version francaise
Парламент Республики Молдова
english version
русская версияПринятие законов/постановлений
Представленные проекты
Проекты рассмотренные в 1-ом чтении
Принятые проекты

Июль 2007

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Название законаНомер и дата принятияНомер и дата публикации
Hotarire pentru modificarea si completarea Hotaririi Parlamentului nr.15-XVI din 09.02.2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli (art.1, capitolul XI)  208-XVI 27.07.2007 
Hotarire pentru modificarea si completarea Hotaririi Parlamentului nr.15-XVI din 09.02.07 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli (art.1)  207-XVI 27.07.2007 
Hotarire pentru modificarea Hotaririi Parlamentului nr.360-XVI din 30.11.2006 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007 (art.1, 2, 3 s.a.)  206-XVI 26.07.2007 
Hotarire privind demisia unui membru al Curtii de Conturi  205-XVI 26.07.2007 
Hotarire privind acordarea concediului de odihna deputatilor in Parlament  204-XVI 26.07.2007 
Lege pentru modificarea si completare Legii nr.100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civila (art.4, 5, 7, s.a.)  203-XVI 26.07.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele si fisiile de protectie a apelor riurilor si bazinelor de apa (art.6, 13)  202-XVI 26.07.2007 
Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind Centrul pentru Drepturile Omului (pct.7, capitolul V-1, pct.35)  201-XVI 26.07.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1349-XIII din 17.10.1997 cu privire la avocatii parlamentari (art.2, 23-1, 23-2 s.a.)  200-XVI 26.07.2007 
Lege privind modificarea articolului III al Legii nr.559-XV din 25.12.2003 pentru modificarea si completarea Legii invatamintului nr.547-XIII din 21.07.1995  199-XVI 26.07.2007 
Lege cu privire la asistenta juridica garantata de stat  198-XVI 26.07.2007 
Lege privind modificarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sanatatii - art.11; Legea privind completarea art.11 din Legea ocrotirii sanatatii - art.III)  197-XVI 26.07.2007 
Lege pentru modificarea si completarea art.4 al Legii Fondului republican si a fondurilor locale de sustinere sociala a populatiei nr.827-XIV din 18.02.2000  196-XVI 26.07.2007 
Lege cu privire la completarea art.22 din Legea cu privire la activitatea farmaceutica  195-XVI 26.07.2007 
Lege privind ratificarea Acordului de finantare dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (Proiectul "Servicii de Sanatate si Asistenta Sociala), semnat la Chisinau la 03.07.2007  194-XVI 26.07.2007 
Lege privind ratificarea Acordului de finantare dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (proiect de sustinere a Programului in sectorul drumurilor), semnat la 03.05.2007 la Chisinau  193-XVI 26.07.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Legii ocrotirii sanatatii nr.411-XIII din 28.03.1995 (art.4, 6)  192-XVI 26.07.2007 
Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Polonia referitor la acordarea unui credit tehnic, semnat la 04.06.2007 la Chisinau  191-XVI 26.07.2007 
Lege cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului  190-XVI 26.07.2007 
Lege pentru ratificarea Acordului Strategic de Cooperare dintre Republica Moldova si Oficiul European de Politie  188-XVI 26.07.2007 
Lege privind formularea declaratiilor Republicii Moldova la Conventia impotriva torturii si a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptata la New York la 10.12.1984  187-XVI 26.07.2007 
Lege pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal  186-XVI 26.07.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (art.7, 7-1, 27)  185-XVI 26.07.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe a.2007 nr.348-XVI din 23.11.2006 (art.1, 5, 6, s.a.)  184-XVI 26.07.2007 
Hotarire pentru modificarea si completarea anexei nr.5 la Hotarirea Parlamentului nr.22-XV din 29.03.2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statutul de functii al Aparatului si al Parlamentului si la asigurarea materiala a personalului Aparatului si a deputatilor in Parlament  183-XVI 20.07.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de baza de reglementare a activitatii de intreprinzator (art.20, 21)  182-XVI 20.07.2007 
Lege privind ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Sultanatului Oman pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la Acesta, semnate la Muscat la 03.04.2007  181-XVI 20.07.2007 
Lege pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala – art.4; Legea cu privire la marimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala – anexele nr.1 si nr.4)  180-XVI 20.07.2007 
Lege pentru completarea art.24 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern  179-XVI 20.07.2007 
Lege privind modificarea si completarea Legii cu privire la asociaciile obstesti nr.837-XIII din 17 mai 1996  178-XVI 20.07.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la protectia muncii - art.34; Legea privind Fondul Arhivistic al RM - art.44; s.a.)  177-XVI 20.07.2007 
Hotarire privind declararea vacantei unor functii la Curtea Suprema de Justitie  176-XVI 20.07.2007 
Hotarire privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare  175-XVI 20.07.2007 
Hotarire pentru aprobarea Strategiei de consolidare a sistemului judecatoresc  174-XVI 19.07.2007 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la transporturile internationale de produse alimentare perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 01.09.1970, cu amendamentele respective  173-XVI 19.07.2007 
Lege pentru modificarea Legii nr.137-XIV din 17.09.1998 cu privire la energia electrica (art.38)  172-XVI 19.07.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul vamal - art.93, 94, 95, 971; Legea cu privire la tariful vamal - art.28; s.a.)  171-XVI 19.07.2007 
Lege privind statutul ofiterului de informatii  170-XVI 19.07.2007 
Lege cu privire la modificarea articolului VI din Legea nr.247-XVI din 21.07.2006 pentru modificarea si completarea unor acte legislative  169-XVI 19.07.2007 
Hotarire asupra Raportului Centrului pentru Drepturile Omului privind respectarea drepturilor omului in Republica Moldova in a.2006 si asupra informatiei Comisiei pentru drepturile omului a Parlamentului privind activitatea Centrului in perioada de timp indicata  168-XVI 13.07.2007 
Hotarire privind raportul Curtii de Conturi asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exercitiul bugetar 2006  167-XVI 13.07.2007 
Hotarire pentru aprobarea Raportului despre executarea bugetului de stat pe a.2006  166-XVI 13.07.2007 
Lege cu privire la parcurile industriale  164-XVI 13.07.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societatile pe actiuni (art.1, 2, 3, s.a.)  163-XVI 13.07.2007 
Lege cu privire la Serviciul Graniceri  162-XVI 13.07.2007 
Lege privind protectia desenelor si modelelor industriale  161-XVI 12.07.2007 
Lege cu privire la utilizarea resurselor regenerabile de energie  160-XVI 12.07.2007 
Lege cu privire la ratificarea Memorandumului de intelegere intre Guvernul Republicii Moldova si Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii pentru desfasurarea Exercitiului "MEDCEUR - 2007"  159-XVI 06.07.2007 
Lege pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptate la New York la 31.10.2003  158-XVI 06.07.2007 
Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia penala privind coruptia, adoptat la Strasbourg la 15.05.2003  157-XVI 06.07.2007 
Lege cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativa)  156-XVI 06.07.2007 
Hotarire privind aprobarea obiectului propus pentru concesionare si a clauzelor obligatorii ale contractului de concesiune a activitatilor de prospectare si explorare a zacamintelor de petrol si gaze naturale  155-XVI 05.07.2007 
Lege privind acordarea compensatiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populatie din mediul rural  154-XVI 05.07.2007 
Lege pentru modificarea Codului de procedura penala al RM (art.159, 208)  153-XVI 05.07.2007 
Hotarire asupra raportului cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova in anul 2006  152-XVI 05.07.2007 


Заглавная страница Пишите нам

Copyright © 2001-2009 Парламент Республики Молдова