version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli, aprobat prin Hotarirea Parlamentului nr.15-XVI din 09.02.2007 (pct. 9, 11, 21, s.a.)

Proiectul hotaririi pentru modificarea si completarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli, aprobat prin Hotarirea Parlamentului nr.15-XVI din 09.02.2007 (pct. 9, 11, 21, s.a.)


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova