version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

June 2006

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Hotarire pentru modificarea Anexei nr.8 la Hotarirea Parlamentului nr.12-XVI din 31.03.2005 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului si Hotaririi Parlamentului nr.88-XVI din 13.05.2005 privind desemnarea componentei nominale a delegatiilor Parlamentului RM in unele organizatii parlamentare internationale  198-XVI 30.06.2006 
Lege pentru completarea unor acte legislative (Legea invatamintului art.40-1; Codul cu privire la stiinta si inovare art.86)  192-XVI 30.06.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Nationala a Moldovei (art.1, 4, 5, s.a.)  191-XVI 30.06.2006 
Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare privind finantarea Proiectului Educatia de calitate in mediul rural din Republica Moldova, semnat la Chisinau la 05.04.2006  190-XVI 30.06.2006 
Lege pentru modificarea si completarea articolului 30 al Legii cu privire la cultura fizica si sport nr.330-XIV din 25 martie 1999  189-XVI 30.06.2006 
Hotarire asupra Raportului Centrului pentru Drepturile Omului privind respectarea drepturilor omului in Republica Moldova in a.2005 si asupra informatiei Comisiei pentru Drepturile Omului a Parlamentului privind activitatea Centrului in perioada de timp indicata  188-XVI 30.06.2006 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice  186-XVI 29.06.2006 
Lege pentru modificarea articolului 24 din Constitutia Republicii Moldova  185-XVI 29.06.2006 
Lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal art.70, 75, 79 s.a.; Codul de procedura penala art.109, 166, 277 s.a.)  184-XVI 29.06.2006 
Hotarire pentru modificarea Hotaririi Parlamentului nr.381-XVI din 29.12.2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli (art.1; pct.15)  183-XVI 29.06.2006 
Hotarire pentru aprobarea Raportului despre executarea bugetului de stat pe a.2005  180-XVI 22.06.2006 
Hotarire cu privire la participarea militarilor Armatei Nationale la operatiunile internationale post-conflict cu caracter umanitar in Irak  175-XVI 15.06.2006 
Lege privind interpretarea punctului 5 din Nota la anexa la titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XII din 24.04.1997  174-XVI 15.06.2006 
Lege pentru modificarea Legii nr.920-XIII din 11.07.1996 privind gradele de clasificare si gradele militare ale lucratorilor din Procuratura RM (art.2, 4, 5 s.a.)  169-XVI 15.06.2006 
Lege pentru completarea unor acte legislative (Legea privind actele legislative art.4, 5, 13 s.a.; Legea privind actele normative ale Guvernului si ale altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale art.5, 22, 28 s.a.)  168-XVI 15.06.2006 
Lege pentru ratificarea Acordului privind dezvoltarea cooperarii intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Letonia, semnat la 03.04.2006 la Chisinau  166-XVI 15.06.2006 
Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la piata valorilor mobiliare art.68; Legea pentru modificarea si completarea Legii cu privire la piata valorilor mobiliare art.II)  165-XVI 15.06.2006 
Hotarire cu privire la numirea in functie a prim-viceguvernatorului Bancii Nationale a Moldovei  164-XVI 15.06.2006 
Hotarire privind completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat  159-XVI 08.06.2006 
Lege pentru ratificarea Acordului de imprumut intre Republica Moldova si Fondul International pentru Dezvoltarea Agriculturii, semnat la Roma la 21.02.2006  158-XVI 08.06.2006 
Lege privind ratificarea Acordului de finantare pentru dezvoltare (al doilea Proiect de Investitii si Servicii Rurale) intre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare, semnat la Chisinau la 13.04.2006  157-XVI 08.06.2006 
Lege pentru completarea Legii nr.345-XV din 25.07.2003 cu privire la apararea nationala (art.25)  156-XVI 08.06.2006 
Lege cu privire la Institutul National al Justitiei  152-XVI 08.06.2006 
Lege privind abolirea regimului de vize pentru cetatenii statelor-membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederatiei Elvetiene si Japoniei  151-XVI 08.06.2006 
Lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului  150-XVI 08.06.2006 
Lege privind fondul piscicol, pescuitul si conservarea resurselor biologice acvatice  149-XVI 08.06.2006 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la protectia muncii art.34; Legea cu privire la antreprenoriat si intreprinderi art.26; s.a.)  148-XVI 08.06.2006 
Lege privind retragerea din circuitul agricol a terenurilor de calitate superioara, proprietate privata, ale Intreprinderii cu capital strain Mold Itera Energy SRL pentru constructia centralei electrice in preajma satului Burlaceni, raionul Cahul  147-XVI 02.06.2006 
Hotarire pentru modificarea si completarea Hotaririi Parlamentului nr.306-XVI din 01.12.2005 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2006 (art.1, anexa nr.1)  145-XVI 02.06.2006 
Lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.338-XIII din 15 decembrie1994 privind drepturile copilului  143-XVI 02.06.2006 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la iesirea si intrarea in Republica Moldova - art.7; Codul vamal - art.193)  139-XVI 02.06.2006 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova