version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
русская версия

Legile Republicii Moldova


Aprilie 2002 (947-XV - 1022-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege privind modificarea Codului vamal al Republicii Moldova  1022-XV 25.04.2002  MO 63-64 16.05.2002
Lege pentru modificarea Titlului IV al Codului fiscal  1021-XV 25.04.2002  MO 63-64 16.05.2002
Lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001  1020-XV 25.04.2002  MO 63-64 16.05.2002
Lege pentru ratificarea Protocolului privind poluantii organici persistenti si a Protocolului privind metalele grele la Conventia din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi  1018-XV 25.04.2002  MO 66-68 23.05.2002
Lege pentru completarea articolului 36 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001  1015-XV 25.04.2002  MO 63-64 16.05.2002
Lege privind ratificarea Contractului de imprumut si de proiect si a Acordului de arbitraj dintre "Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)" si Republica Moldova, precum si Societatea pe Actiuni "Sudzucker-Moldova", pentru suma de 10 milioane de marci germane  1014-XV 25.04.2002  MO 63-64 16.05.2002
Lege pentru completarea Legii taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992  1012-XV 25.042002  MO 62 09.05.2002
Lege privind cooperativele de productie  1007-XV 25.04.2002  MO 71-73 06.06.2002
Lege pentru modificarea si completarea Codului funciar  1006-XV 25.04.2002  MO 71-73 06.06.2002
Lege pentru completarea Legii nr.613-XV din 8 noiembrie 2001 privind recalcularea pensiilor  1003-XV 19.04.2002  MO 57-58 25.04.2002
Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative  1001-XV 19.04.2002  MO 71-73 06.06.2002
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societatile pe actiuni  997-XV 18.04.2002  MO 56 23.04.2002
Lege pentru interpretarea articolului 4 alineatul (3) literele b) si c) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea in aplicare a Titlului III al Codului fiscal  996-XV 18.04.2002  MO 63-64 16.05.2002
Lege pentru modificarea si completarea Codului fiscal  995-XV 18.04.2002  MO 62 09.05.2002
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protectia plantelor  994-XV 18.04.2002  MO 69-70 30.05.2002
Lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova  990-XV 18.04.2002  MO 59-61 02.05.2002
Lege cu privire la activitatea de evaluare  989-XV 18.04.2002  MO 102 16.07.2002
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurari, a Legii nr.329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii si a Legii nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la inregistrarea d  988-XV 18.04.2002  MO 66-68 23.05.2002
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocatiile sociale de stat pentru unele categorii de cetateni  987-XV 18.04.2002  MO 69-70 30.05.2002
Codul penal  985-XV 18.04.2002  MO 128-129 13.09.2002
Lege cu privire la modalitatea de stingere a datoriilor istorice ale fostei Societati pe Actiuni "Fabrica de sticla din Chisinau"  984-XV 12.04.2002  MO 56 23.04.2002
Lege pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila si a articolului 4 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992  980-XV 12.04.2002  MO 62 09.05.2002
Lege privind importul a doua automobile pentru transportarea postei  977-XV 11.04.2002  MO 59-61 02.05.2002
Lege pentru modificarea si completarea articolului 342 din Codul de procedura penala  976-XV 11.04.2002  MO 63-64 16.05.2002
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova si Republica Croatia privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor  973-XV 11.04.2002  MO 59-61 02.05.2002
Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996  972-XV 11.04.2002  MO 57-58 25.04.2002
Lege privind modificarea anexei nr.11 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001  969-XV 11.04.2002  MO 57-58 05.04.2002
Lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal  967-XV 11.04.2002  MO 59-61 02.05.2002
Lege pentru modificarea si completarea anexei la titlul IV din Codul fiscal nr.1053-XIV din 16 iunie 2000  965-XV 05.04.2002  MO 53 16.04.2002
Lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului  961-XV 05.04.2002  MO 59-61 02.05.2002
Lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern  955-XV 04.04.2002  MO 50-52 11.04.2002
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  951-XV 04.04.2002  MO 66-68 23.05.2002
Lege pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Guvernul Republicii Moldova si firma "TMCI PADOVAN" (Italia) si a amendamentelor lui ulterioare  950-XV 04.04.2002  MO 57-58 25.04.2002
Lege privind modificarea articolului I din Legea nr.732-XV din 13 decembrie 2001 pentru modificarea si completarea Titlului III al Codului fiscal nr.1415-XIII din 17 decembrie 1997 si a Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea in aplicare a  947-XV 04.04.2002  MO 53 16.04.2002


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova