version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Lege pentru completarea unor acte legislative (Legea privind actele legislative art.22; Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei art.5, 6, 7; s.a.)

Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind actele legislative art.22; Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei art.5, 6, 7; s.a.)


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova