version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
русска€ верси€
Adoptarea legilor/hotaririlor
Proiecte intrate in Parlament
Proiecte examinate in I lectura
Proiecte adoptateNoiembrie 2007

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege privind importul unei unitati de transport  259-XVI 30.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecatoreasca Ц art.10, 27, 39; Legea cu privire la Curtea Suprema de Justitie Ц art.8; s.a.)  258-XVI 29.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecatorului Ц art.15, 22; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii Ц art.4, 8-1, 20, 25)  257-XVI 29.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul de procedura penala - art.6, 56, 57, s.a.; Legea cu privire la politie - art.12, 13)  256-XVI 29.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Legii cu privire la petitionare nr.190-XIII din 19.07.1994 (art.5, 10, 11, 14, 20)  255-XVI 29.11.2007 
Legea bugetului de stat pe anul 2008  254-XVI 23.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind modul de publicare si intrare in vigoare a actelor oficiale - art.1, 4, 8; Legea pentru aprobarea Clasificatorului general al legislatiei - art.5; s.a.)  253-XVI 22.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul public de asigurari sociale - art.21, 28, 51, 51-1; Legea cu privire la rezerva Fortelor Armate - art.16)  252-XVI 22.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul fiscal - art.50; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori - art.2, 6, 8, s.a.; s.a.)  251-XVI 22.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la gaj - art.32, 34, 34-1; Legea privind licentierea unor genuri de activitate - art.13; Codul Civil al RM - art.157, 158, s.a.)  250-XVI 22.11.2007 
Lege privind modificarea si completarea Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piata valorilor mobiliare (art.1,2,3, s.a.)  249-XVI 22.11.2007 
Hotarire pentru modificarea si completarea art.1 din Hotarirea Parlamentului nr.88-XVI din 13.05.2005 privind desemnarea componentei nominale a delegatiilor Parlamentului Republicii Moldova in unele organizatii parlamentare internationale  248-XVI 22.11.2007 
Hotarire privind numirea unui judecator la Curtea Suprema de Justitie  247-XVI 22.11.2007 
Hotarire privind numirea vicepresedintelui Colegiului penal al Curtii Supreme de Justitie  246-XVI 22.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.103)  245-XVI 16.11.2007 
Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Cipru privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Chisinau 13.09.2007  244-XVI 16.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul cu privire la contraventiile administrative - art.162-15, 210-1; Legea cu privire la antreprenoriat si intreprinderi - art.7, 34; s.a.)  243-XVI 16.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informational integral automatizat de evidenta a infractiunilor, a cauzelor penale si a persoanelor care au savirsit infractiuni (art.2, 9, 10, s.a.)  242-XVI 16.11.2007 
Proiectul legii comunicatiilor electronice  241-XVI 15.11.2007 
Legea regnului vegetal  239-XVI 08.11.2007 
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova si Comunitatea Europeana privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala, semnat la 10.10.2007 la Bruxelles  238-XVI 08.11.2007 
Lege pentru ratificarea Acordului intre Republica Moldova si Comunitatea Europeana privind facilitarea eliberarii vizelor, semnat la Bruxelles la 10.10.2007  237-XVI 08.11.2007 
Lege pentru acceptarea Amendamentului la Conventia privind accesul la informatie, justitie si participarea publicului la adoptarea deciziilor in domeniul mediului, adoptat la Almati la 27 mai 2005  236-XVI 08.11.2007 
Lege cu privire la modificarea si completarea Codului penal al Republicii Moldova  235-XVI 08.11.2007 
Lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregatirea cetatenilor pentru apararea Patriei - art.11, 30; Legea cu privire la rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public - art.21, 32)  234-XVI 08.11.2007 
Lege pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie in legatura cu succesiunea statelor, adoptata la 19 mai 2006 la Strasbourg  232-XVI 02.11.2007 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat si intreprinderi - art.36; Legea cu privire la Banca Nationala a Moldovei; Legea privind sistemul bugetar si procesul bugetar; s.a.)  231-XVI 02.11.2007 
Hotarire privind numirea in functie a unui membru al Curtii de Conturi  230-XVI 02.11.2007 
Hotarire privind numirea in functie a Directorului Serviciului de Informatie si Securitate al Republicii Moldova  227-XVI 01.11.2007 
Hotarire privind eliberarea din functie a Directorului Serviciului de Informatie si Securitate al Republicii Moldova  226-XVI 01.11.2007 


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova