version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
Adoptarea legilor/hotaririlor
Proiecte intrate in Parlament
Proiecte examinate in I lectura
Proiecte adoptateMartie 2007

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege privind modificarea si completarea Legii privind pensiile de asigurari sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 (art.5, 50)  88-XVI 29.03.2007 
Lege pentru modificarea si completarea anexei nr.3 la Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritoriala a RM  87-XVI 29.03.2007 
Lege privind retragerea din circuitul agricol a unor terenuri de calitate superioara  86-XVI 29.03.2007 
Hotarire pentru modificarea componentei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului  85-XVI 29.03.2007 
Hotarire pentru modificarea si completarea Hotaririi Parlamentului nr.17-XVI din 08.04.2005 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (art.1)  84-XVI 29.03.2007 
Lege pentru abrogarea Legii nr.861-XII din 14.01.1992 cu privire la arenda  83-XVI 29.03.2007 
Lege pentru modificarea si completare unor acte legislative (Codul fiscal - art.92, 129, 187, s.a.; Legea pentru punerea in aplicare a Titlului VI din Codul fiscal - art.4; s.a.)  82-XVI 29.03.2007 
Lege pentru modificarea si completarea articolului 1 din Legea nr.173-XIII din 06.07.1994 privind modul de publicare si intrare in vigoare a actelor oficiale  81-XVI 29.03.2007 
Hotarire pentru modificarea Hotaririi Parlamentului nr.112-XV din 27.04.2001 cu privire la aprobarea Strategiei nationale si a Planului de actiune in domeniul conservarii diversitatii biologice  80-XVI 29.03.2007 
Hotarire privind numirea in functie a Presedintelui Curtii Supreme de Justitie  79-XVI 29.03.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internationale ale Republicii Moldova (art.11, 30)  78-XVI 23.03.2007 
Hotarire cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale  77-XVI 23.03.2007 
Lege pentru modificarea art.82 din Regulamentul Parlamentului  76-XVI 23.03.2007 
Lege pentru modificarea articolului 46 al Codului electoral  75-XVI 23.03.2007 
Hotarire privind declararea vacantei a doua mandate de deputat in Parlament  74-XVI 23.03.2007 
Lege pentru completarea art.7 al Legii nr.440-XV din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere  73-XVI 22.03.2007 
Lege privind modificarea si completarea anexei la Legea nr.582-XV din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial si reglementarea utilizarii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon  72-XVI 22.03.2007 
Lege cu privire la registre  71-XVI 22.03.2007 
Lege privind modificarea si completarea Codului cu privire la contraventiile administrative si a Legii cu privire la Procuratura  70-XVI 22.03.2007 
Lege pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar (art.35, 36, anexa nr.1)  69-XVI 22.03.2007 
Hotarire privind instituirea Comisiei speciale pentru optimizarea cadrului legislativ de reglementare a activitatii de intreprinzator  68-XVI 22.03.2007 
Lege privind modificarea si completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 cu privire la cultura fizica si sport (art.34)  66-XVI 22.03.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul cu privire la contraventiile administrative art.47; Legea cu privire la activitatea farmaceutica art.8, 14-3, 16, 20-1)  64-XVI 16.03.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutica art.11, 11-1, 23; Legea reglementarii de stat a activitatii comerciale externe art.15; s.a.)  63-XVI 16.03.2007 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative (Legea serviciului public anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.3; Legea privind pensiile de asigurari sociale de stat art.43/1, 47)  62-XVI 16.03.2007 
Lege privind activitatea de audit  61-XVI 16.03.2007 
Lege privind statutul si modul de organizare a activitatii grefierilor instantelor judecatoresti  59-XVI 15.03.2007 
Lege privind convertirea in actiuni a datoriilor Societatii pe Actiuni Combinatul de Produse Cerealiere din Chisinau  58-XVI 15.03.2007 
Hotarire privind eliberarea din functie a Presedintelui Curtii Supreme de Justitie  55-XVI 02.03.2007 
Lege pentru abrogarea Legii nr.459-XII din 22.01.1991 cu privire la proprietate  54-XVI 02.03.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24.12.2004 (art.169, 170, 171 s.a.)  53-XVI 02.03.2007 
Lege cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare  52-XVI 02.03.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Titlului III al Codului fiscal, nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.112)  51-XVI 02.03.2007 
Hotarire cu privire la confirmarea componentei nominale a Colegiului Procuraturii  50-XVI 02.03.2007 
Lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului  49-XVI 01.03.2007 
Lege pentru modificarea Legii nr.115-XVI din 09.06.2005 cu privire la productia agroalimentara ecologica  48-XVI 01.03.2007 
Hotarire privind aprobarea Listei serviciilor publice de gospodarie comunala din comuna Pelinia, rn.Drochia, propuse pentru concesionare si clauzele obligatorii ale contractului de concesiune  46-XVI 01.03.2007 
Lege cu privire la prevenirea si combaterea violentei in familie  45-XVI 01.03.2007 
Hotarire privind confirmarea candidaturilor pentru functia de adjunct al Procurorului General  42-XVI 01.03.2007 
Hotarire privind expirarea mandatului adjunctilor Procurorului General  41-XVI 01.03.2007 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova