version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Lege privind modificarea si completarea anexei la Legea nr.582-XV din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial si reglementarea utilizarii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

Proiectul legii privind modificarea si completarea anexei la Legea nr.582-XV din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial si reglementarea utilizarii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova