version francaise
Парламент Республики Молдова
english version
русская версияПринятие законов/постановлений
Представленные проекты
Проекты рассмотренные в 1-ом чтении
Принятые проекты

Декабрь 2008

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Название законаНомер и дата принятияНомер и дата публикации
Hotarire de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli   312-XVI 25.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  311-XVI 25.12.2008 
Lege privind instituirea medaliei jubiliare "650 de ani de la intemeierea Tarii Moldovei"  310-XVI 25.12.2008 
Lege pentru modificarea Legii nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun si la articolele din tutun  308-XVI 25.12.2008 
Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Conventia privind succesiunea statelor la tratate  307-XVI 25.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  306-XVI 25.12.2008 
Lege pentru modificarea articolului 1 alin.(2) al Legii nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chisinau"  305-XVI 25.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspectia Muncii  304-XVI 25.12.2008 
Lege cu privire la modificarea Legii nr.280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte legislative  303-XVI 25.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  302-XVI 25.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal  301-XVI 25.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat  300-XVI 25.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004  299-XVI 25.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Legii insolvabilitttii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001  298-XVI 25.12.2008 
Lege privind asigurarea constructiei Spitalului Clinic de Traumatologie si Ortopedie  297-XVI 25.12.2008 
Lege pentru modificarea anexei la titlul IV din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997  296-XV 25.12.2008 
Lege privind statutul juridic al adoptiei  295-XVI 25.12.2008 
Lege cu privire la Procuratura  294-XVI 25.12.2008 
Codul invatamintului  293-XVI 19.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr.271-XVI din 7 decembrie 2007  292-XVI 19.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  291-XVI 19.12.2008 
Lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului  290-XVI 19.12.2008 
Lege privind modificarea articolului 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea in aplicare a titlului V al Codului Fiscal  289-XVI 19.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.254-XVI din 23 noiembrie 2007  288-XVI 19.12.2008 
Hotarire cu privire la modificarea Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova nr.885-XIII din 19 iunie 1996 privind deschiderea la Banca Nationala a Moldovei unui cont corespondent temporar Centrului de casa si decontari din Tiraspol  287-XVI 18.12.2008 
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului cu privire la introducerea modificarilor si completarilor in Acordul cu privire la recunoasterea reciproca a dreptului de calatorie gratuita a invalizilor si participantilor la Marele Razboi pentru Apararea Patriei, precum si a persoanelor echivalate cu acestia din 12.03.1993  286-XVI 18.12.2008 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Decizia Consiliului sefilor de state ale CSI privind Consiliul interstatal al conducatorilor organelor supreme de control financiar din statele-membre ale Comunitatii Statelor Independente  285-XVI 18.12.2008 
Lege pentru ratificarea Hotaririi Consiliului sefilor de state al Comunitatii Statelor Independente "Privind introducerea modificarilor si completarilor in Regulamentul cu privire la Centrul antiterorist al statelor-membre ale Comunitatii Statelor Independente"  284-XVI 18.12.2008 
Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare  283-XVI 18.12.2008 
Lege pentru ratificarea Acordului de finantare (imprumut si grant) intre Republica Moldova si Fondul International pentru Dezvoltare Agricola (IFAD) in scopul implementarii in Moldova a Programului de Servicii Financiare Rurale si Marketing  282-XVI 18.12.2008 
 
Proiectul legii pentru completarea Legii Fondului republican si a fondurilor locale de sustinere sociala a populatiei nr.827-XIV din 18.02.2000 (art.5, 8)  280-XVI 18.12.2008 
Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala pe anul 2008 nr.268-XVI din 7 decembrie 2007  279-XVI 18.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Codului penal al Republicii Moldova  278-XVI 18.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Codului penal al Republicii Moldova  277-XVI 18.12.2008 
 
Lege pentru modificarea si completarea Legii cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000  275-XVI 18.12.2008 
Lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr.124-XVI din 11 mai 2007 pentru ratificarea Conventiei-cadru a Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind controlul tutunului  274-XVI 18.12.2008 
Lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997  273-XVI 18.12.2008 
Lege privind completarea anexei la Legea nr.331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale caror lucrari de expertiza tehnica, de prospectiuni, de proiectare, de constructie si de restaurare, cu atragerea mijloacelor banesti donate de catre persoane fizice si juridice, sint scutite de taxa pe valoarea adaugata  272-XVI 18.12.2008 
Lege privind verificarea titularilor si candidatilor la functii publice  271-XVI 18.12.2008 
Lege privind azilul in Republica Moldova  270-XVI 18.12.2008 
Lege privind aplicarea testarii la detectorul comportamentului simulat  269-XVI 12.12.2008 
Hotarire pentru modificarea si completarea Hotaririi Parlamentului nr.14-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor fondului pentru sustinerea infiintarii plantatiilor viticole  268-XVI 11.12.2008 
Hotarire pentru aprobarea Strategiei dezvoltarii societatii civile in anii 2008-2011  267-XVI 11.12.2008 
Lege privind ratificarea Hotaririi Consiliului sefilor de state privind crearea in cadrul Biroului de coordonare pentru combaterea criminalitatii organizate si a altor infractiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale Comunitatii Statelor Independente a unitatii structurale pentru coordonarea luptei cu traficul ilicit de substante narcotice si precursori si a grupului operativ regional din regiunea Centrala-Asiatica  266-XVI 11.12.2008 
Lege pentru modificarea articolului 28 din Legea nr.204-XVI din 6 iulie 2006 cu privire la sistemul de executare silita  265-XVI 11.12.2008 
Proiectul legii cu privire la autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor antrenati de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, de organele procuraturii, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti, de notari, avocati si de executorii judecatoresti  264-XVI 11.12.2008 
Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala pe anul 2009  263-XVI 11.12.2008 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009  262-XVI 11.12.2008 
Lege privind Curtea de Conturi  261-XVI 05.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul si prevenirea consumului abuziv de alcool, consumul ilicit de droguri si de alte substante psihotrope  260-XVI 05.12.2008 
Lege pentru modificarea unor acte legislative  259-XVI 05.12.2008 
Proiectul hotaririi privind modificarea si completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (pozitia 30, 30/1)  258-XVI 05.12.2008 
Hotarire privind adoptarea Strategiei Sistemului national de referire pentru protectia si asistenta victimelor si potentialelor victime ale traficului de fiinte umane  257-XVI 05.12.2008 
Lege pentru ratificarea Hotaririi Consiliului sefilor de state al Comunitatii Statelor Independente " Cu privire la Programul de colaborarea al statelor-membre ale Comunitatii Statelor Independente in combaterea terorismului si altor forme violent de manifestare a extremismului pentru anii 2008-2010 "  256-XVI 05.12.2008 
Lege pentru ratificarea Hotaririi Consiliului sefilor de state al C.S.I. referitor la Conceptia privind colaborarea statelor-membre ale Comunitatii Statelor Independente in combaterea terorismului si altor manifestari violente de extremism  255-XVI 05.12.2008 
Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Conventia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian international  254-XVI 05.12.2008 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Conventia privind admiterea temporara  253-XVI 05.12.2008 
Lege cu privire la constructia unui camin pentru Universitatea da Stat de Educatie Fizica si Sport  252-XVI 04.12.2008 
Lege privind construirea Rezervatiei istorico-culturale si natural-peisagistice "Orheiul Vechi"  251-XVI 04.12.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit  250-XVI 04.12.2008 


Заглавная страница Пишите нам

Copyright © 2001-2009 Парламент Республики Молдова