilor publice de gospodarie comunala – art.13/1; s.a.)  374-XVI 01.12.2006 
Hotarire cu privire la constituirea retelei punctelor nationale de contact in domeniul asistentei juridice internationale  373-XVI 01.12.2006 
Hotarire pentru aprobarea Declaratiei privind bunele practici in domeniul asistentei juridice internationale in materie penala  372-XVI 01.12.2006 
Lege cu privire la asistenta juridica internationala in materie penala  371-XVI 01.12.2006 
Hotarire pentru modificarea componentei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului  368-XVI 01.12.2006 


Заглавная страница Пишите нам

Copyright © 2001-2009 Парламент Республики Молдова