version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия

Laws of The Republic Moldova
April 2004 (92-XV - 131-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova  131-XV 30.04.2004  MO 83-87 28.05.2004
Lege pentru modificarea si completarea Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002  130-XV 30.04.2004  MO 100-103 25.06.2004
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administratia publica locala  125-XV 29.04.2004  MO 100-103 25.06.2004
Lege privind convertirea in actiuni a datoriilor Societatii pe Actiuni "Uzina de Tractoare "Tracom"  122-XV 29.04.2004  MO 80-82 21.05. 2004
Lege cu privire la stingerea datoriilor istorice fata de bugetul de stat ale Societatii pe Actiuni "Mezon", in proces de insolvabilitate  121-XV 29.04.2004  MO 100-103 25.06.2004
Hotarire privind aprobarea componentei Consiliului de Administrare a Fondului de garantare a depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar  120-XV 29.04.2004 
Lege cu privire la produsele de uz fitosanitar si la fertilizanti  119-XV 22.04.2004  MO 100-103 25.06.2004
Lege pentru modificarea articolului 87 din Codul cu privire la contraventiile administrative  118-XV 22.04.2004  MO 77-79 14.05.2004
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Procuratura - art.16, 19; Legea privind gradele de clasificare si gradele speciale militare ale lucratorilor din Procuratura Republicii Moldova - art.2, 3, 4 s.  117-XV 22.04.2004  MO 83-87 28.05.2004
Lege pentru completarea articolului 17 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice locale  114-XV 22.04.2004  MO 73-76 07.05.2004
Lege cu privire la datoriile institutiilor medico-sanitare publice fata de bugetul asigurarilor sociale de stat la situatia de la 1 ianuarie 2004  113-XV 22.04.2004  MO 80-82 21.05. 2004
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Conventia internationala privind sistemul armonizat de descriere si codificare a marfurilor  112-XV 22.04.2004  MO 77-79 14.05.2004
Lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova  111-XV 22.04.2004  MO 73-76 07.05.2004
Lege privind importul unei unitati de transport pentru sistemul sanatatii  109-XV 16.04.2004  MO 67-72 30.04.2004
Lege privind importul unei unitati de transport  108-XV 16.04.2004  MO 73-76 07.05.2004
Lege cu privire la taxa off-shore  106-XV 16.04.2004  anulata
Lege privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998  100-XV 01.04.2004  MO 64-66 23.04.2004
Lege pentru modificarea si completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998  97-XV 01.04.2004  MO 132-137 06.08.2004
Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998  96-XV 01.04.2004  MO 64-66 23.04.2004
Lege privind ratificarea Conventiei dintre Republica Moldova si Bosnia si Hertegovina pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe proprietate  95-XV 01.04.2004  MO 64-66 23.04.2004
Lege pentru punerea in aplicare a titlului VII al Codului fiscal  94-XV 01.04.2004  MO 80-82 21.05. 2004
Codul fiscal,Titlul VII (Taxele locale)  93-XV 01.04.2004  MO 80-82 21.05. 2004
Lege privind procedura publicarii si republicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actelor normative si a rectificarilor operate in ele  92-XV 01.04.2004  MO 64-66 23.04.2004


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova