version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr.137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli

Proiectul hotaririi pentru completarea Hotaririi Parlamentului nr.137-XVIII din 29.12.2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subventionare a producatorilor agricoli (art.1, 2prim)


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova