version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия
The Procedure of Laws and Decrees Adoption
Current Draft Papers
Draft Papers Examined in the 1rst Lecture
Adopted Draft Papers

Lege pentru ratificarea Memorandumului de intelegere asupra Cadrului Institutional al Initiativei de pregatire catre dezastre si de prevenire a lor in Europa de Sud - Est

Proiectul legii pentru modificarea si completarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr.271-XVI din 07.12.2007 (art.7, anexa nr.3)


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova