version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия

Laws of The Republic Moldova
April 2003 (157-XV - 189-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege privind prohibitia temporara a pescuitului industrial 
Lege pentru completarea articolului 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15 noiembrie 2002 
Lege pentru completarea articolului 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15 noiembrie 2002 
Lege cu privire la evaluarea conformitatii produselor 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civila 
Lege pentru modificarea articolului 154 din Codul cu privire la contraventiile administrative 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
Lege privind anularea datoriei Institutului de Stat Proiectari "Industrialproiect" fata de bugetul de stat 
Lege pentru completarea articolului 3 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 
Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la politie 
Lege pentru ratificarea Protocolului la Conventia privind asistenta juridica si raporturile juridice in materie civila, familiala si penala din 22 ianuarie 1993 
Lege pentru modificarea si completarea 152-9 din Codul cu privire la contraventiile administrative 
Lege pentru modificarea Codul de procedura civila si a articolului 4 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 
Lege pentru modificarea si completarea Codului cu privire la contraventiile administrative 
Lege privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova