version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
русская версия








Adoptarea legilor/hotaririlor
Proiecte intrate in Parlament
Proiecte examinate in I lectura
Proiecte adoptate







Februarie 2009

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege privind aprobarea Strategiei Nationale de Tineret  25-XVI 03.02.2009 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte  24-XVI 03.02.2009 
Lege pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat  23-XVI 03.02.2009 
Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala  22-XVI 03.02.2009 
Lege cu privire la folosirea unor imobile  21-XVI 03.02.2009 
Lege privind prevenirea si combaterea infractiunilor savirsite prin intermediul sistemelor informationale  20-XVI 03.02.2009 
Lege privind scutirea de compensarea pierderilor cauzate de excluderea unui teren din circuitul agricol  19-XVI 03.02.2009 
Lege privind scutirea Serviciului Graniceri de compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol pentru constructia pichetelor de graniceri "Tocuz" si " Larga"  18-XVI 03.02.2009 
Lege pentru modificarea Legii nr.1073-XIII din 27 decembrie 1996 privind investitura Presedintelui Republicii Moldova  17-XVI 03.02.2009 
Lege pentru modificarea si completarea Codului penal al Republicii Moldova  16-XVI 03.02.2009 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  15-XVI 03.02.2009 
Lege cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative  14-XVI 03.02.2009 
Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la punerea in aplicare a titlului III al Codului fiscal   13-XVI 03.02.2009 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative  12-XVI 03.02.2009 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase  11-XVI 03.02.2009 
Lege privind supravegherea de stat a sanatatii publice  10-XVI 03.02.2009 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  9-XVI 03.02.2009 
Hotarire privind numirea in functie a directorului adjunct al Centrului National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal   8-XVI 03.02.2009 
Lege pentru ratificarea Amendamentului din 29 decembrie 2008 la Acordul intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Regatului Suediei cu privire la cadrul general si conditiile pentru cooperarea in dezvoltare pe perioada 2003-2008  7-XVI 02.02.2009 
Lege pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatica   6-XVI 02.02.2009 
Lege pentru ratificarea Acordului intre Republica Moldova si Republica Bulgaria in domeniul asigurarilor sociale   5-XVI 02.02.2009 
Lege pentru ratificarea Acordului - cadru de imprumut dintre Guvernul Republicii Moldova si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei   4-XVI 02.02.2009 
Codul subsolului  3-XVI 02.02.2009 
Lege cu privire la masurile de redresare a situatiei economico-financiare a unor intreprinderi din sectorul agroalimentar  2-XVI 02.02.2009 
Hotarire privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului   1-XVI 02.02.2009 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova