version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
Adoptarea legilor/hotaririlor
Proiecte intrate in Parlament
Proiecte examinate in I lectura
Proiecte adoptateIulie 2006

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Hotarire privind acordarea concediului de odihna deputatilor in Parlament  280-XVI 29.07.2006 
Hotarire privind eliberarea din functie a unui judecator al Curtii Supreme de Justitie  279-XVI 29.07.2006 
Lege pentru ratificarea Memorandumului de intelegere intre Guvernul Republicii Moldova si Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa cu privire la sprijinul din partea Natiunii Gazda pentru desfasurarea exercitiului Cooperative Longbow/Lancer 2006, semnat la Chisinau la 21.06.2006 si la Madrid la 05.07.2006  278-XVI 29.07.2006 
Lege pentru ratificarea Acordului de finantare (Proiectul privind controlul gripei aviare si gradul de pregatire in caz de pandemie umana si activitatile de raspuns) intre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare, semnat la Chisinau la 16.06.2006  277-XVI 29.07.2006 
Lege pentru ratificarea Acordului privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor intre Republica Moldova si Regatul Spaniei, semnat la Chisinau la 11.05.2006  276-XVI 29.07.2006 
Lege privind ratificarea Conventiei intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Slovenia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la aceasta, semnate la Ljubljana la 31.05.2006  275-XVI 29.07.2006 
Lege pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr.150 privind administrarea muncii, adoptata la Geneva la 26.06.1978  274-XVI 29.07.2006 
Lege pentru aderarea la cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul international cu privire la drepturile civile si politice privind abolirea pedepsei cu moartea, adoptat la New York la 15 decembrie 1989  273-XVI 29.07.2006 
Lege cu privire la ratificarea Protocolului nr.13 la Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea in toate circumstantele, semnat la Vilnius la 3 mai 2002  272-XVI 29.07.2006 
Lege privind aprobarea listei suplimentare a contribuabililor carora li se anuleaza majorarile de intirziere si amenzile  271-XVI 28.07.2006 
Lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea taxei de stat art.4; Legea privind statutul alesului local art.7, 8, 17; s.a.)  270-XVI 28.07.2006 
Lege pentru modificarea art.82 din Codul muncii al Republicii Moldova  269-XVI 28.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul cu privire la contraventiile administrative art.152/9, 162/11, 281; Legea cu privire la protectia muncii art.26; s.a.)  268-XVI 28.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul cu privire la contraventiile administrative art.193; Legea cu privire la tariful vamal art.28; s.a.)  267-XVI 28.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul funciar art.34, 52; Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului art.12, 13; s.a.)  266-XVI 28.07.2006 
Lege pentru protectia animalelor folosite in scopuri experimentale sau in alte scopuri stiintifice  265-XVI 28.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala al Republicii Moldova  264-XVI 28.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind administratia publica locala art.62, 63, 64 s.a.; Codul electoral art.1, 29, 119 s.a.; s.a.)  263-XVI 28.07.2006 
Lege pentru completarea art.16 din Codul civil  262-XVI 28.07.2006 
Lege cu privire la masurile de protectie sociala a populatiei in legatura cu majorarea tarifelor la gazele naturale  261-XVI 27.07.2006 
Codul Audiovizualului al RM  260-XVI 27.07.2006 
Lege privind importul unui autovehicul pentru utilizare speciala (car mobil cu echipament tehnic audio) destinat Institutiei Publice Nationale a Audiovizualului Compania Teleradio-Moldova  259-XVI 27.07.2006 
Lege pentru ratificarea Conventiei privind protectia si promovarea diversitatii de expresii culturale, adoptata la Paris la 20.10.2005  258-XVI 27.07.2006 
Lege privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare  257-XVI 27.07.2006 
Lege pentru modificarea articolului III din Legea nr.559-XV din 25.12.2003  256-XVI 27.07.2006 
Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe a.2006 nr.291-XVI din 16.11.2005 (art.1, 6, 7 s.a.)  252-XVI 26.07.2006 
Lege cu privire la neaplicarea temporara a majorarii de intirziere la plata TVA pentru producatorii agricoli  250-XVI 21.07.2006 
Lege pentru completarea articolului 4 din Legea ocrotirii sanatatii nr.411-XII din 28 martie 1995  249-XVI 21.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Codului electoral (art.1, 2, 13 s.a.)  248-XVI 21.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  247-XVI 21.07.2006 
Lege privind modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la piata valorilor mobiliare art.36, 68; Legea pentru modificarea si completarea Legii cu privire la piata valorilor mobiliare art.II)  246-XVI 21.07.2006 
Lege privind organizarea si functionarea Comisiei nationale pentru consultari si negocieri colective, precum si a comisiilor pentru consultari si negocieri colective la nivel ramural si teritorial  245-XVI 21.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila al Republicii Moldova (art.5, 7, 10 etc.)  244-XVI 21.07.2006 
Hotarire pentru modificarea componentei numerice si nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului  243-XVI 20.07.2006 
Hotarire privind instituirea Comisiei speciale pentru controlul si monitorizarea procesului de executare de catre Guvern a legislatiei ce tine de gestionarea terenurilor proprietate publica a statului si a terenurilor destinate agriculturii proprietatea statului  238-XVI 20.07.2006 
Lege cu privire la principiile de baza si la mecanismul de reglementare a activitatii de intreprinzator  235-XVI 20.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la intreprinderea de stat (art.1, 2, 6 s.a.)  234-XVI 20.07.2006 
Lege privind identificarea si inregistrarea animalelor  231-XVI 20.07.2006 
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Turcia cu privire la schimbul terenurilor si cladirilor pentru misiunile diplomatice, semnat la Ankara la 08.02.2006  230-XVI 20.07.2006 
Lege pentru completarea art.13-1 al Legii nr.1134-XII din 04.08.1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor straine in Republica Moldova  229-XVI 20.07.2006 
Hotarire privind eliberarea din functie a unui judecator al Curtii Supreme de Justitie  227-XVI 14.07.2006 
Lege cu privire la modificarea si completarea Legii insolvabilitatii nr.632-XV din 14.11.2001 (art.1, 2, 3 s.a.)  223-XVI 14.07.2006 
Lege privind anularea penalitatilor pentru nevirarea in termen a contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii, calculate si neachitate, conform situatiei din 1 noiembrie 2003, unor contribuabili care nu au datorii la plata salariului si contributiilor de asigurari sociale de stat  222-XVI 14.07.2006 
Lege cu privire la modificarea si completarea anexelor la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995  221-XVI 14.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatura  215-XVI 13.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Codului subsolului (art.6, 10, 42-1, 46)  213-XVI 13.07.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de intreprinzator  208-XVI 07.07.2006 
Lege privind sustinerea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii  206-XVI 07.07.2006 
Lege cu pr. la sistemul de executare silita  204-XVI 06.07.2006 
Lege pentru modificarea Legii nr.499-XIV din 14.07.1999 privind alocatiile sociale de stat pentru unele categorii de cetateni (art.15)  203-XVI 06.07.2006 
Lege cu privire la importul a doua tractoare  202-XVI 06.07.2006 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova