version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия

Laws of The Republic Moldova
December 2004 (395-XV - 452-XV)

Actele legislative accesibile de mai jos sunt in formatul Microsoft Word. In cazul in care pe calculatorul Dstra nu este instalata nici una din versiunile Microsoft Office 97-2003, puteti gratis descarca aplicatia "Vizualizator 2003 pentru Word" care va permite vizualizarea documentelor sus mentionate.
Titlul legiiNumarul si data adoptariiNumarul si data publicarii
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  452-XV 30.12.2004  MO 13-16 21.01.2005
Lege privind ratificarea Protocolului la Conventia dintre Republica Moldova si Republica Ceha pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe proprietate  451-XV 30.12.2004  MO 13-16 21.01.2005
Lege cu privire la importul unor instalatii de cogenerare a energiei electrice si termice in anul 2005  450-XV 30.12.2004  MO 13-16 21.01.2005
Lege pentru modificarea articolului 27 al Legii nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deseurile de productie si menajere  449-XV 30.12.2004  MO 13-16 21.01.2005
Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты  448-XV 30.12.2004  MO 20-23 04.02.2005
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protectia sociala speciala a unor categorii de populatie  447-XV 30.12.2004  MO 20-23 04.02.2005
Lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova  446-XV 30.12.2004  MO 17-19 28.01.2005
Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Acordul de parteneriat si cooperare dintre Comunitatile Europene si statele lor membre, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de alta parte, luindu-se in considerare aderarea Republicii Cehe, Republicii Cipru, Republicii Estonia, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovace, Republicii Slovenia si Republicii Ungare la Uniunea Europeana  445-XV 30.12.2004  MO 13-16 21.01.2005
Codul de executare al Republicii Moldova  443-XV 24.12.2004  MO 34-35 03.03.2005
Lege cu privire la importul unor ambulante   440-XV 24.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi  438-XV 24.12.2004  MO 242-245 31.12.2004
Lege privind modificarea si completarea Legii nr.633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor  436-XV 24.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr.519-XV din 18 decembrie 2003  434-XV 24.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani  433-XV 24.12.2004  MO 13-16 21.01.2005
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  432-XV 24.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege privind scutirea Intreprinderii de Stat "Calea Ferata din Moldova" de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor pentru constructia liniei de cale ferata Revaca-Cainari  431-XV 24.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului  430-XV 24.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege pentru completarea Legii cu privire la protectia sociala suplimentara a invalizilor de razboi, a participantilor la cel de-al doilea razboi mondial si a familiilor lor (art. 2)  428-XV 24.12.2004 
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative  427-XV 24.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea culturii - art.18, Legea cu privire la teatre, circuri si organizatii concertistice - art.27)  425-XV 16.12.2004 
Lege privind revizuirea si optimizarea cadrului normativ de reglementare a activitatii de intreprinzator  424-XV 16.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege cu privire la ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova referitor la imprumutul pe termen lung in valoare de 20 miliarde lei romanesti  423-XV 16.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege privind modificarea articolului 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea in aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal  422-XV 16.12.2004  MO 242-245 31.12.2004
Lege privind completarea articolului 35 din Legea invatamintului nr.547-XIII din 21 iulie 1995  418-XV 16.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege privind anularea datoriilor istorice ale unor agenti economici din agricultura  417-XV 09.12.2004  MO 39-41 11.03.2005
Lege privind acceptarea amendamentului la articolul 1 al Acordului de constituire a Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare  415-XV 09.12.2004  MO 237-240 24.12.2004
Lege privind interpretarea articolului 24 alineatul (4) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea in aplicare a titlurilor I si II ale Codului Fiscal  414-XV 09.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege cu privire la statistica oficiala  412-XV 09.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege pentru completarea Legii nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protectia mediului inconjurator si a Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deseurile de productie si menajere  409-XV 02.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege pentru modificarea si completarea Codului cu privire la contraventiile administrative  407-XV 02.12.2004  MO 237-240 24.12.2004
Lege pentru modificarea si completarea Regulamentului Parlamentului   405-XV 02.12.2004  MO 233-236 17.12.2004
Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali  402-XV 02.12.2004  MO 1-4 07.01.2005
Lege pentru completarea Codului cu privire la contraventiile administrative  401-XV 02.12.2004  MO 237-240 24.12.2004
Lege pentru ratificarea Acordului de Imprumut, finantare si proiect dintre Banca Germana "Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)", Republica Moldova si Fondul de Investitii Sociale din Moldova (FISM)  400-XV 02.12.2004  MO 226-232 10.12.2004
Lege privind aprobarea Strategiei de Crestere Economica si Reducere a Saraciei (2004-2006)  398-XV 02.12.2004  MO 5-12 14.01.2005
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocatiile sociale de stat pentru unele categorii de cetateni  396-XV 02.12.2004  MO 241 27.12.2004
Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27 noiembrie 2003  395-XV 02.12.2004  MO 226-232 10.12.2004


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova