version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
русская версия
Adoptarea legilor/hotaririlor
Proiecte intrate in Parlament
Proiecte examinate in I lectura
Proiecte adoptateFebruarie 2007

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind limitarea activitatii monopoliste si dezvoltarea concurentei – art.2; Legea pentru aprobarea Clasificatorului general al legislatiei; s.a.)  37-XVI 23.02.2007 
Hotarire privind numirea unor judecatori ai Curtii Constitutionale  35-XVI 23.02.2007 
Lege cu privire la ratificarea Acordului de finantare dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (Proiectul privind primul credit destinat sustinerii reducerii saraciei (SCRS 1) in Republica Moldova), semnat la Chisinau la 22.12.2006  32-XVI 22.02.2007 
Lege privind ratificarea Conventiei intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la aceasta, semnate la Tel Aviv la 23.11.2006  31-XVI 22.02.2007 
Lege privind ratificarea Conventiei intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si a Protocolului la aceasta, semnate la Paris la 30.10.06  30-XVI 22.02.2007 
Lege privind ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului referitor la vinzarea de copii, prostitutia si pornografia infantila  29-XVI 22.02.2007 
Hotarire privind numiri in functia de judecator la Curtea Suprema de Justitie  28-XVI 22.02.2007 
Lege cu privire la profilaxia infectiei HIV/SIDA  23-XVI 16.02.2007 
Hotarire privind constituirea Consiliului administrativ al Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei  21-XVI 16.02.2007 
Lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre R.Moldova si Banca Europeana pentru Investitii privind activitatea BEI in R.Moldova, semnat la Chisinau la 1 noiembrie 2006  19-XVI 15.02.2007 
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european aditional la Conventia privind circulatia rutiera, adoptat la Geneva la 01.05.1971  18-XVI 15.02.2007 
Lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  17-XVI 15.02.2007 
Hotarire de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli  15-XVI 09.02.2007 
Hotarire pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor Fondului pentru sustinerea infiintarii plantatiilor viticole  14-XVI 09.02.2007 
Lege cu privire la modificarea Legii viei si vinului nr.57-XVI din 10.03.2006 (art.31)  8-XVI 09.02.2007 
Hotarire pentru modificarea unor hotariri ale Parlamentului (Hotarirea nr.88-XVI din 13.05.2005 privind desemnarea componentei nominale a delegatiilor Parlamentului RM in unele organizatii parlamentare internationale; Hotarirea nr.157-XVI din 21.07.2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului RM in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei)  7-XVI 08.02.2007 
Lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului si privind retragerea din circuitul agricol a terenurilor pentru constructia statiei de purificare a apelor reziduale in extravilanul satului Onitcani, rn.Criuleni  5-XVI 08.02.2007 
Lege privind modificarea art.17(2) al Legii cu privire la actele de stare civila nr.100-XV din 26.04.2001  4-XVI 08.02.2007 
Hotarire privind numirea in functie a Procurorului General  2-XVI 08.02.2007 
Hotaririe privind declararea vacantei functiei de Procuror General  1-XVI 08.02.2007 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova