version francaise
Парламент Республики Молдова
english version
русская версияПринятие законов/постановлений
Представленные проекты
Проекты рассмотренные в 1-ом чтении
Принятые проекты

Июль 2005

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Название законаНомер и дата принятияНомер и дата публикации
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind fondul arhivistic al Republicii Moldova; Legea privind ocrotirea monumentelor; s.a.)  211-XVI 29.07.2005 
Lege privind ratificarea Conventiei intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Croatia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Chisinau la 30 mai 2005  210-XVI 29.07.2005 
Lege pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr.97 privind migratia in scop de angajare, adoptata la Geneva la 1 iulie 1949  209-XVI 29.07.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Codului familiei (art.142, 143)  134-XVI 30.06.2005 
Lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de Cercetari Nucleare - art.2; Legea privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului Stiintifico-Tehnologic din Ucraina - art.2)  208-XVI 29.07.2005 
Lege pentru ratificarea Protocolului privind Apa si Sanatatea la Conventia din 1992 privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor internationale, semnat la 10 martie 2000  207-XVI 29.07.2005 
Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe a.2005 nr. 383-XV din 18 noiembrie 2004 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)  206-XVI 28.07.2005 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative (Codul de procedura civila - art.33, 85; Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe - art.17; s.a.)  205-XVI 28.07.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul cu privire la contraventiile administrative - art.174-21; Legea cu privire la secretul comercial - art.1, 3, 11)  204-XVI 28.07.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11 noiembrie 2004 (art.1, 9, 10, 11, s.a.)  202-XVI 28.07.2005 
Lege privind modificarea si completarea Legii cu privire la piata valorilor mobiliare (art.2, 3, 7, s.a.)  201-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la modificarea si completarea Legii privind societatile pe actiuni (art.2, 9, 10, s.a.)  200-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural-national al Republicii Moldova bunurilor I.S. "Combinatul de Vinuri de Calitate "Milestii Mici"  199-XVI 28.07.2005 
Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998  198-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la transmiterea unui imobil  197-XVI 28.07.2005 
Lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea taxei de stat - art.4; Legea salarizarii - anexa nr.4; s.a.)  195-XVI 28.07.2005 
Hotarire privind modificarea unor hotariri ale Parlamentului (Hotarirea Parlamentului privind asigurarea editarii Monitorului Oficial al Republicii Moldova - art.4; Conceptia controlului de stat in Republica Moldova - capitolul VI; s.a.)  194-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite impotriva sigurantei platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptat la Roma la 10 martie 1988  193-XVI 28.07.2005 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Conventia pentru reprimarea actelor ilicite impotriva sigurantei navigatiei maritime, adoptata la Roma la 10 martie 1988  192-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Conventia privind Regulile internationale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptata la 20 octombrie 1972, la Londra  191-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptata la 7 iulie 1978, la Londra si Codul de pregatire, brevetare/atestare a personalului navigant si efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la 7 iulie 1995, la Londra  190-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Conventia internationala pentru prevenirea poluarii de catre nave, adoptata la 2 noiembrie 1973, la Londra si Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la 17 februarie 1978, la Londra  189-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Conventia internationala asupra masurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptata la 23 iunie 1969, la Londra  188-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Conventia internationala asupra liniilor de incarcare, adoptata la 5 aprilie 1966, la Londra si Protocolul la ea (LL 66), adoptat la 11 noiembrie 1988, la Londra  187-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Conventia internationala asupra raspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptata la 27 noiembrie 1992, la Londra  186-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Conventia internationala privind ocrotirea vietii umane pe mare, adoptata la 1 noiembrie 1974, la Londra si Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la 11 noiembrie 1988, la Londra  185-XVI 28.07.2005 
Lege cu privire la Intreprinderea de Stat "Orasul Vinului"  184-XVI 28.07.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi  180-XVI 22.07.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.797-XIII din 2 aprilie 1996  179-XVI 22.07.2005 
Lege cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative  178-XVI 22.07.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova  177-XVI 22.07.2005 
Lege pentru modificarea si completarea Codului electoral (art.1, 2, 4, s.a.)  176-XVI 22.07.2005 
Lege cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative  174-XVI 22.07.2005 
Lege cu privire la prevederile de baza ale statutului juridic special al localitatilor din stinga Nistrului (Transnistria)  173-XVI 22.07.2005 
Lege pentru modificarea articolului 24 din Lgea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea si circulatia alcoolului etilic si a productiei alcoolice  166-XVI 22.07.2005 
Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998  165-XVI 22.07.2005 
Lege cu privire la statutul militarilor  162-XVI 22.07.2005 
Lege privind modificarea si completarea alineatului (3) al articolului 7 din Legea ocrotirii sanatatii nr.411-XIII din 28 martie 1995  159-XVI 21.07.2005 
Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal  156-XVI 21.07.2005 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative  155-XVI 21.07.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  154-XVI 21.07.2005 
Hotarire pentru aprobarea Raportului despre executarea bugetului de stat pe anul 2004  150-XVI 14.07.2005 
Lege privind anularea penalitatilor calculate pentru nevirarea in termen a contributiilor de asigurari sociale si neachitate la bugetul asigurarilor sociale de stat ale producatorilor agricoli din localitatile situate in zona de securitate a raionului Dubasari, conform situatiei din 1 ianuarie 2005  146-XVI 07.07.2005 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova - art.36; Legea privind actele de stare civila - art.6, 15, 77, 79, 80)  145-XVI 07.07.2005 
Lege cu privire la aprobarea listelor contribuabililor carora se anuleaza majorarile de intirziere si amenzile  143-XVI 07.07.2005 
Lege privind aprobarea Nomenclatorului specialitatilor pentru pregatirea cadrelor in institutiile de invatamint superior  142-XVI 07.07.2005 


Заглавная страница Пишите нам

Copyright © 2001-2009 Парламент Республики Молдова