version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

March 2008

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Hotarire pentru acordarea votului de incredere Programului de activitate si intregii liste a Guvernului  73-XVI 31.03.2008 
Hotarire privind audierilor pe cauzele pronuntarii hotaririlor Curtii Europene a Drepturilor Omuliu ( CEDO) in privinta Republicii Moldova, executarea acestora si prevenirea incalcarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale  72-XVI 28.03.2008 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative  71-XVI 28.03.2008 
Lege cu privire la completarea anexei nr.1 din Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de profesionala si al specialistilor pentru pregatirea cadrelor in institutiile de invatamint superior, ciclul I  70-XVI 28.03.2008 
Lege pentru ratificarea Acordului Regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitala terestra in Regiunea 1 ( parti ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 1700 longitudine Est si la nord de Paralela 400 latitudine Sud, cu exceptia teritoriului Mongoliei ) si in Republica Islamica Iran in benzile de frecvente 174-230 MHz si 470-862 MHz  69-XVI 27.03.2008 
Lege pentru ratificarea Protocolului de revizuire a unor prevederi ale Acortului Regional pentru spatiul european de radiodifuziune  68-XVI 27.03.2008 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  67-XVI 27.03.2008 
Lege privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a specialitatilor traditionale garantate  66-XVI 27.03.2008 
Lege privind completarea unor acte legislative  65-XVI 27.03.2008 
Lege cu privire la modificarea si completarea Legii insolvabilitatii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001  64-XVI 27.03.2008 
Lege privind modificarea si completarea art.24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern  63-XVI 27.03.2008 
Lege privind reglementarea valutara  62-XVI 21.03.2008 
Lege pentru completarea si modificarea articolului 9 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001  61-XVI 21.03.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Codului muncii al Republicii Moldova  60-XVI 21.03.2008 
Lege pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernele Republicii Albania, Bosniei si Hertegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croatia, Fostei Republici Iugoslave Macedonia, Republicii Muntenegru, Romaniei si a Republicii Serbia privind cooperarea in domeniu combaterii coruptiei prin intermediul Initiativei Anticoruptie Sud - Est Europene  59-XVI 20.03.2008 
Lege privind completarea articolului 4 din Legea nr.1417- XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea in aplicare a titlului III al Codului fiscal  58-XVI 20.03.2008 
Hotarire pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Centru pentru Drepturile Omului, a structurii, efectivului-limita si modului de finantare a acestuia  57-XVI 20.03.2008 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative  56-XVI 20.03.2008 
Hotarire privind demisia Guvernului  55-XVI 20.03.2008 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind resturile explozive de razboi la Conventia asupra interzicerii sau limitarii utilizarii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producind efecte traumatizante excesive sau ca lovind fara discriminare  54-XVI 13.03.2008 
Lege pentru modificarea unor acte legislative  53-XVI 13.03.2008 
Lege privind modificarea si completarea Legii nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subventionata a riscurilor de productie in agricultura  52-XVI 07.03.2008 
Lege pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei cu privire la prevenirea terorismului  51-XVI 07.03.2008 
Lege privind protectia inventiilor  50-XVI 07.03.2008 
Lege privind modificarea art.24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern  49-XVI 07.03.2008 
Lege pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala al Republicii Moldova  48-XVI 07.03.2008 
Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protectia sociala a cetatenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobil  47-XVI 07.03.2008 
Lege pentru modificarea Legii nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace banesti, marfuri si servicii provenite din tranzactiile economice externe  45-XVI 06.03.2008 
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative  44-XVI 06.03.2008 
Lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004  43-XVI 06.03.2008 
Lege privind transplantul de organe, tesuturi si celule umane  42-XVI 06.03.2008 
Lege pentru completarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizitiile publice  41-XVI 06.03.2008 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova