version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Adopted Draft Papers

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.1100 din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice   Nr.198. 15.07.10 
Lege pentru abrogarea alineatului (2) din articolul 108 din Legea cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000  Nr.196. 15.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  Nr.195. 15.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997   Nr.194. 15.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  Nr.193. 15.07.10 
Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009  Nr.192. 15.07.10 
Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2009  Nr.190. 15.07.10 
Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Portugheză  Nr.188. 15.07.10 
Lege cu privire la modificarea legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali  Nr.184. 15.07.10 
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului - art.4, 10, 12; Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice - art.10; ş.a.)  Nr.183. 15.07.10 
Lege cu privire la parcurile industriale  Nr.182. 15.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  Nr.181. 15.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar  Nr.179. 15.07.10 
Lege cu privire la modificarea Legii nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior ciclul I  Nr.178. 15.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor zootehnice  Nr.177. 15.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprtinzător  Nr.176. 15.07.10 
Lege privind importul unor autovehicule   Nr.174. 09.07.10 
Lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal - art.320, Codul contravenţional - art.318)  Nr.173. 09.07.10 
Lege cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigare  Nr.171. 09.07.10 
Lege cu privire la modificarea articolului 31 din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006  Nr.170. 09.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova (art.1, 8, 9, 10, ş.a.)  Nr.168. 09.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Poliţie - art.9, 12, 13; Codul familiei - art.37, ş,a.)  Nr.167. 09.07.10 
Lege cu privire la modificarea şi completarea Legii regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (art.2, anexa nr.1, nr.4)  Nr.165. 09.07.10 
Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construire  Nr.163. 09.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Regulamentului Paramentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.17,  Nr.162. 09.07.10 
Hotărîre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitate şi resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundaţiile din 2008  Nr.160. 09.07.10 
Hotărîre asupra raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009   Nr.159. 08.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr.129-XVIII din 23 decembrie 2009 (art.5, anexa nr.3)  Nr.157. 08.07.10 
Hotărîre pentru respingerea Raportului privind executarea (utilizarea)fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2009  Nr.156. 08.07.10 
Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2009  Nr.155. 08.07.10 
Lege privind importul a două unităţi de transport, de către primăria oraşului Ungheni, primite cu titlul gratuit  Nr.154. 08.07.10 
Lege privind modificarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare - cumpărare a pămîntului (art.3, 4, 8, 9)  Nr.153. 08.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (legea cu privire la statutul judecă-torului - art.15, 21, 22, ş.a.; Legea cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor - art.10, 11, 18, 19, ş.a.)  Nr.152. 08.07.10 
Hotărîre privind desfăşurarea referendumului republican constituţional  Nr.150. 07.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea contenciosului administrativ - art.21; Legea Curţii de Conturi - art.34)  Nr.147. 02.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (art.36, 38, 39, ş.a.)  Nr.146. 02.07.10 
Lege pentru modificarea articolului 151 din Legea nr.297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie  Nr.145. 02.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (art.10, 11, 18, 19, 20, 25)  Nr.144. 02.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004  Nr.143. 02.07.10 
Lege cu privire la eficienţa energetică  Nr.142. 02.07.10 
Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal - art.124, anexa la titlul IV; Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal - art.4; ş.a.)  Nr.141. 02.07.10 
Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe  Nr.139. 02.07.10 
Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic   Nr.138. 01.07.10 
Lege pentru modificarea articolului 12 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000   Nr.137. 01.07.10 
Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.506-XIII din 22 iunie 1995 cu privire la carantina fitosanitară (art.1, art.71, 10, ş.a.)Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.506-XIII din 22 iunie 1995 cu privire la carantina fitosanitară (art.1, art.71, 10, ş.a.)  Nr.136. 01.07.10 
Lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte   Nr.135. 01.07.10 
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova   Nr.133. 01.07.10 
Lege pentru modificarea articolului 34 din Legea nr.880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova  Nr.132. 01.07.10 
Lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova  Nr.131. 01.07.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009  Nr.130. 30.06.10 
Hotărîre privind respingerea Raportului de activitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului  Nr.129. 18.06.10 
Lege privind modificarea şi completarea Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XIV din 16 iulie 2000 (art.4., anexa nr.1, anexa nr.2)Lege privind modificarea şi completarea Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XIV din 16 iulie 2000 (art.4., anexa nr.1, anexa nr.2)  Nr.128. 18.06.10 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală - art.10; Legea privind sistemul public de asigurări sociale - art.26, ş.a.)  Nr.127. 18.06.10 
Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.77-XVIII din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2010  Nr.126. 18.06.10 
Lege pentru modificarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (art.15, 33, 58)  Nr.124. 18.06.10 
Lege cu privire la serviciile sociale  Nr.123. 18.06.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (art.1 ,2, 4, ş.a.)  Nr.122. 18.06.10 
Lege cu privire la voluntariat  Nr.121. 18.06.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral  Nr.119. 18.06.10 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995   Nr.117. 17.06.10 
Lege pentru completarea articolului 22 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară  Nr.116. 17.06.10 
Lege pentru modificarea şi completarea art.71 din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii  Nr.115. 17.06.10 
Lege privind executorii judecătoreşti  Nr.113. 17.06.10 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova